سفربوش به چين نماد حفظ روابط درمواقع ظهورتشنجات | آلمان و جهان | DW | 05.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سفربوش به چين نماد حفظ روابط درمواقع ظهورتشنجات

بوش، رئيس جمهور ايالات متحده امريکا، پيش از سفرش به چين، از دو کشور کوريايي جنوبي و تايلند ديدار مي کند. بوش به حيث نخستين رئيس جمهور امريکا، در بازگشايي بازي هاي المپيک، خارج از ايالات متحده امريکا شرکت خواهد کرد.

بوش درنظر دارد مسابقه باسکتبال امریکا وچین را نیز تماشا بکند

بوش درنظر دارد مسابقه باسکتبال امریکا وچین را نیز تماشا بکند

نقاط مورد منازعۀ ميان امريکا و چين مسألۀ تبت، معاملات نفت ميان چين و سودان و نيز محدوديت هاي آزادي رسانه ها در چين اند. بوش انتقادات از سفرش را به چين رد کرد. او در حضور ورزشکاران، اظهار داشت که به حيث يک طرفدار ورزش به چين سفر مي کند و مسابقات باستکبال ميان چين و امريکا را با علاقمندي تعقيب مي نمايد. او در يک مصاحبه با تلويزيون چيني، واضح ساخت که در ديدارش از چين با همتاي چيني اش هو جينتاو گفتگو مي پردازد و در ضمن با او روي مسايل انتقادي نيز بحث خواهد کرد:

بوش گفته است :

"من فکر مي کنم سفر من براي روابط ميان چين و امريکا مهم است. من مي دانم که اين مهم است که به چيني ها يک علامت روشن داد که ما به آنان احترام قايل هستيم. طبعا ً که ما با هم ديگر روي تمام نقاط توافق نداريم. در مسايل ديگر آنان با ما توافق نظر دارند. اما بهترين روش در اين زمينه، دپلوماسي است. بسيار محتمل است که رهبر چين نگراني هاي مرا مورد توجه قرار دهد، در صورتي که بداند که ما به مردم چين احترام قايل هستيم."

اما اظهارت هنري پاولسون وزير ماليۀ امريکا، چند روز قبل چندان دپلوماتيک نبود، وي گفته است:

"ايالات متحده امريکا و چين در مسايل اقتصادي با هم توافق ندارند. بعضا ً ما حتي ديدگاه هاي ما از همديگر کاملا ً مختلف است. اما ما بهم ديگر گفتگو مي کنيم. هدف ما در مذاکرات کنوني نيز اين بوده است که اين رابطه را دراوقات منازعه نيز حفظ کنيم."

شرکت بوش در مراسم بازگشايي سفارت جديد بزرگ امريکا در پيکنگ، تاکيدي نمادين بر اين امر است که ايالات متحده امريکا تا چه حدي به قدرت رو به افزايش اقتصادي چين اهميت قايل است. بوش در مسير سفرش به چين، امروز از سيول، پايتخت کورياي جنوبي ديدار مي کند. او در آنجا با لي يونگ باک رئيس جمهور آن کشور ديدار مي کند. وموضوع قابل بحث در اين ديدار، برنامۀ هستوي کورياي شمالي خواهد بود. ديدار از بانکوک، پايتخت تايلند، مرحلۀ دوم سفر بوش است قبل از ديدارش از چين.

آگهی