سرمای شدید در اروپای شرقی جان 200 تن را گرفت | آلمان و جهان | DW | 23.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سرمای شدید در اروپای شرقی جان 200 تن را گرفت

سرمای شدید و گزنده در اروپای شرقی تا به حال 200 کشته به جای گذاشته است. حتی روس ها که به سرمای یخبندان عادت دارند، از یک «زمستان بی سابقه» شکوه می کنند. روزانه چندین تن بر اثر یخ زدگی جان می سپارند.

در سایبریا، اداره حفاظت از اشخاص ملکی هشدار داده، کسانی که سفرهای طولانی در پیش دارند، هرگاه موترشان در مناطق کم جمعیت از حرکت باز ماند، خطر مرگ ناشی از سرمازدگی آن ها را تهدید خواهد کرد.در مسکو، کودکان زیر سه سال، به هنگامی که درجه سرما پایین از منفی 20 درجه سانتی گراد است، نباید از خانه بیرون شوند.

زمسنان بی سابقه دراروپای شرقی

دراین روزها، در اروپای شرقی و سایبریا، سیماب گرما سنج تا منفی 57 درجه پایین می آید. در جمهوری خود مختار " تووا" واقع در سایبریای جنوبی وضعیت اضطراری اعلام شده است. به دلیل یخ بستن پایپ لاین های گاز هزاران نفر برق ندارند وشاگردان مکتب ها به دلیل سرمای شدید رخصت شده اند. درکرانهء شمال شرقی سایبریا مغازه ها مدت نهایت کوتاهی باز می مانند. زنان با هزینه دولت از کارشان با موتر به خانه آورده می شوند تا زیاد در سرما منتظر نمانند.

گرم ساختن دیگر کمک نمی کند

آب و هوایی که از سال 1938 بدینسو برای سرمای یخبندان روسیه سابقه نداشته است، تاحال قربانی های زیادی گرفته است. مطابق به معلومات رسمی تا اکنون 56 تن از سرما جان سپرده اند وصدها تن دیگر براثر یخزدگی در شفاخانه ها بستری می باشند. به نظر کار شناسان، شمار آسیب دیدگان که درحال حاضر مشخص نشده اند، واضحاً بیشتر از این خواهد بود. مردم خانه بدوش که با مقدار زیاد " ودکا" ( شراب روسی) خود را گرم می کنند، درحال خواب جان می سپارند. روزانه انسان ها براثر تسمم گاز کاربن دای اکساید و یا انفجار گاز می میرند، زیرا آنها می کوشند با بخاری های دارای نقص تخنیکی ویا درهوای آزاد خود را گرم کنند

مسکو را یخ بسته است

همچنان اوکراین، کشور همسایه روسیه نیز از این زمستان شدید به فغان آمده است. مطابق به گزارش وزارت صحت، در آنجا تاکنون 80 انسان بر اثر یخزدگی جان باخته اند. چندین روز است که در این دومین کشور وسیع اروپایی برفباری شدید و یخ بستن جاده ها، باعث حادثه های ترافیکی و بی نظمی در سرک ها شده است. در جمهوری لتویا، اکثر جاده ها مانند شیشه یخ بسته اند. بنا براین مردم موترهای شخصی شان را در خانه می گذارند و از وسایل نقلیه عمومی و مجانی استفاده می کنند. هفته گذشته در لتوانیا، شش تن به خاطر سرما جان سپرده اند. در پولند، سرمای شدید به بهای جان 49 انسان تمام شده است.

DW.COM

آگهی