سفراوباما به افغانستان و نظرات تحليلگران وعامه ء مردم | افغانستان | DW | 19.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سفراوباما به افغانستان و نظرات تحليلگران وعامه ء مردم

درآستانه سفرسناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات براي رياست جمهوري ايالات متحده امريکا، که اميد به برنده شدن خود دارد، افغانها با آميزه اي ازشک واميد به طرح وي براي افغانستان برخورد کرده اند.

اوباما می گوید ستراتژی نوی برای افغانستان دارد

اوباما می گوید ستراتژی نوی برای افغانستان دارد

کبيررنجبر عضو ولسي جرگه براين نظراست که :" افزايش سربازان امريکايي کمکي به افغانستان نمي کند... نهادهاي حکومت افغانستان نياز به آرودن اصلاحات دارند. مشکل خود حکومت افغانستان است". وي افزوده است :" حکومت افغانستان ضرورت به جلب حمايت مردم دارد. افزايش سربازان به افغانستان کمک نمي کند".

سناتور مک کين ، اوباما را مورد انتقاد قرار مي دهد که درساحه سياست خارجي تجربه ندارد.

اوباما می خواهد دولوا سربازش را ازعراق به افغانستان بیاورد

اوباما می خواهد دولوا سربازش را ازعراق به افغانستان بیاورد

اوباما براي آنکه تصوير شفاف تري ازخود درساحه مسايل بين المللي ارائه بکند، به روزسه شنبه گذشته سخنراني اي درواشنگتن ايراد کرد. وي طي اين سخنراني اش گفت که ايالات متحده امريکا بايد سياستش را فرا تر ازعراق توسعه بدهد. وي حتا خواستار پايان دادن به جنگ عراق وتمرکز نيروها براي مبارزه عليه طالبان والقاعده درافغانستان ودرپناهگاههاي آنها درکوهستانهاي پاکستان شد. اوباما گفته است :

" به مثابه رئيس جمهور، من استراتژي جديدي را دنبال خواهم کرد واين ستراتژي را با اعزام دو لواي جديد جنگي جهت حمايت ازتلاشهاي مان درافغانستان آغازخواهم کرد". وي همچنان گفته است " ما به سربازان بيشتر ، هلي کوپترهاي بيشتر ، جمع آوري اطلاعات بهتر وکمک هاي غيرنظامي بيشتر براي پيشبردماموريت مان درآنجا ضرورت داريم ".

دراين ميان وحيدالله مژده تحليلگر سياسي افغانستان هشدارداده است که افزودن ده هزارسربازديگر برنيروهاي امريکايي درافغانستان ، اوضاع را بدترخواهد ساخت. وي گفته است:" افزايش نيروها بيانگرآن است که ايالات متحده امريکا برجنگ تاکيد مي کند... اين بدان معنا است که ايالات متحده امريکا مي خواهد معضلات افغانستان را به طرق نظامي حل وفصل بکند که چنين کاري ستراتژي مناسبي نيست...افزودن به نيروها بيانگرآن است که جنگ ادامه مي يابد... اين بدان معنا است که مردم بيشتري کشته مي شوند. اين بدان معنا است که جانبين متحارب تلفات بيشتري خواهند داشت".

مردم درسرکهاي کابل نيز درمورد ادامه منازعه وجنگ ابراز شک وترديد کرده اند، هرچند که آنها گفته اند درمورد اوباما وستراتژي وي براي افغانستان معلومات اندکي دارند.

تلفات سربازان امریکایی درافغانستان اخیراً برابریا بیشتر ازعراق شده است

تلفات سربازان امریکایی درافغانستان اخیراً برابریا بیشتر ازعراق شده است

صالح محمد دکاندار دراين مورد مي گويد:" من نمي دانم اوباما کي هست... من فقط کسي را مي خواهم که رئيس جمهورامريکا گردد که به مردم افغانستان دلسوزي داشته وصلح را براي ما بياورد".

محمد اسلم، راننده تاکسي يک باشنده ديگرشهر کابل است او مي گويد:" من ازوي تقاضا مي کنم تا مانع آن گردد که پاکستان موجب کشته شدن زنان ، اطفال ومرد م بيگناه افغانستان گردد".

نجيب الله ميوه فروش مي گويد:" من فکر مي کنم که اوباما مي داند، پاکستان مشکل اصلي درمنطقه است".

درهفته هاي اخير طالبان عمليات تروريستي بزرگي مانند مانند بمب گذاريهاي انتحاري که موجب کشته شدن دهها نفرگرديده است، به راه انداخته اند.

تلفات امريکاييان نيز افزايش يافته است. به روزيک شنبه طالبان پسته هاي نظامي دورافتاده امريکاييان را درشرق افغانستان مورد حمله قرار دادند.

تلفات نظاميان امريکايي درافغانستان برابرباعراق ويا بيشترازآن گرديده است. باراک اوبا ما دراين رابطه گفته است : " ما براي انجام دادن وظفيه مان درافغانستان منابع کافيي نداريم مگراينکه ما تعهدات مان را درعراق کاهش بدهيم ". اوباما اين مطلب را ضمن مقاله اي که درنيويارک تايمز انتشاريافته است، نوشته است.

آگهی