سرگذشت يک پناهنده ي افغان دريونان | افغانستان | DW | 18.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

سرگذشت يک پناهنده ي افغان دريونان

مهدى شيرزاد ۵۴ روز است كه در راه است. اين جوان ۱۷ ساله از زمانى كه از كابل به سمت اروپا به راه افتاده است، روزها را مى شمارد.

آوارگان در يونان در شرايط واقعاً دشواري زندگي مي كنند

آوارگان در يونان در شرايط واقعاً دشواري زندگي مي كنند

او درجستجوى يك زندگي در آرامش، امنيت و به دور از مرگ و گرسنگي، به اروپا آمده است. حال او در آتن، پايتخت يونان، در پارك كوچكي نشسته است و ازشرايط دشوار خود در اين كشور تعريف مى كند.

از اردوگاه به سمت آينده اي نامعلوم

مهدى يكى از اندك آوارگانى كه انگليسى صحبت مى كنند مى گويد: «بسيارى از ما مجبورند درپارك بخوابند. ما كوچكترين كمكى دريافت نمى كنيم. ما غذايى براى خوردن نداريم و بيكار هستيم.

اين جوان افغان به همراه صدها آواره ديگر چند روز پيش از اردوگاه آوارگان «پاگانى» واقع در جزيره «لسبوس» آزاد شده است.

دولت تازه انتخاب شده سوسياليستى يونان اين اردوگاه را بر اثر فشار سازمانهاى غير دولتى و ديگر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به طور موقت تعطيل كرده است. هدف از تعطيلي اين اردوگاه بهبود شرايط زندگي در اين محل است.

یکی ازمحل های بودوباش مهاجران غیرقانونی دریونان

یکی ازمحل های بودوباش مهاجران غیرقانونی دریونان

تعطيلي اين اردوگاه به عنوان قدم مثبتي در راه بهبود شرايط پناهندگان تعبير شد. اما واقعيت طور ديگري به نظر مي رسد:

بعد از تعطيلى اين اردوگاه به آوارگان تازه وارد سرپناه ديگرى اختصاص داده نشده است. آنها که در بندر آتن مي رسند نمى دانند كه شب را كجا به سر برند. مهدى شيرزاد مى گويد: «ما در اين كشور غريبه هستيم و ... اكثريت همراهان من نمي توانند به زبان انگليسي صحبت كنند. ما مسووليت چندين خانواده را برعهده داريم. آوارگان در يونان در شرايط واقعاً دشواري زندگي مي كنند».

يونان كشورانگشت ما بخاطرمهاجران

كارل كپ كارشناس امورآوارگان در يونان و عضو سازمان «حمايت از پناهندگان»، به همراه چندين نماينده سازمانهاى غيردولتى يونان، يك گروه سى نفرى از پناهجويان افغان را به وزارت امور اجتماعى همراهى مى كند. او درآنجا تقاضاي كمك ورسيدگي به امور اين افراد را مي كند. اما، تقاضاي او رد مي شود و آوارگان در زير باران به بيرون فرستاده مي شوند. كارل كوپ مي گويد: «اينجا در يونان هيچ چيزى عوض نشده است. آوارگان زير سن ۱۸ سال (نابالغ) از هرجهت بى دفاع هستند. دولت يونان بايد در زمينه سيستم پناهندگي تجديد نظركند.»

مهاجرانی که توسط پلیس درسواحل یونان دستگیرشده اند

مهاجرانی که توسط پلیس درسواحل یونان دستگیرشده اند

كشور يونانبه خاطر سيستم پناهندگى وبرخورد آن با پناهندگان، سالهاست كه به عنوان گاو پيشاني سفيد در بين كشورهاي اتحاديه اروپا ياد مي شود. آوارگان به حال خود رها مي شوند: آنها نه مترجم و نه سرپناهي دارند. بسيارى از ايشان در يونان زندگي خود را در خيابانها به سر مي برند. از بين ۳۰ هزارتقاضاي پناهندگي تنها ۳۸۰ نفر جواب مثبت دريافت كرده اند.

سفر ادامه دارد

مهدي شيرزاد براي خود و برخي از همراهان خويش سرپناهي در مكاني مرسوم به هتل افغانان پيدا كرده است. در اين مكان او با ۱۹ نفر ديگر به سر مي برد. ايشان به نوبت مي خوابند، هرگروه تنها سه ساعت مي خوابد، طبيعتاً در اين اتاق براى ۱۹ نفر جا نيست. اما مهدى شيرزاد قصد ندارد به هيچوجه در يونان بماند. او در اولين فرصت به شهر بندرى پاتراس مي رود تا از طريق اين بندر به كشور اروپايى ديگرى سفر كند. او اميدوار است كه شرايط در آنجا براي پناهجويان بهتر باشد.

رایش شتاین/ مهرنوش انتظاری

ویراستار: یاسر

آگهی