سفرنخست وزيربلجيم به افغانستان | افغانستان | DW | 01.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سفرنخست وزيربلجيم به افغانستان

نخست وزير بلجيم اقاي هيرمن ون رمپاي درسفري به افغانستان از ادامه همکاري هاي کشورش به افغانستان اطمينان داد.

هرمان فان رم پای، نخست وزیربلجیم ازتعهد اتحادیه اروپا و کشورش برای رعایت آزادی بیان ومطبوعات درافغانستان جهت تداوم کمکها یاد کرد

هرمان فان رم پای، نخست وزیربلجیم ازتعهد اتحادیه اروپا و کشورش برای رعایت آزادی بیان ومطبوعات درافغانستان جهت تداوم کمکها یاد کرد

هيرمن ون رمپاي دريک نسشت خبري مشترک ظهر امروز با رييس جمهور افغانستان اقاي حامد کرزي اشتراک کرد و گفت درملاقاتي که با کرزي داشت درمورد مسايل مختلف از جمله روابط دو کشور، مسايل مهم منطقه اي ومبارزه با ترويزم صحبت کرده اند.

آقاي رمپاي برادامه کمک هاي غيرنظامي بلجيم تاکيد کرده گفت ما از اتنخابات رياست جمهوري درافغانستان حمايت ميکنيم ودرنظر داريم حدود يک مليون يورو به اين انتخابات کمک نماييم.

« تعهد همکاري ودوستي ما به افغانستان درازمدت خواهد وبود از فبروري 2003 م تا کنون ما با حکومت افغانستان کمک کرده ايم هم، اکنون نيروهاي نظامي ما درکابل قندهارو کندزحضور دارند، سفر امروزه من نمايانگر تعهد کمک بلند مدت ما به دولت ومردم افغانستان است، براي اينکه ما از ادامه کمک ها به افغانستان قناعت مردم بلجيم را ما حاصل کرده بتوانيم ، براي ما رعايت حقوق بشر، حاکميت قانون وآزادي بيان مهم است».

او گفت: تعهد بلجيم باافغانستان تنها نظامي نخواهد بود بلکه تعهد سياسي با افغانستان نيز داريم، به قول اواتحاديه اروپا تلاش دارند تا به هدف مشترک که با دولت افغانستان درخصوص حاکميت قانون وثبات ميباشد دست يابند.

نخست وزير بلجيم اضافه داشت که اتحاديه اروپا درنظر دارند درهمه عرصه هاي که حکومت افغانستان نياز دارد، کمک بکند تا روزي فرا رسد که افغانستان به تنهايي برچالش هاي خود فايق آيد.

رمپاي گفت بلجيم بيشتر طرفدار افزايش نقش غيرنظامي درافغانستان است، به اين خاطر بلجيم طي سالهاي 2009 و2010 کمک هايش را تا حدود 12 مليون يورودرسال دربخش غيرنظامي افزايش خواهد داد.

وي خطاب به کرزي گفت جناب رييس جمهور انتخابات آزاد، عادلانه وسراسري از نهايت اهميت براي ما برخورداراست. اتحاديه اروپا درحد توان به اين انتخابات کمک خواهد کرد.

کرزی دراین کنفرانس مطبوعاتی با از مذاکرات صلح با طالبان سخن به میان آورد

کرزی دراین کنفرانس مطبوعاتی با از مذاکرات صلح با طالبان سخن به میان آورد

او علاوه داشت که او ازادامه عمليات نظامي عليه دهشت افگنان درپاکستان خوش بين ميباشد ودر ديداري که با اقاي زرداري رييس جمهور پاکستان خواهد داشت دراين مورد صحبت خواهد کرد.

رييس جمهور افغانستان اقاي کرزي ضمن خوش آمديد از آقاي رمپاي گفت کشور بلجيم از نشست توکيوتا نشست پاريس به افغانستان مساعدت کرده ومساعدت هايش ادامه خواهد داشت. کرزي اضافه داشت بلجيم درکنار ديگر اعضاي جامعه بين المللي درمبارزه عليه تروريزم نيز درافغانستان سهم دارد وعساکر اين کشور هنوز به ما خدمت ميکنند.

آقا ي کرزي درهيمن حال درپاسخ به پرسشي از ادامه مذاکرات با مخالفان صحبت کرد وگفت:

« ما همواره درجست وجوي صلح از طريق مذاکره هستيم، مبارزه با تروريزم بخصوص به شکلي افغاني اش تنها ازراه نظامي موفقيت آميز نخواهدبود، زيرا تعداد زيادي طالبان هستند که غير از عوامل ايدئولوژيکي عليه ما مي جنگند، بناءً ما تلاش خواهيم کرد تا افغانهايي را که مجبورشده وسلاح برداشته اند، به زندگي صلح اميز برگردانيم، ولي با آنهايي که به منافع وديکتي خارجيان کارميکنند صلح نخواهيم کرد، بلي اين روند صلح ادامه دارد».

آقا ي کرزي درموارد متعدد درحالي بر صلح با طالبان تاکيد دارد که گفته ميشود شواهد وگمانه زني هاي وجود دارند که براي بدست آوردن آراي طالبان وطرفدارانش تلاش هاي جدي را روي دست گرفته است.

امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

آگهی