سقوط حکومت هالند به دليل مخالفت با اقامت طولاني ترسربازان آن کشور درافغانستان | افغانستان | DW | 20.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

سقوط حکومت هالند به دليل مخالفت با اقامت طولاني ترسربازان آن کشور درافغانستان

حکومت هالند براثر اختلاف درمورد تمديد زمان خدمت سربازان آن کشور درافغانستان سقوط کرد.

پیتربالکننده نخست وزیرهالند بامداد امروز ازسقوط ائتلاف حکومتی به دلیل عدم توافق روی تمدید خدمت سربازان کشورش درافغانستان خبرداد

پیتربالکننده نخست وزیرهالند بامداد امروز ازسقوط ائتلاف حکومتی به دلیل عدم توافق روی تمدید خدمت سربازان کشورش درافغانستان خبرداد

بامداد روزشنبه جان پيتر بالکننده نخست وزيرهالند اعلام نمود که حزب سوسيال دموکرات آن کشور ائتلاف حکومتي را ترک گفته است. حزب سوسيال دموکرات هالند عليه اين تقاضاي ناتو بود که مجوز خدمت سربازان هالندي درافغانستان تا ماه آگست 2011 تمديد شود.

جان پيتربالکننده نخست وزيرهالند منسوب به حزب دموکرات مسيحي آن کشور، بامداد روزشنبه درهاگ ، دريک کنفرانس مطبوعاتي گفته است که " هيچ راه مشترک" با حزب سوسيال دموکرات کارگر وجود ندارد. نخست وزيرنامبرده گفته است که به ملکه بياتريکس درجريان روز از استعفاي معاون نخست وزير ووزراي منسوب به حزب سوسيال دموکرات کارگر را گزارش مي دهد. حکومت ائتلافي چپ ميانه درهالند که متشکل ازسه حزب مي باشد، به روز جمعه براي شانزده ساعت روي مجوز افغانستان مذاکره کرد.

اندرزفو راسموسن دبيرکل پيمان اتلانتيک شمالي يا ناتو دراوايل ماه فبروري ازحکومت هالند تقاضا کرده بود که مجوز خدمت سربازان آن کشور درافغانستان را تا ماه آگست سال 2011 تمديد کند. ايالات متحده امريکا نيز چنين تقاضايي کرده بود.

حکومت هالند درسال 2007 تصويب کرده بود که درآغاز سال 2010 به بيرون کشيدن نيروهاي نظامي اش از افغانستان آغاز کند ودرپايان سال متذکره بايد اين کار تمام شود. " ووتر بوس" معاون نخست وزير ووزير ماليه هالند که ازحزب سوسيال دموکرات کارگرمي باشد، قاطعانه عليه اين طرح قرار گرفت که بازهم براي يکسال ديگر يعني تا ماه آگست سال 2011 مجوز خدمت سربازان آن کشور درافغانستان تمديد شود.

ازسال 2006 بدينسو سربازان هالندي درولايت ارزگان افغانستان توظيف مي باشند ودرحال حاضر هالند 1950 سرباز درآنجا دارد. درارزگان شبه نظاميان تندرو طالب از نفوذ زيادي برخوردار اند. ازآغاز عمليات قطعات هالندي درافغانستان تا اکنون 21 تن ازسربازان هالند درافغانستان کشته شده اند.

حکومت ائتلافي هالند تحت رياست پيتربالکننده از سه سال به اينسو برسرکاراست. قبل ازاين نيزبالکننده رئيس چهارحکومت ائتلافي ديگر بوده است. هميشه ائتلافهاي حکومتي اي که او تشکيل مي دهد پيش ازبه سر رسيدن ميعاد آن سقوط مي کند.

معاون نخست وزير هالند که منسوب به حزب سوسيال دموکرات کارگرهالند مي باشد، با اين موضعگيري اش درمورد افغانستان متهم شده است که مي خواهد آراي حزبش را دربين مردم افزايش بدهد. درآستانه انتخابات نواحي که قراراست درآغاز ماه مارچ صورت بگيرد، ديده مي شود که آراي حزب سوسيال دموکرات کارگر بسيار پايين آمده است.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: ابراهيم خيل

آگهی