سفرموفقانه کلينتون به ماسکو | آلمان و جهان | DW | 14.10.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سفرموفقانه کلينتون به ماسکو

شواهد نشان مي دهند که نخستين ديدار خانم هيلري کلينتون وزير خارجه ايالات متحده امريکا ازماسکو ومذاکره با سرگي لاوروف همتاي روسي اش با موفقيتهاي مهمي همراه بوده است.

لاوروف گفته است جالب است هرگاه بگوییم که مواضع ما درمورد ایران یکی بوده است

لاوروف گفته است جالب است هرگاه بگوییم که مواضع ما درمورد ایران یکی بوده است

در اولين ديداري هليري كلينتون وزير خارجه ايالات متحده امريكا موفقيت برايش دست داد تا در تعدادي از سوالات مهم موجود، جوابي بدست بياورد.مثلاَ در مورد قرارداد جانشين براي " قرارداد ستارت -1" براي محدود ساختن سلاحهاي ستراتژيک هسته اي . اکنون يک پيش نويس متن قرار داد وجود دارد و لاوروف وزيرخارجه روسيه بدن مناسبت اظهار رضايتمندي کرده است . او ميگويد:

” ما به پيشرفت هاي اساسي دست يافته ايم.البته ما در مورد مسايلي هم باهم صحبت کرده ايم که مورد توافق نيستند وبايد روي آنها بحث وکار بيشتري صورت گيرد. اما ما روي اين موضوع توافق داريم كه بايد متن معاهده به موقع يعني تا ماه دسمبر سال جاري پايان يابد.

.“

همچنان در مورد يك سيستم بازدارنده موشكي مشترك نيز بين هر دو طرف تفاهم بميان آمده است. مدت طولاني موضوع نصب سپر موشكي ايالات متحده امريكا در اروپا شرق باعث ايجاد ترس گرديده بود. درکرملين پيوسته گفته مي شد که چنين سيستيمي ميتواند براي امنيت روسيه خطرايجاد بکند. بعد از اينكه رئيس جمهور اوباما از نصب سپر موشكي در اروپا شرق انصراف نمود، ديروز هيلري كلينتن وزير خارجه ايالات متحده امريكا اشاره رساند كه در اينجا نيز خواست همكاري با روسيه وجود دارد. اودر مورد مناسبات دوجانبه اي روسيه و امريكا ميگويد:

"رئيس جمهور اوباما و من معتقديم که همكاري هاي مشترك و پذيرش مسئوليت دوجانبه، اساس مناسبات ميان ايالات متحده امريكا و روسيه را در قرن بيست ‌ويکم تشکيل مي‌دهد".

.“

اما بايد گفت كه هنوز هم اختلاف مواضع در قبال بعضي از مسايل بين دو کشور وجود دارد. مثلاً اختلاف روي بحران قفقاز. كلينتون بار ديگر روشن نمود كه ايالات متحده امريكا در آينده نيز رژيم هاي ابخازيا و اوسيسياي جنوبي را که ازگرجستان جدا شده اند، به رسميت نميشناسد.

ولي واشنگتن در مورد همه موضوعاتي كه ميتوان بالاي آنها به توافقي دست يافت و امكان همكاري با ماسكو موجود باشد، برخورد عملگرايانه دارد. مثلاَ در قبال ايران و برنامه مناقشه برانگيز اتومي اين كشور. لاوروف بار ديگر مخالفت اش را در مورد تهديد به تحريم بيان داشت و به عقيده او در شرايط فعلي تحريمها بي فايده مي باشند. البته جانب امريكايي نيز روي اين امر تأكيد ندارد. لاوروف ميگويد:

” "ما در ارتباط به آنچه مربوط به ايران ميشود، از همديگر ما خواستي نداشتيم. جالب خواهد بود که موضع ما در قبال اين موضوع يكي است. ما ميخواهيم به مسائلي كه با برنامه اتومي ايران ارتباط دارند، راه حلي پيدا نماييم. اين كشور حق استفاده انرژي اتومي را براي مقاصد صلح آميز دارد. اما همزمان بايد تهران تعهد اش را در در قسمت عدم انتشار سلاح هاي اتومي مراعت نمايد

.“

ايالات متحده امريكا نيز در ارتباط با قضيه اتومي ايران به اين نظر است كه هنوز هم از راه حل ديپلوماتيك بسته نشده است . واشنگتن بصورت بلاتغيير حاضراست تا ازطريق دپلوماتيک اين منازعه حل شود. كلينتون وزير خارجه امريكا اين موضوع را طوري ديگري بيان ميدارد ، چنانكه او گفته است وقت براي وضع تحريم ها هنوز فراه نرسيده است. اما موضوع وقتي هيجان انگيز ميگردد كه براي امريكا ديگر جولانگاهي براي مذاكره به نظرنمي رسد. اينجاست كه معلوم خواهد گرديد كه روسيه و امريكا تا كدام سرحدي پهلوي هم قرار ميگيرند.

شتيفان ليک/ نبيله کريمي الکوزي

ويراستار : رسول رحيم