سرکوزي درامريکا روي برقراري ثبات درافغانستان تاکيدکرد | افغانستان | DW | 08.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سرکوزي درامريکا روي برقراري ثبات درافغانستان تاکيدکرد

نيکلاس سرکوزي رييس جمهور فرانسه که براي ديداروگفتگوبا جورج بوش رييس جمهورامريکا به آن کشورسفرنموده است با همتاي امريکايي اش روي موضوع افغانستان بحث وتبادل نظرنموده روي تامين امنيت وبرقراري ثبات درافغانستان تاکيد نمودند.

نیکلاس سرکوزی رییس جمهورفرانسه

نیکلاس سرکوزی رییس جمهورفرانسه

نيکلاس سرکوزي برقراري ثبات درافغانستان را هنوزهم يکي ازمهمترين اهداف جامعه جهاني خواند. سرکوزي همچنان گفت: برقراري ثبات درافغانستان مساوي به ثبات درمنطقه است . اما وي طرح مشخصي درزمينه ارائه نکرده است.

رييس جمهورفرانسه اوضاع درافغانستان وپاکستان نگران کننده خوانده است.

نيروهاي فرانسوي درافغانستان درکنارنيروهاي امريکايي مشغول مبارزه با دهشت افگني مي باشند. رييس جمهورفرانسه ازهمکاري ودوستي با امريکا درسفرش به آن کشوريادآوري نموده گفت : امريکا دوست بسيارنزديک فرانسه است و ما به اين دوستي افتخارمي کنيم.