سفر انگیلا مرکل صدر اعظم آلمان به افغانستان | آلمان و جهان | DW | 07.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سفر انگیلا مرکل صدر اعظم آلمان به افغانستان

مرکل: "استرتيژي جديد امريکا بخشي از سياست عمومي جهان درقبال افغانستان است. همه مي دانند که پايگاهاي تروريست ها درخاک پاکستان است. تروريست ها درخاک پاکستان آموزش مي بينند و درافغانستان مي جنگند..."

مرکل صدر اعظم آلمان با یونگ وزیر دفاع آن کشور در افغانستان

مرکل صدر اعظم آلمان با یونگ وزیر دفاع آن کشور در افغانستان

کشورآلمان درمبارزه عليه تروريزم ، از راهبرد جديد ايالات متحده امريکا حمايت مي کند. انگيلا مرکل صدراعظم آلمان وفرانک يوزيف يونگ وزيردفاع آن کشوردرسفري که به افغانستان داشتند، بامقامات محلي ولايت بلخ بروز دو شنبه

ملاقات نمودند. آنان حوالي عصردرکمپ مارمل، پايگاه نيروهاي نظامي کشورآلمان درشمال دريک کنفرانس مطبوعاتي به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند .خانم ميرکل صدر اعظم آلمان دربارۀ استراتيژي جديد امريکا در قبال افغانستان وپاکستان که برمبناي آن قرار است امريکا تا پنج سال آينده 7.5مليارد دالربه پاکستان بخاطر مبارزه جدي عليه تروريزم بپردازد، گفت:

"استرتيژي جديد امريکا بخشي از سياست عمومي جهان درقبال افغانستان است. همه مي دانند که پايگاهاي تروريست ها درخاک پاکستان است. تروريست ها درخاک پاکستان آموزش مي بينند و درافغانستان مي جنگند. به اين اساس بايد دولت پاکستان حمايت مالي شود تا بتواند پايگاه هاي ترورست ها را نابود سازد. استراتيژي آلمان درين مورد تقريباً موازي با سياست امريکا مي باشد وازهمين رو

ما نقطه بسيار مهمي را که همانا تربيه وتقويت پليس ملي واکمال ارتش ملي است، انتخاب کرده ايم."

صدراعظم آلمان اضافه کرد که آرزوي اصلي آلمان اين است که مردم افغانستان بزودي توانايي آن را بيابند تا همه امورداخلي وخارجي خود را خود شان به عهده گيرند و به اين جهت ما پليس ملي افغانستان را تقويت ودانشي که داريم، به ايشا ن مي آموزيم . خانم مرکل از امنيت وبازسازي که در شمال صورت گرفته است، اظهارخوشي کرد وگفت درجايي که امنيت موجود است، مي تواند بازسازي صورت گيرد وهم حفظ شود.

يوزيف يونگ وزير دفاع آلمان در بارۀ تقويت بيشترنيروهاي نظامي کشورش درشمال بخاطر برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان گفت:

" ما درولايت کندز بخاطربرگزاري بهترانتخابات، تدابيري درنظرگرفته ايم وقرار است نيروي بيشتري در آن جا بفرستم، و نيروي ضربتي مانرا که در اين جا داريم، بيشتر تقويت مي کنيم. درانتخابات گذشته نيزنگراني هاي از ناحيه امنيتيوجود داشت، اما خوشبختانه هيچ چيزي اتفاق نيفتاد. "

مطالب مرتبط

آگهی