سنگ تهداب ساختمان تربیه معلم در دو ولسوالی ولایت بلخ گذاشته شد | گزارش های بازسازی | DW | 13.04.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

سنگ تهداب ساختمان تربیه معلم در دو ولسوالی ولایت بلخ گذاشته شد

در آغاز هفته روان سنگ تهداب دو ساختمان برای تربیه معلم در دو ولسوالی ولایت بلخ رسماً گذاشته شد. یکی از این دو ساختمان در ولسوالی شولگره و دیگر آن در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ اعمارمی شود.

default

دانشویان تربیه معلم تا به حال با مشکلات جای مناسب برای آموزش مواجه هستند

دارالمعلمین ولسوالی شولگره از چند سال به این سو تاسیس گردیده، اما تا کنون این دارالمعلمین برای دانشجویان خود مکان مناسب ندارد و نبود این شرط های ضروری درسی بر کیفیت آموزش تاثیر منفی به جا گذاشته است.

به قول قیس مهر آیین، رییس معارف ولایت بلخ، تا حال شماری از جوانان درتربیه معلم ولسوالی شولگره تحصیل و ازآن فارغ شده اند. رییس معارف بلخ مییگوید:

"ریاست معارف بلخ تلاش دارد تا با اعمارچنین ساختمان ها شرایط لازم را مساعد وازاین طریق آموزگاران مسلکی تربیه و کیفیت تدریس را بالا
ببرد."

دانشویان تربیه معلم ولسوالی شولگره خوشحال هستند که با اکمال کارساختمان جدید شرایط مناسب درسی برای شان فراهم می شود و آنها می توانند دروس را بهتر فرا گیرند و درآینده به حیث آموزگاران مسلکی به صورتد بهتر تدریس کنند. زرمینه دانشجوی تربیه معلم ولسوالی شولگره دراین مورد به صدای آلمان گفت:

"ما فعلاً از ناحیه نبود جای مناسب به مشکل مواجه هستیم؛ با اعمار این ساختمان مشکل ما رفع می گردد. به نظرمن هرقدری که آموزگار رسیده باشد، به همان اندازه می تواند دانش آموز را تدریس خوب وموثرکند."

درساختمان جدید تربیه معلم ولسوالی شولگره قراراست 16 اتاق درسی 6 اتاق اداری به طورپخته واساسی دردو طبقه اعمارگردد. برای تربیه معلم ولسوالی دهدادی نیزمشابه همین ساختمان اعمار می گردد.

قرار است کار اعماراین دو ساختمان که همزمان درولسوالی شولگره و ولسوالی دهدادی آغازشده است، درمدت یک سال تکمیل شود. در کار اعماراین دو ساختمان هشت صد وچهل هزاردالرهزینه می شود که از سوی موسسه (JIZ) کشورآلمان تمویل می گردد.

گفتنی است که کشور آلمان دو سال قبل تعمیر تدرسی و تعمیر خوابگاه تربیه معلم ولایت بلخ را نیزدرشهرمزارشریف اعمارنمود که فعلاً بیش از دو هزار دانشجو درآن مشغول آموزش اند.

نبی اثیر، بلخ
ویراستار:مبلغ

آگهی