سه خارجي با حمله انتحاري درهرات زخمي شدند | افغانستان | DW | 26.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سه خارجي با حمله انتحاري درهرات زخمي شدند

درحمله انتحاري امروز جمعه درهرات ولايت غربي افغانستان سه شهروند خارجي زخمي شدند. اين درحالي است که به صدها نفردرجنوب افغانستان عليه کشته شدن يازده نفرمظنون به شورشي بودن توسط نيروهاي امريکايي ، دست به اعتراض زدند.

مقامات امریکایی گفته است که زخمیان افراد غیرنظامی قراردادی یک شرکت امنتیتی می باشند

مقامات امریکایی گفته است که زخمیان افراد غیرنظامی قراردادی یک شرکت امنتیتی می باشند

حمله کننده انتحاري بابمب موتري ، يک کاروان نظامي غربي را هدف قرارداده بود که مرکز آموزش پليس را درحومه شهرهرات ترک مي گفت. شاهدان عيني گفته اند که دوزن افغان نيز دراثرشکستن شيشه ها خفيفاً زخمي گرديده اند.

عجالتاً کدام گروه مسووليت اين حمله رابردوش نگرفته است. حملاتي مشابهي بيشترازجانب طالبان صورت مي گيرد.

دريک اعلاميه نظامي نيروهاي امريکايي آمده است که :

" امروز صبح دو قراردادي غيرنظامي درغرب افغانستان هنگامي زخمي گرديدند که کاروان آنها با يک وسيله نقليه مجهزبابمب انتحاري تصادف کرد".

البته اعلاميه درمورد مليت اين قراردادي هاي غيرنظامي چيزي نگفته است.

يک مقام نظامي امريکايي به صورت جداگانه به آژانس فرانس پرس گفته است که يک سربازبين المللي نيز اندکي زخمي گرديده است.

هرات یکی ازمعمورترین شهرهای افغانستان است که اخیراً دستخوش ناامنیهای بدی بوده است

هرات یکی ازمعمورترین شهرهای افغانستان است که اخیراً دستخوش ناامنیهای بدی بوده است

يک مقام حکومت ايالات متحده امريکا بدون ذکرمليت کساني که مجروح شده اند گفته است که اين افراد غيرنظامي براي يک شرکت امنيتي به نام " دين کورپ " که مرکزآن درايالات متحده امريکا مي باشد ، کارمي کرده اند. اين شرکت دربخش آموزش دادن به پليسها درافغانستان فعال است.

دراين ميان نيروهاي نظامي امريکا اعلام کرده است که يازده تن ازجنگجويان را درجريان يک عمليات عليه يک شبکه طالبان که بمبهاي کنارسرک رامي ساخته اند، درقندهاربه هلاکت رسانده اند.گفته مي شود که با همين بمبها برخي ازسربازان خارجي نيز کشته شده اند.

گفته مي شود که اين حادثه درولسوالي ميوند يکي ازپايگاههاي طالبان اتفاق افتاده است. اين جنگجويان ازدرون ساختماني نيروهاي ائتلاف را مورد حمله قرارداده اند که بعداً با تفنگ ونارنجک به جواب آنها پرداخته شده است. هنگامي اين ساختمان تلاشي مي گردد، ديده مي شود که يازده تن ازجنگجويان کشته شده اندو کفته شده است که نيروهاي ائتلاف ازاين ساختمان ماينها، نارنجکها وماشيندارها را رانيزيافته است. درجمله، وسايلي که براي بمب سازي به کارمي روند نيز وجود داشته اند.همچنان گفته شده است که با انفجارات ثانوي اي که توسط ماين ها به وجود آمدند، اين ساختمان ويران گرديد.

مقامات افغاني گفته اند کساني که کشته شده اند فکرمي شود جنگجويان باشند. لاکن مردم محل مي گوينداکثريت آنها دکاندارهاي عادي اند.

يک مقام ولسوالي گفته است که به صدها تن ازمردم امروز عليه اين عمليات ايالات متحده امريکا دست به مظاهره زده ، تايرهاي موترها را سوختانده وسرک اصلي را مسدودساخته بودند

مطالب مرتبط

آگهی