سنای امریکا: جلو قرار دادی های خصوصی امنیتی درافغانستان گرفته شود | آلمان و جهان | DW | 12.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

سنای امریکا: جلو قرار دادی های خصوصی امنیتی درافغانستان گرفته شود

مجلس سنای ایالات متحده امریکا ازحکومت آن کشور تقاضا کرده است تا جلو قراردادیهای خصوصی امنیتی را بگیرد.

کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا اقدامات جاری قراردادی های امنیتی خصوصی را برای ماموریت آن کشور درافغانستان خطرناک می داند

کمیته نیروهای مسلح سنای امریکا اقدامات جاری قراردادی های امنیتی خصوصی را برای ماموریت آن کشور درافغانستان خطرناک می داند

درگزارش تازه ای که توسط کمیته نیروهای مسلح سنای امریکای ترتیب شده است، گفته می شود که ناتوانی درمعاینه کردن، آموزش دادن و نظارت کردن قراردادیهای وزارت دفاع امریکا، نیروهای ائتلاف و مردم ملکی افغانستان را به خطر مواجه ساخته وبصورت غیرعمدی موجب تقویت جنگجویان ازطریق استخدام طالبان وافراد جنگ سالاران می شود.

گزارش این روند را با تعمق مورد مطالعه قرار داده است. کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای امریکا می گوید که این گزارش" یک ارزیابی مشرح وانتقادی ازنقش شرکتهای امنیتی خصوصی افغانستان دردسترس قرار می دهد. وخطری را برملا می سازد که قراردادیهای امنیتی بدون نظارت حکومت ایالات متحده امریکا می توانند به ماموریت آن کشور درافغانستان به وجود آورند".

گزارش متهم می سازد که خلای مهمی در دیده بانی حکومت ایالات متحده امریکا درارتباط با شرکتهای امنیتی خصوصی درافغانستان وجود دارد.

درگزارش علاوه می شود که : وزارت دفاع " درتطبیق مشی هایش برای پاسخگو قراردادن شرکتهای امنیتی خصوصی ناکام بوده است".

آی پی اس / رسول رحیمویراستار: سید روح الله یاسر

آگهی