سفرکرزي به هند ومناسبات متشنج افغانستان با پاکستان | افغانستان | DW | 04.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سفرکرزي به هند ومناسبات متشنج افغانستان با پاکستان

با توجه به تشنجي که درروابط افغانستان وپاکستان وجود دارد، حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان يک سف ر دوروزه رسمي را درهند شروع کرد.

کرزی ومان موهن سنگه خطراتی را که امنیت دوکشور را تهدید می کنند، ارزیابی می نمایند

کرزی ومان موهن سنگه خطراتی را که امنیت دوکشور را تهدید می کنند، ارزیابی می نمایند

به روز دوشنبه، کرزي با مراسم اعزازنظامي درکاخ رياست جمهوري هند دردهلي جديد ، مورد پذيرايي قرارگرفت. وي درجريان روز مي خواهد با مان موهن سنگه نخست وزيرهند ديدارنمايد.

افغانستان وهند ، پاکستان را متهم به مشارکت درحمله با بمب برسفارت هند درکابل درآغازماه جولاي مي سازند. دراين حمله بيش از50 نفر به شمول دودپلومات هندي کشته شدند.

اين بازديد کرزي ازدهلي بازهم با مقصردانستن پاکستان رابطه اي دارد. روابط بين افغانستان وپاکستان درنازل ترين سطح آن قرار دارد. روابط هند وپاکستان نيز بسيارخراب شده است. درچند روز گذشته درخطي که کشميررا بين پاکستان وهند تقسيم مي کند، علي الرغم موجوديت توافقنامه آتش بس ، بين سربازان دوکشور زدوخوردهايي به وجود آمده اند.

موضوع انفجاربمب درسفارت هند در اوایل ماه جولای امسال دراین سفر کرزی رول مهمی دارد

موضوع انفجاربمب درسفارت هند در اوایل ماه جولای امسال دراین سفر کرزی رول مهمی دارد

يک مقام وزارت خارجه هند گفته است که " کرزي وسنگه درمورد امنيت داراييها و کارگران هندي درافغانستان مذاکره مي کنند." همچنان اين مقام گفته است :" انتظارمي رود که رئيس جمهور کرزي درمورد بمبگذاري که نخستين حمله عظيم بريک سفارت هند درخارج بوده است، تفصيلات بدهد".

دپلوماتها گفته اند که هردوجانب مي خواهند خطراتي را که که به مسايل امنيتي ارتباط دارند، ارزيابي نمايند.

هند پروژه هاي بازسازي متعددي را درافغانستان پيش مي برد که ارزش اين پروژه ها تا به 750 مليون دالر مي رسد. اين پروژه هاي شامل راهسازي، ايجاد بندهاي برق و زيرساخت مخابرات ومواصلات مي باشند.

حدس زده مي شود که حدود 4000 کارگر وکارمند هندي دراين پروژه ها مشغول باشند.

مذاکرات سران هند وافغانستان درست بلافاصله پس ازکنفرانس سران کشورهاي حوزه جنوبي آسيا يا سارک صورت مي گيرد که درآن مسائل امنيتي ومبارزه عليه تروريسم درمرکزمباحثات قرار داشت.

کرزي علاوه برنخست وزيرورئيس جمهور هند، با حامد انصاري معاون رئيس جمهور، سونيا گاندهي رئيس اتحاد متحد مترقي هند وپرناب موکرجي وزيرخارجه هند نيزمذاکره مي نمايد.

آگهی