سرمقاله: آوارگان و فرار بزرگ به اروپا | آلمان و جهان | DW | 27.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سرمقاله: آوارگان و فرار بزرگ به اروپا

همه روزه هزاران مهاجر در تلاش آمدن به اروپا اند. امید شان برای زندگی جدید بیشتر از ترس عبور از بحر است. دویچه وله برنامه ویژه ای در این رابطه دارد، چنانچه الکساندر کوداشیف، مدیر مسئول دویچه وله در این مقاله شرح می دهد.

بهار آغاز شده است و دوباره، پناهجویان راه اروپا را در پیش می گیرند. علل این مهاجرت ها بسیار زیاد است. پیش از همه فقر شدید و تلخ علل این مهاجرت ها به اروپا به شمار می رود. همچنین نبود فرصت های آموزشی و کاری، حاکمیت دیکتاتوری ها در کشورهای این مهاجران، استبداد، شکنجه، تعقیب سیاسی، ظلم و ستم، جنگ داخلی و منازعه ها دیگر علل فرار این انسان ها می باشند. اغلب کشوری که از هم پاشیده است و باندهای غارتگر در آن حاکم گردیده اند، انسان ها را مجبور به فرار می کند.

این یک بدبختی محض است که ناامیدی باعث می شود تا انسان ها دست به فرار بزنند و در یک کشور خارجی زندگی جدیدی را آغاز کنند و امید شان را به یک شانس جدید و خوشبختی ببندند. از اریتریا، سومالیا، لیبیا، سوریه، عراق، افغانستان و دیگر کشورها مردم به اروپا می آیند. به همین ترتیب از مهاجرات ها در داخل مناطق بحرانی می توان یاد کرد.

تجارت بدنام

الکساندر کوداشیف، مدیر مسئول دویچه وله

الکساندر کوداشیف، مدیر مسئول دویچه وله

تخمین می شود که در حدود 50 میلیون پناهجو در راه هستند. راه هایی را که آنها اکثراً در پیش می گیرند، بسیار خطرناک و اغلب کشنده است. این مهاجران به تنهایی راه فرار را در پیش نمی گیرند. آنها با پرداخت پول برای قاچاقبران می خواهند به کشورهای دلخواه شان برسند. این مهاجران به طور عمده از راه های بسیار پر خطر مهاجرت می کنند. به عنوان مثال از سوریه از طریق ترکیه به الجزایر می روند، پس از آن به لیبیا و از آنجا با قایق به قاره ای که آرزو های شان در آن برآورده خواهد شد، یعنی اروپا انتقال داده می شوند. البته در صورتی که این انسان ها را خدمه کشتی تنها نگذارد و کشتی شان غرق نشود، به اروپا خواهند رسید. این کار به یک تجارت میلیارد دالری و از دیر زمانی به یک تجارت مدرن برده داری بی رحمانه و بدنام تبدیل گردیده است.

بالاخره زمانی که مهاجران به اروپا می رسند، به پناهگاه های کهنه و فرسوده تقسیم می شوند و فقط گاهی اوقات از معاینات طبی نیز مستفید می گردند. اغلب این مهاجران تجربه می کنند که پس از مدت کوتاهی دوباره اخراج می گردند و به کشورهای شان انتقال می یابند. اما مواردی هم وجود دارد که افرادی که با تهدید خروج از اروپا مواجه اند، با استفاده از راه های غیر قانونی و مخفی تلاش می کنند در اروپا بمانند. آنها برای این که بتوانند معیشت زندگی شان را و در بسیاری موارد هم از خانواد های شان را فراهم کنند، مجبور می شوند با و جودی که مخفی زندگی می کنند، شغل های غیر قانونی و اهانت آمیز (نا شایسته) را بپذیرند.

برخی از این مهاجران از خانواده های شان حمایت به دست می آورند، دیگران از طریق شهروندان داوطلب کمک می گیرند. گروه سومی با حسن نیت کشور های اروپایی که برای شان پناهندگی اعطا می کند، بر می خورند. شمار بسیاری زیادی از مهاجران دوباره به شرایط فقر و ناامیدی که از آن فرار کرده بودند، بر می گردند.

از راه های خشکه نیز مهاجران تلاش می کنند به اروپا برسند.

از راه های خشکه نیز مهاجران تلاش می کنند به اروپا برسند.پیروزی های کوچک و شکست بزرگ

دویچه وله در یک هفته پیشرو با ویژه برنامه هایش به مساله مهاجرت ها می پردازد و از آغاز مهاجرت تا جریان فرار و بالاخره رسیدن به هدف، گزارش می دهد. دویچه وله می خواهد کشورهای را که از آنها انسان ها در فرار اند، راه های طولانی، پرخطر و کشنده سفر این مهاجران را به معرفی بگیرد. همچنین دویچه وله می خواهد شرایط زندگی شماری از پناهندگان و یا پناهجویانی را که در آلمان و اروپا زندگی می کند، توضیح دهد.

دویچه وله در این برنامه خود در هفته جاری واقعیت ها، امیدها و نا امیدی ها، پیروزی های کوچک و شکست بزرگ، انسان ها و درماندگی سیاسی را بازتاب می دهد. زیرا پذیرش مهاجران و نجات آنها از شرایط بد و دشوار شان وظیفه طبیعی انسان است. حق پناهندگی یک حق مقدس است. اما در واقعیت این حق به طور گسترده پای مال می شود.

با این حال، تنها یک چیز برای صدها هزار نفر در سواحل شمال افریقا مطرح است و آن این است که با قایق بعدی به سمت اروپا حرکت کنند. برای آنها وارد شدن به اروپا، زنده ماندن در سفر پر خطر شان از راه های آبی مطرح است.