سفر پر از برکت برای آلمان و الجزاير؟ | آلمان و جهان | DW | 18.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سفر پر از برکت برای آلمان و الجزاير؟

آيا اولين سفر دوروزۀ صدراعظم آلمان به کشور نفت خيز الجزاير که شام گذشته به پايان رسيد، دست آورد های مثبت برای برلين داشته است؟

default

خانم انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهور الجزاير

خانم انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نتايج سفرش به کشور افريقايي الجزاير را مثبت خوانده است. او خود از باز شدن دروازه های زيادی بروی سرمايه گذاران و شرکت های آلمانی در الجزاير سخن گفته است. از طرف ديگر طوريکه ديده شد، حکومت الجزاير هم با برگزاری مراسم بی حد با شکوه از آمدن رئيس حکومت آلمان استقبال نمود و از بهتر شدن روابط بين دو کشور سخن گفته است.

تا اينجا اظهارات مقامات رسمی هر دو طرف بود. واما دستآورد های اولين سفرخانم مرکل به الجزاير واقعا ً چه ها بوده اند؟ اگر دقيق به موضوع ديده شود، ميتوان گفت که دستآورد های اين سفر در نگاه اول، خيلی ها مهم و در خور توجه نمی باشند. يگانه نتيجۀ قابل لمس اين سفر امضای قرار داد تقريبا ً يک هزار ميليون دالری بين حکومت الجزاير و چند شرکت ساختمانی آلمانی است که بدليل ساختن يکی از بزرگترين مساجد جهان در پايتخت الجزاير صورت گرفته است.

اما از اين بيشتر قرار دادی بين طرفين به امضا نرسيده است. با آن هم ميتوان در نگاه دوم از يک سفر پر از موفقيت برای هر دو جانب سخن گفت. سفر پر از موفقيت به دو دليل: اول اينکه آلمان جای خو د را در بازار های يکی از غني ترين کشورهای دارندۀ ذخاير گاز و نفت تضمين کرده و از طرف ديگر وابستگی خود را در دارز مدت از مواد سوخت روسيه و عربستان سعودی کمتر ساخته است.

به همين شکل حکومت الجزاير ميتواند با آمدن صدراعظم آلمان به ساير کشور های خواهان سرمايه گذاری در اين کشور، بخصوص چين و روسيه، نشان بدهد که در بين کشور های غنی جهان "خريداران زياد" دارد.

به اين اساس سفر مرکل ميتواند هم برای مهمان و هم برای میزبان پر از برکت خوانده شود.

آگهی