سلفی ها مایه ناراحتی استخبارات آلمان هستند | آلمان و جهان | DW | 21.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سلفی ها مایه ناراحتی استخبارات آلمان هستند

ماسن، رییس اداره حفاظت ازقانون اساسی آلمان در مصاحبه ای با دویچه وله، با نگرانی می گوید که کشورمصر درحال حاضر یک مکان دلخواه سلفی های آلمان برای سفر می باشد. سلفی ها یک گروه تندرو اسلام گرا هستند.

اخیرا کشورمصر به یک ( مسیری عبوربه جای دیگر) برای جهاد گران تبدیل شده است.

سلفی ها در تظاهرات ضد امریکایی در اعتراض به فلم اسلام ستیز در قاهره عکس بن لادن را با خود داشتند.

سلفی ها در تظاهرات ضد امریکایی در اعتراض به فلم اسلام ستیز در قاهره عکس بن لادن را با خود داشتند.

دستگاه های امنیتی آلمان نگران افزایش شمار آن سلفی های آلمان اند که به مصر سفر می کنند. هانس گیورگ ماسن، رئیس اداره فدرال برای حراست از قانون اساسی ( استخبارات داخلی آلمان ) می گوید که مصر برای جهادی ها که از آلمان واروپا می خواهند به سومالیا، یمن ویاهم به مالی بروند، به آسانی قابل وصول ویک « کشور ترانزیتی نهایت مهم» می باشد.

احتمال می رود که درسال جاری تا ماه سپتمبر حدود 35 جهادی از آلمان به مصر سفر کرده باشند. البته شمار دقیق آنها هنوز معلوم نیست. ماسن افزایش شمار سفرکردنها را ناشی از افزایش فشار پیگرد علیه جهادی ها درافغانستان وپاکستان می داند. این کشورها دیگر برای جوانانی که از اروپای غربی تمایل به جهاد دارند، جالب نیستند.

جنبه تاریک بهار عربی

رییس استخبارات داخلی آلمان فکر نمی کند که برعکس مناطق جهادی در افغانستان وپاکستان، درمصر که نسبتا با ثبات است، کدام حالت جنگ داخلی وجود داشته باشد.

درمورد این سوال که آیا امیدواری آلمان نسبت به بهار عربی بسیار زیاد نبوده است، ماسن می گوید که اکنون به جنبه های تاریک آن توجه می شود. ادارات امنیتی در آلمان ، اروپا و ایالات متحده امریکا دراین ارتباط واقع بین بوده اند. سلفی ها در تونس ، مصر و لیبیا برای سالهای متمادی سرکوب می شدند. پس از سرنگون شدن فرمانروایان این کشورها، آنها دوباره سربر آوردند و در انتخابات مصر 25 درصد آرا را گرفتند.

سلفی ها در درگیری با پولیس در ایالت نورد راین وست فالن آلمان پولیس ها را زخمی کردند.

سلفی ها در درگیری با پولیس در ایالت نورد راین وست فالن آلمان پولیس ها را زخمی کردند.

درعین زمان رییس اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان ازیک ارتباط متقابل میان فعالیت های گرایش به اسلام ستیزی وسلفی ها در آلمان سخن به میان می آورد. این به ترتیبی است که دست راستی های عوام گرا "دست راستی های افراطی" به این بهانه که قانون اساسی آلمان حق آزادی فکری را داده است، سلفی ها را تحریک می کنند که آنها نیز برای به کار بردن خشونت آمادگی دارند.

بهترین نمونه آن تبلیغات به جانبداری از ایالت نورد راین وستفالین ، در ارتباط به انتخابات منطقه ای در این ایالت درماه می 2012 بود. پس از تحریک سلفی ها با نمایش دادن کاریکاتوری از حضرت محمد در مقابل یک مسجد، سلفی ها علنا دست به خشونت درجاده ها زدند وپولیس ها را نیز زخمی گردانیدند.

با توجه به اعتراضات خشونتبار علیه فلم اسلام ستیز ، رئیس استخبارات داخلی آلمان « نگرانی زیادی» ابراز داشت. اما او علاوه کرد درحال حاضر می توان گفت برای آلمان کدام خطر مشخص داخلی وجود ندارد، اما « یک خطر انتزاعی یا ذهنی هست». اما نیروی بالقوه برانگیختن عواطف در سلفی ها بسیار زیاد است. هرگاه این فلم درآلمان نمایش داده شود، یا اینکه روزنامه های آلمانی چیزی را به نام کاریکاتور حضرت محمد انتشار بدهند ، این اقدامات خشونت بار مشخص در آلمان ویا علیه منافع آلمان را نیز « نمی توان رد کرد».

دویچه وله / رسول رحیم

ویراستار: رضا شیرمحمدی

DW.COM