«سطح آموزش در آلمان به موقعیت اجتماعی بستگی دارد» | آلمان و جهان | DW | 16.08.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

«سطح آموزش در آلمان به موقعیت اجتماعی بستگی دارد»

براساس یک کار تحقیقاتی جدید آلمان در زمینه ادغام خارجیان در نظام تعلیم و تربیت مقام متوسط را دارا است. سطح تعلیم و تربیت جوانان در آلمان به نسبت دیگر کشورها هنوز بیشتر به زمینه خانوادگی آن ها بستگی دارد.

آلمان در زمینه ادغام خارجیان در نظام تعلیم و تربیت پیشرفت هایی نیز داشته است. به طور مثال در سال های 1990 با جدیت برای کودکان بین سه تا شش ساله کودکستان هایی ساخته شد که خارجیان پانزده ساله امروزی در آلمان، از آن سود بردند. نتیجه گزارش "نظارت تعلیم وتربیت در سال 2012 " که روز چهارشنبه، پانزدهم ماه آگست انتشار یافت، حاکی است که آموزش در دوران اولیه طفولیت، نقش مرکزی در نتایج بعدی درمکتب و آموزش حرفه یی دارد.

اگزل پلونیکه، کارشناس برنامه ریزی تعلیم وتربیت و گروه کاری اش از موسسه اقتصاد آلمان در کلن می گوید:«ازسال 2000 تا 2010 سهم دانش آموزان خارجی که مکتب را بدون شهادتنامه ترک کرده اند، از 20 به 13 درصد پایین آمده است». پلونیکه به همراه گروه کاری اش گزارش نظارت از تعلیم وتربیت درسال 2012 را تدوین کرده است.

این کارشناس تعلیم و تربیت می گوید: «سهم دانش آموزان خارجی که مکتب را با شهادتنامه پایانی لیسه به پایان برده اند از 13 درصد درسال 2000 به 23 درصد بلند رفته است». این کارشناس آلمانی می افزاید: «شاگردان خارجی تبار به طور متوسط از نگاه سویه به دانش آموزان آلمانی نزدیک شده اند. با این هم باید کارهای زیادی در این زمینه انجام شود».

پروفیسور اگزل پلونیکه

پروفیسور اگزل پلونیکه

اغلب سطح نمره های دانش آموزان خارجی از کودکان آلمانی کمتر می باشد. دلیل آن سطح تعلیمی والدین آن هاست که نسبت به والدین دانش آموزان آلمانی پایین تر است. اما دقیقا همین مساله در آلمان نقش مهمی در موفقیت اطفال در مکتب دارد.

اگزل پلونیکه می گوید: «سطح آموزش والدین بر صلاحیت و شانس های فرزندانشان تاثیر می گذارد و این مساله به ویژه در سیستم آموزشی آلمان یک مشکل بزرگ است». علاوه براین به گفته او در نظام تعلیم و تربیت آلمان کمتر به نتیجه توجه می شود: «تنها درسالهای اخیر است که آلمان بیشتر به هدف تعلیم وتربیت ومعیارهای آموزشی توجه می کند و این سوال را مطرح می نماید که در هر سن وسالی یک طفل به آموختن چه چیزهایی نیاز دارد».

موقعیت اجتماعی والدین مهم است

اما دربین گروه های مهاجران نیز تفاوت هایی وجود دارد. دراین مورد هاینس رایندرز، پروفیسور تحقیقات تعلیم وتربیت تجربی از دانشگاه ورتسبورگ می گوید: «ما یک گروه بسیارموفق مهاجران داریم که مهاجران اسپانیایی می باشند. از جانب دیگر نوجوانان و اطفال ترک تبار از نگاه تعلیم و تربیت کمترین میزان موفقیت را دارا هستند». رایندرز، ضمن گفت وشنودی با دویچه وله گفت که این کودکان ترک تبار از خانواده هایی هستند که والدین آن ها سطح آموزشی بلندی ندارند و یا اینکه وضع مالی شان به تناسب خانواده های سایر دانش آموزان خراب تر می باشد.

توجه بیشتر به آموزش در دوران اولیه کودکی

در سال های 1990 در آلمان کودکستان های زیادی ساخته شد.

در سال های 1990 در آلمان کودکستان های زیادی ساخته شد.

هاینس رایندرز، محقق آلمانی می گوید که به ویژه باید به تقویت زبان کودکان خارجی توجه شود. علاوه براین اطفالی که از خانواده های مهاجر هستند، باید بیشتر در مراکز پرورشی در دوران پیش از آغاز مکتب شامل شوند. مهاجران غالبان نمی توانند از این امکانات به دلیل هزینه بالا و یا عدم دسترسی به آن استفاده کنند.

گزارش نظارت از تعلیم وتربیت سال 2012 نیز از حمایت های به موقع دوران اولیه طفولیت وتوسعه امکانات پرورشی قبل از آغاز مکتب برای کودکان مهاجر جانبداری می کند. اگزل پلونیکه، رییس تیم پژوهشگران دراین گزارش می گوید:«اگر ما بتوانیم هرچه زودتر سرمایه گذاری کنیم، در آن صورت می توانیم میزان موفقیت کودکان مهاجرتبار را نیز به میزان زیادی افزایش دهیم». او می افزاید: «این امر برای تامین نیروی حرفه یی و رشد اقتصادی در آلمان نیز مفید است».

کریستینا روتا / رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM