سقوط هواپيماي فرانسوي | آلمان و جهان | DW | 02.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سقوط هواپيماي فرانسوي

هواپيماي فرانسوي ”آير فرانس”، حامل سرنشينان مسافر در قسمت شمال شرقي ساحل برازيل مفقود الاثر شد.

پرواز آير فرانس فرانسه– برازيل

پرواز آير فرانس فرانسه– برازيل

شركت ”آير فرانس” اعلام كرد كه اين هواپيما به روز دو شنبه (اول جون) فقط چهار ساعت بعد از پرواز از ساحه چتر رادار گم گرديد. هواپيماي نمبر ۳۳۰ قرار بود به روز دو شنبه ۱۱ بجه قبل از ظهر بعد از پرواز از ريو دو ژنيرو شهر برازيل به ميدان هوايي پاريس فرود آيد.

خويشاوندان سرنشينان اين هواپيما، بعد ازشنيدن اين حادثه پيهم به ميدان هوايي چارلز دوگل مي آيند تا از سرنوشت اقارب شان آگاه شوند. آن ها توسط امداد گران ترمينل بخش دي (D) مورد پرستاري روحي قرار مي گيرند.

به روز دو شنبه بعد از ظهر، نيكولا سركوزي، رييس جمهور فرانسه و جان لوي بورلو وزير هوانوردي آن كشور نيز در ميدان هوايي حضور داشته اند. آژانس خبري فرانس پرس (AFP) گزارش داد كه به تعداد ۲۰ شهروند آلماني نيز جز سرنشنيان اين هواپيما بوده اند. پير– هنري گورگون مدير عمومي آير فرانس، در نزديكي هاي بعد از ظهر اين خبر را اعلام كرد:

”ما به احتمال بسيار قوي با يك سانحه هولناك هوايي سروكار داريم. مسلماً كه آير فرانس، باخويشاوندان قربانيان، احساس همدردي مي كند.”

هواپيماي نمبر ۳۳۰ قرار بود به روز دو شنبه ۱۱ بجه قبل از ظهر بعد از پرواز از ريو دو ژنيرو (Rio de Janeiro) شهر برازيل به ميدان هوايي پاريس فرود آيد. اما از همان صبح هنگام به مسوولين آير فرانس روشن شد كه بايد چيزي اتفاق افتاده باشد. آخرين تماس مخابروي با پيلوت هاي مجرب هواپيما در ساعات سه و نيم شب صورت گرفته بود. به گفته اي پيلوت جان سيرا طبق معمول از اين هواپيماي كه از چهار سال به آن سو داخل پرواز شد بود، مراقبت به عمل آمده بود:

”اگر شما بر فرازاقيانوس اتلانتيك پرواز نماييد، در اين صورت شما نمي توانيد به وسيله هيچ راداري مورد مراقبت قرارگيريد – دامنه اخذ رادار تا اين حد نيست. به عوض آن بايد هواپيما هر ساعتي به مركز كنترول خبر دهد، به طور مثال اگر هواپيما از روي طول البلدي پرواز نمايد. پس قرار براين است كه منتظر مخابره بعدي شد.”

اما در اين مورد اين به ميان نيامد، بعد از آن جستجو آغاز شد. يك ساعت بعد از مخابره اخير، از هواپيما، يك خبر اتوماتيك رسيد، كه مضمون آن حاوي از برهم خوردن سيستم برقي بود.

هواپيما حامل ۲۶۱ سرنيشنان با ۱۲ تن افراد مسوول آن بود. به احتمال زياد تعداد بيشتري قرباينان اين سانحه شهروندان برازيلي بوده اند كه به حيث جهان گردان راهي پاريس بودند.

در اين ميان جستجو براي يافتن بخش هاي هواپيما، از هردو جانب اقيانوس ادامه دارد: نيرو هوايي برازيل از جانب شرق و نيروي هوا پيماي نظامي فرانسه به طرف سينيگال پرواز كرده است تا از جانب غربي اين اقيانوس اتلانتيك به جستجو بپردازد. گورگون مدير آير فرانس با نااميدي در اين باره اظهار مي دارد:

”من بايد ياد آوري كنم كه زوني كه در آن آخرين تماس با هواپيما صورت گرفت، به فاصله زيادي از ساحل قرار دارد. به اين دليل هواپيماي جستجو كننده زمان بسيار طولاني لازم دارد تا به آن جهت پرواز كند.”

دوخرو/ مبلغويراستار: ملك

آگهی