سفرسياسي – اقتصادي رييس جمهور برازيل به آلمان | آلمان و جهان | DW | 04.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

سفرسياسي – اقتصادي رييس جمهور برازيل به آلمان

به روز سه شنبه لولا دا سلوا رييس جمهور برازيل با انگلا مرکل صدراعظم آلمان ملاقات کرد. درپهلوي اين مذاکرات سياسي بين اين دوملت فوتبال دوست مسائل ديگري هم هست که روي آن صحبت شد.

انگلامرکل، نخست وزیرآلمان و لولا داسلوا رییس جمهور برازیل

انگلامرکل، نخست وزیرآلمان و لولا داسلوا رییس جمهور برازیل

"افسانه فوتبال را نمي توان کاپي کرد، اما مي توان ازآنها آموخت." باچنين شعاري لويس انا سيو لولا داسلوا ، رييس جمهور برازيل ازآلمان ديدار کرد.

درطي اين بازديد چندين قرار داد همکاري بين دوکشور امضا شد. ازجمله اينکه آلمان کمک مي کند تا مسابقات قهرماني جهاني فوتبال درسال 2014 دربرازيل بطور صلح آميز ومسرت بخش سازماندهي شود. چنانکه مسابقات برازيل يک تکرار احسن مسابقات جهاني فوتبال سال 2006 درآلمان باشد. همين مسابقات سال 2006 آلمان است که درنزد بعضي ها يک حالت افسانه اي را تداعي مي کند.

قبل ازهمه آنچه مورد تقاضاي برازيلي ها مي باشد همانا طرح جلوگيري ازخشونت توسط پليس آلمان است که درسطح جهاني ستايش را برانگيخته است.همچنان به نمايش گذاشتن صلح آميز مسابقات فوتبال براي عامه مردم درخيابان ها وميدانهاي آلمان خود به يک مطاع صاداراتي تبديل شده است . مرکل گفته است:

" ومي گفتند، وقتيکه ميليونها نفر باهم باشند خود يک عامل نا امني بزرگ است.اما قضيه طور ديگري بود. بسياري دوستداران صلحجوي فوتبال بودند و شايد شما را ندکي که خشونت مي خواستند، چنان عمل کردند که گويا طرفداران پروپاقرص فوتبال صلح آميز اند."

هورست کوهلر، رییس جمهورآلمان و لولا داسلوا رییس جمهور برازیل

هورست کوهلر، رییس جمهورآلمان و لولا داسلوا رییس جمهور برازیل

درسال 2016 دربرازيل مسابقات المپيک جهاني برگزارمي شود. آلمان تنها کشوري نيست که اميدواراست صنايع اش براي توسعه زيرساختهاي برازيل سفارشهايي به دست آورد. برازيل مي خواهد درسالهاي آينده دراين بخش 200 ميليارد يورو سرمايه گذاري کند. يکي ازاين پروژه هايي که برازيل درنظردارد روي دست گيرد، ايجاد يک قطار سريع السير بين ريودو ژنيرو و ساو پاولو است که يک فاصله 400 کيلومتري مي باشد. ازاينرو جاي تعجب نيست که انگلا مرکل، صدراعظم آلمان فدرال، همراه با مهمانش لولا داسلوا، رييس جمهور برازيل، توسط يک قطار سريع بين الشهري ازبرلين به هامبورگ سفرمي کند. مرکل مي گويد:

" طبعاً اميدواريم که ما نيز زيرساختهاي خوبي را به نمايش گذاشته بتوانيم وبدين ترتيب نشان بدهيم که چه امکانات فن آوري درآلمان وجود دارند".

سال 2010 سال علمي آلمان وبرازيل خوانده شده است. همچنان مبارزه مشترک عليه تغيير اقليم يکي ازموضوعات مورد مذاکره بين دورهبرحکومتي مي باشد. مرکل ازابتکار تازه برازيل براي حمايت جدي ازجنگلهاي باراني آمازون ستايش کردونقش سازنده برازيل را در روند مذاکرات کوپنهاگ درمورد اقليم ستايش کرد. لولا داسلوا، رييس جمهور برازيل، خواهان شجاعت بيشتر کشورهاي صنعتي، شجاعت براي انتقال تکنالوژي يا فن آوري به کشورهاي نوخاسته صنعتي وکشورهاي روبه انکشاف شد. همچنان او خواهان شجاعت براي حمايتهاي مالي مشخص دربرابرخطراتي شد که محيط زيست را تهديد مي کنند.

رييس جمهور برازيل گفت :

" من مطمئن استم که قرار داد کوپنهاگ قرار داد مطلوب ما شده نمي تواند. يعني قرار داد آرماني نيست. آرماني که من دارم وآرماني که انگلا مرکل دارد. اما يک گام مهم به جلو است تا درسال 2015 ملاقات کنيم ومسووليت هاي لازم را معين سازيم ".

لولا درپايان سخنراني اش گفته است که ازکمک آلمان هم دربخش مبارزه عليه تغييراقليم وهم درمسابقات جهاني فوتبال برخوردار استيم. اما مشکل درآن است که برازيل درسال 2014 درکشور خود نتواند قهرمان فوتبال جهان گردد. وانگلا مرکل دراين مورد افزود:

" با باخت هم ما توانستيم تجارب زيادي بياندوزيم. زيرا درمسابقات جهاني فوتبال منعقده آلمان با آنکه ما حتا مقام سوم را بدست آورديم ، خشنود بوديم ".

ريچارد فوکس / رسول رحيم

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی