سفرکرزي به امريکا با چه اميدهاي تازه ديگر | مصاحبه ها | DW | 06.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

سفرکرزي به امريکا با چه اميدهاي تازه ديگر

خرابي اوضاع وخطرات ناشي ازپرخاشگري شورشيان درسرحدات پاکستان محورمذاکرات جورج بوش رييس جمهورايالات متحده امريکا وحامد کرزي رييس جمهورافغانستان را دربرمي گيرند.

کرزي قصد دارد که با همتاي امريکايي خويش درقبال تلفات روزافزون ملکي ها درافغانستان نيزگفتگو نمايد.

کرزي قصد دارد که با همتاي امريکايي خويش درقبال تلفات روزافزون ملکي ها درافغانستان نيزگفتگو نمايد.

ديدار دوروزه ي بوش وکرزي در کمپ ديويد واقع درمري لند درست زماني صورت مي گيرد که رييس جمهورامريکا ازيک طرف از درک مشکلات ناشي ازبازسازي افغانستان وازطرف ديگردرراستاي دستگيرنمودن رهبران سازمان هراس افگن القاعده با مشکلات روزافزون روبرومي باشد.

درانتقادها بربوش براين نکته صحه گذاشته مي شود که تلاشهاي بازسازي درافغانستان گويا با بکاربردن امکانات درعراق، کاسته شده ،خدشه دارگرديده اند.

تعهد دوباره امريکا

درآستانه ششمين سالروزحملات هراس افگني يازدهم سپتمبر، بوش درنظردارد تابه کرزي اطمينان داده و امريکاييان را هم خاطرجمع سازد که وي درقبال افغانستان به تعهدات خود استواربوده ودر راستاي مبارزه عليه طالبان والقاعده مصمم مي باشد.

ولي کرزي دراين سفر کدام پيام جرئت بخش باخود همراه نداشته است. طبق گزارش تلويزيون "سي ان ان" شش سال پس ازحملات هراس افگني ايالات متحده امريکا ومتحدينش در راستاي شکست دادن هراس افگنان پيشرفتهاي چشمگيري نه داشته اند.

کرزي خود گفته است :"ما نه نزديکترونه دورترازآن زمان درراه مبارزه عليه دهشت افگني قرارداريم."

گمانه زني درمورد بن لادن

واما بن لادن چهره اي که توسط امريکا به يک افسانه تبديل شده است چرا دستگيرنمي شود؟! با توجه به سيستم استخبارات پيشرفته اي امريکا هنوزنيروهاي ايتلاف براي مبارزه عليه دهشت افگني دنبال بن لادن مي گردند.

به تاسي ازگفته هاي مقامات استخبارات امريکا، بن لادرمناطق صعب العبورقبايلي درپاکستان پنهان شده است. مناطقي که ازنگاه کرزي بسيارجنجال آميزبوده وطالبان ازپشتيباني اين مناطق برخورد مي باشند.

واشنگتن برپشتيباني خويش ازحکومت کرزي صحه گذاشته بويژه به اين جهت که حکومت کابل اين روزها بنابرافزايش کارنامه هاي هراس افگني با چالشهاي زياد مواجه مي باشد.

همچنان تلفات روزافزون افراد ملکي وتوليدات بي سابقه اي موادمخدردورموضوع ديگري اند که حکومت کرزي با آن دست وپنجه نرم مي کند.

ازسوي درافغانستان فعاليتهاي انتحاري طالبان بويژه در18 ماه گذشته منجربه بحراني ساختن اوضاع درآن کشورگرديده است.

کرزي قصد دارد که با همتاي امريکايي خويش درقبال تلفات روزافزون ملکي ها درافغانستان نيزمذاکره نمايد.

تصورمي شود که کرزي وبوش پيرامون گروگانها ، بويژه 21 گروگان کوريايي جنوبي به تفصيل بحث ومشوره نمايد.

کرزي گفته است که حکومت وي ازتمامي امکانات استفاده نموده وتلاش زياد بخرچ مي دهد. ولي به گفته کرزي نبايست هيچ قدمي برداشت که منجربه افزايش بيشترهراس افگني وگروگانگيري گردد.

مطالب مرتبط

آگهی