سفیر امریکا: آغاز فصل نو سیاسی در افغانستان | افغانستان | DW | 16.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

سفیر امریکا: آغاز فصل نو سیاسی در افغانستان

مقامهای افغان و سفیران ایالات متحده و انگلستان در کابل، از شروع "فصل نو"ی در مبارزه با فساد و مواد مخدر خبر میدهند.

آیکن بری با حامد کرزی

آیکن بری با حامد کرزی

سفیر ایالات متحده امروز دو شنبه در نشستی با وزیران داخله، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، قاضی القضات، لوی سارنوال ، رییس امنیت ملی و سفیر بریتانا در کابل، گفت تعداد دیگری از مقامهای حکومتی نیز به دلیل مرتکب شدن فساد، تحت پیگرد قرار گرفته اند.

در این نشست، حنیف اتمر وزیر امور داخله، امر الله صالح رییس امنیت ملی، رییس ستره محکمهی کشور، لوی سارنوال، وزیر عدلیه، وزیر مبارزه با مواد مخدر، سفیر امریکا و سفیر بریتانیا، حضور داشتند.

حنیف اتمر، وزیر امور داخلهی کشور نیز از ایجاد ادارهی جدیدی تحت عنوان مبارزه با جرایم سنگین توسط وزارت داخله و امنیت ملی خبر میدهد.

حنیف اتمر گفت: "هدف این اداره این است که هیچ مامور عالی رتبهی افغانستان در برابر قانون، جایی که او در فساد آغشته است، مصوونیت نداشته باشد. برای ابد مصوونیت مامورین عالی رتبه ی افغانستان چه ملکی و چه هم عسکری، باید در مطابقت با قانون و با هدف میهنی ما مبارزه با فساد، ازبین برود".

وزیر امور داخله علاوه کرد که در این راستا، برعلاوهی نهادهای عدلی-قضایی افغانستان، پولیس "افبیآی" امریکا و پولیس اروپا نیز همکاری مینمایند.

سفیر امریکا در کابل گفت که افغانستان بعد از سپری کردن انتخابات مشکلزا، در یک فرصت خوب برای اقدامها و تصمیمهای جدی قرار دارد.

آیکن بری، سفیر امریکا در کابل، از فساد به عنوان یک سرطان در دولت افغانستان یاد کرده، افزود که مردم نیز باید در این رابطه همکاری نمایند و موارد فساد را گزارش دهند.

کارل آیکن بری گفت: "هنگامی که من امروز با شما صحبت میکنم، تعداد دیگری از مقامهای حکومتی تحت پیگرد قرار گرفته اند به دلیل جرایم جدیای که انجام داده اند. من به دلیل احترام به قانون افغانستان، از این مقامها نام نمیگیرم، اما بعد از محکوم شدن آنها، نامهای شان افشا میشود".

همچنان سفیر امریکا اشاره کرد که بلندمنزلها و موترهای مدل بالایی که مقامها استفاده میکنند، نشانههای آزاردهنده برای مردم افغانستان است. وی به منطقهی شیرپور در شهر کابل اشاره کرد. بسیاری مقامهای دولتی در شیرپور خانه دارند.

عبدالسلام عظیمی، قاضیالقضات کشور گفت فساد در افغانستان عوامل داخلی و خارجی دارد و باید به هردوی آن توجه شود.

عبدالسلام عظیمی گفت: "با توجه به ابعاد فساد اداری و رسیدگی به قضایای آن، ستره محکمه در مطابقت با قانون مبارزه با فساد اداری، محاکم اختصاصی را در کابل و هشت زون قضایی در ولایات ایجاد کرده است. در نظر است تا در سال 1389 در صورت لزوم، این محاکم اختصاصی در تمامی ولایات کشور فعال گردد".

در همین حال، شکایتهای زیادی در مورد فعالیتهای دستگاه عدلی-قضایی کشور وجود دارد. قاضی القضات میگوید باید میان نهادهای دولتی برای بهبود کارها هماهنگی به وجود بیاید.

مارک سدویل، سفیر انگلستان در کابل نیز با تاکید به حمایت کشورش در مبارزه با فساد، گفت فساد باعث عدم اطمینان مردم به دولت شده و از این طریق باید اعتماد مردم جلب گردد.

این تلاشها درحالی صورت میگیرد که در این روزها فشارهای زیادی از جانب مقامهای کرزی بر حامد کرزی در رابطه به مبارزه با فساد وارد میشود. اما حنیف اتمر، وزیر امور داخلهی کشور میگوید که این تلاشها از ماهها قبل شروع شده بود.

در همین حال، وزیر عدلیهی کشور تاکید که آنچه تا کنون مورد توجه قرار گرفته به مرحلهی بعد از کشف جرم ارتباط دارد، درحالی که باید در این راستا زمینههای به وجود آمدن فساد نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

عارف فرهمند

ویراستار: آهنگ

آگهی