سفر هورست کوهلر رييس جمهور آلمان به هند و کوريايي جنوبي | آلمان و جهان | DW | 01.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

سفر هورست کوهلر رييس جمهور آلمان به هند و کوريايي جنوبي

هورست کوهلر رييس جمهور آلمان به سفر د ه روزه آسيايي اش به دو کشور هند و کوريايي جنوبي آغاز کرد.

هورست کوهلر رييس جمهور آلمان

هورست کوهلر رييس جمهور آلمان

هورست کوهلر رييس جمهور آلمان به سفر د ه روزه آسيايي اش به دو کشور هند و کوريايي جنوبي آغاز کرد، دو سرزميني که تفاوت هاي فاحشي از همديگر دارند: کوريايي جنوبي مي تواند به يک تاريخ 50 ساله اي پر از موفقيت، به عقب نگاه کند و امروز در جمله ي يکي از سروتمند ترين کشور هاي اقتصادي جهان است، در حالي که هند مثل هميشه از فقر بيش از حد و تشنج هاي اجتماعي رنج مي برد. 80 در صد جمعيت ميلياردي اين نيم قاره با کمتر از 2،5 دالر در روز زندگي مي کنند. به اين ترتيب شمار انسان هاي فقير در هند بيشتر از همه کشور هاي افريقايي است. کريستيان واگنر، کارشناس در امور هند از بنياد اقتصاد و سياست به اين نظر ا ست که با وجود آن هند با يک رشد اقتصادي هشت در صدي در سال گذشته، براي کشور آلمان يک شريک اقتصادي در خور توجه است. او مي گويد:

"باگشايش بازار هند، براي متصدي هاي بسيارآلماني نيز چانس هاي بازارداخلي هندي آشکار شده است. براي ما در هند در واقع امکانات فعاليت هاي سرمايه گذاري بسيار برزگ به وجود آمده است. در سال هاي اخير به عنوان عامل جديد، مطمئناً سياست در امور فن آوري و دانش نيز علاوه شده است. هند هر سالي هزاران انجنير را آموزش مي دهد. شرکت هاي آلماني به صورت روز ا فزوني از اين امکانات هند نيز استفاده مي کنند و بخش هاي زياد امور خدماتي را به هند انتقال داده اند. دانشگاه هاي آلمان نيز در اين ميان تلاش مي کنند تا قوياً با نهاد هاي مشارکتي، در سطح دانشگاه ها، انستيتوت هاي تحقيقاتي در هند همکاري کند."

شمار انسان هاي فقير در هند بيشتر از همه کشور هاي افريقايي است

شمار انسان هاي فقير در هند بيشتر از همه کشور هاي افريقايي است

هورست کوهلر رييس جمهور آلمان که به وسيله ي يک هيات بالا رتبه ي اقتصادي در اين سفر همراهي مي شود، مي خواهد در ديدارش از دهلي جديد و مومبي، با نمايندگان اقتصاد و دانشگاه ها مذاکره کند. در دهلي مذاکره با روشنفکران هندي نيز در نظر گرفته شده است. روشنفکران هند در کشور شان و کشور هاي خارجي چون بريتانيا و امريکا که داراي جمعيت مهاجر بزرگ هستند، نقش مهمي دارند، اما برخلاف در آلمان آنها مورد توجه قرار نمي گيرند. کريستيان واگنر کارشناس هند در اين باره مي گويد:

"طبعاً که در هند بحث هاي گرم و زنده ي در باره ي همه مسايل داخلي وجود دارد. روشنفکران هند مسلماً در امريکا و يا بريتانيا نيز در مباحثات روز سياسي سهم مي گيرند. اينجا اين کمبودي وجود دارد که ما جمعيت مهاجر هندي در اروپايي وسطي ندارم که مثل امريکا و يا بريتانيا نيز در مباحثات روشنفکري شرکت کنند."

رييس جمهور آلمان، هورست کوهلر به روز يک شنبه از هند به سول پايتخت کوريايي جنوبي سفر مي کند. کوريايي جنوبي در اين سال رياست گروه جي 20 را به عهده دارد که در خزان همين سال نشست آن برگزار مي شود.

مارکس/مبلغويراستار:ملک

آگهی