«سفیر امریکا در کابل کناره گیری می کند» | آلمان و جهان | DW | 22.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

«سفیر امریکا در کابل کناره گیری می کند»

رایان کراکر دیپلومات سابقه دارایالات متحده امریکا وفرستاده اوباما برای افغانستان انتظارمی رود که به زودی ازوظیفه اش درافغانستان کناره گیری ‏کند. کراکرامریکایی ماموریت داشت تا بر روابط امریکا و افغانستان را محکم نگهدارد.‏

به نقل از خبرگزاری رویترز، همین که کراکر دراین ماه مقام اش را ترک کند، درنظراست جیمز کنینگهام، معاون اش جانشین او گردد. هنوز معلوم نیست که چرا این دیپلومات که ازاحترام گسترده برخورداربود، کناره گیری می کند.

کراکردرماه جولای سال 2011 ازحالت بازنشستگی به حیث سفیرامریکا درکابل مقررشد. او ماموریت داشت تا تلاش های دیپلوماتیکی را رهبری کند که ناظربر تمرکز کاخ سفید برکاهش حضورایالات متحده امریکا درافغانستان باشد و برنامه کاهش نیروها منجر به فروغلتیدن دوباره این کشور به یک جنگی داخلی نگردد.

کراکریکی از مقام های رسمی عالی رتبه ای بود که درکنفرانس سران ناتو درشیکاگو شرکت داشت. وظیفه مرکزی رایان کراکر ادامه مناسبات مشکل و ازنگاه زمانی خطیرایالات متحده امریکا با حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان و دیده بانی از تلاش های غیرنظامی برای مبارزه با فساد و فقر درافغانستان بود.

کراکر متصدی ریاست حضوردیپلوماتیک ایالات متحده امریکا درافغانستان درموقعی شد که حتا سفارت ایالات متحده امریکا نیزازحملات جنگجویان درامان نبود. کراکرهمچنان ازحکومت افغانستان تقاضا کرد تا اصلاحاتی را به راه اندازد تا بتواند درآینده میلیاردها دالرکمکی را به دست آورد.

تعیین کراکردرسال 2011علامت دیگری بود از آرزومندی بارک اوباما برای جلب توجه ومنابع به بیرون کشیدن نیروهای آن کشورازافغانستان، که بدان کمترعنایت می شد.

برگشت تازه کراکربه ایالات متحده امریکا درست فقط چند هفته پس ازآن اتفاق می افتد کامیرون منتر، سفیرایالات متحده امریکا دراسلام آباد، به کارمندان آن سفارت گفته است که درماه آینده از وظیفه اش کناره گیری می کند.

احترام کراکربه مثابه یک دیپلومات عالیرتبه هنگامی افزایش یافت که درآوان سفارت اش درعراق بین سال های 2007 تا 2009، پس ازخشونت های مذهبی اوضاع عراق به آرامی گرایید. کراکر همچنان به حیث سفیر ایالات متحده امریکا درکشورهای پاکستان، سوریه، کویت ولبنان کار کرده است.

کراکر ازوظایف حکومتی اش در سال 2009 بازنشسته شد وپس از آن به حیث رییس دانشکده بوش برای حکومتداری وخدمات عامه دردانشگاه تکزاس کارمی کرد.

کنینگهام که به حیث سفیرایالات متحده امریکا درافغانستان نیاز به تقررسمی وتایید ازجانب مجلس سنای ایالات متحده امریکا دارد، قبلاً سفیرایالات متحده امریکا دراسراییل بوده است وسال گذشته به کابل آمده است.

رویترز/ رسول رحیم

ویراستار: سیدروح الله یاسر

آگهی