سفيرامريکا ادعاي سلب قدرت کردن نيروهاي آلماني درافغانستان را رد کرد | آلمان و جهان | DW | 09.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

سفيرامريکا ادعاي سلب قدرت کردن نيروهاي آلماني درافغانستان را رد کرد

ايالات متحده امريکا اين گزارشها را رد کرده است که مي خواهد نقش رهبري کننده نيروهاي آيساف درشمال افغانستان را از ارتش فدرال آلمان بگيرد.

فلیپ مورفی، سفیر ایالات متحده امریکا

فلیپ مورفی، سفیر ایالات متحده امریکا

فيليپ مورفي، سفيرايالات متحده امريکا، به روز دوشنبه دربرلين گفته است: " قومانداني منطقه اي آلماني توانايي آن را دارد که همه نيروهاي نظامي به شمول امريکاييان را دربخش خود داشته باشد. ما با اين توافق راضي مي باشيم".

رسانه هاي آلماني درآخرهفته ازقول منابع ناتو گزارش داده بودند که ايالات متحده امريکا مي خواسته است خود کنترول موقعيت دشواري را دردست گيرد که درساحه تحت مسووليت آلمان درشمال افغانستان به وجود آمده است وارتش فدرال آلمان را " سلب قدرت" کند. طرزبرخورد ارتش فدرال آلمان درقندوز و همچنان تصميم گيري درمورد آن براي امريکاييان بسيارطولاني بوده است .

نظاميان وسياستمداران آلماني پس ازحمله هوايي قندوز که درنتيجه آن افراد غيرنظامي کشته شدند، زيرفشار هاي داخلي هستند. احزاب مخالف وفعالان حقوق بشر به شدت حکومت آلمان را بخاطر حمله هوايي قندوز زيرفشارقرارداده خواهان پاسخ هاي قناعت بخش دراين باره شد.

قضيه حمله هوايي قندوز، باعث کناره گيري وزيردفاع پيشين وچند افسربلند رتبه ي ارتش آلمان ازمقام شان شد.

با اين حال حکومت آلمان درمورد فرستادن سربازان بيشتر به افغانستان وتصاميم دراين باره مشکلات زيادي مواجه شده است. اين باعث شده است، که برخي ازرسانه هاي ازقول منابع ناتو گزارشي هايي را به نشربسپارند که نيروهاي آمريکايي مسووليت امنيت درشمال را خود به عهده بگيرند.

سفيرايالات متحده امريکا درآلمان اين گزارشها را رد کرده وگفته است که نيروهاي نظامي ايالات متحده امريکا افتخارمي کنند که زيرفرماندهي شرکاي آلماني شان همکاري کنند.

رسانه ها/ یاسر

ویراستار: رسول رحیم

آگهی