سركوزي پايگاه نظامي جديد فرانسه در ابوظبي را افتتاح كرد | آلمان و جهان | DW | 26.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سركوزي پايگاه نظامي جديد فرانسه در ابوظبي را افتتاح كرد

. در رابطه با معنا و هدف ازدیاد فعاليت هاي فرانسه در خلیج از سفیر فرانسه سوال شد، او با خونسردي اظهار داشت: ”ما می خواهیم در جایی حضور داشته باشیم که باید حضور داشته باشیم".

سرکوزی، رييس جمهور فرانسه در ابوظبي

سرکوزی، رييس جمهور فرانسه در ابوظبي

سرکوزی، رييس جمهور فرانسه به روز سه شنبه يك پايگاه نظامي را در شاهراه مهم استراتيژيك هرمز افتتاح كرد. اين پايگاه جديد رسماً فقط در خدمت تامينات قرار دارد، اما در صورت ضرورت مي تواند به سرعت به يك پايگاه عملياتي مبدل گردد. قرار است حدود ۴۵۰ سرباز در آنجا مستقر گردند. اين پايگاه بعد از ”ريونيون” در مقابل ساحل افريقايي و ”جيبوتي” در افريقاي شرقي، سومين پايگاه نظامي فرانسوي در بحر هند است.

فرانسوی ها تلاش مي كنند تا از نگاه اقتصادی، سیاسی و نظامی در خلیج حضور داشته باشند و امارات متحدۀ عربي آنها را با آغوش باز استقبال می نمایند. حد اكثر از زمان جنگ عراق در سال 2003 به اين سو سیاست آنان اين است: نباید تنها روی امریکایی ها حساب نمود، بلکه باید دیگر دوستان قدرتمند را به خلیج نيز راه داد.

سركوزي پايگاه جديد نظامي فرانسه در ابوظبي را افتتاح كرد

سركوزي پايگاه جديد نظامي فرانسه در ابوظبي را افتتاح كرد

با تصمیم جهت سقوط دادن صدام حسین، ایالات متحدۀ امریکا کشور های همسايه و هم مرز خلیج را ناديده پنداشت. با اشغال عراق، دژي که رژیم عراق در برابر ایران قرار داده بود، از میان رفت. به اين وسيله صعود ايران به عنوان كشور قدرتمند منطقه سرعت يافت. این دقیقاً عكس آن چیزی بود که شاهان خلیج خواهان آن بودند. در میان آنها این احساس قوت گرفت که ایالات متحدۀ امریکا تحت حکومت جورج بوش به صورت متداوم توانمندی اش را از دست میدهد تا عاقلانه عمل كند و در مورد نتایج استراتیژیك ِعمل خویش غور نمايد.

به این دلیل فرانسه و امارات متحدۀ عربي در سال گذشته بخاطر ایجاد یک قرارگاه نظامی فرانسوي در ابوظبی توافق نمودند. کشور های دیگر خلیج هم از راهبرد مشابهي پیروی می نمایند. از نظر ایمیلی هوکایم کارشناس نظامی در ابوظبی آنها مسئولیت شان را بخاطر امنیت خویش، بین المللی میسازند. او مي افزايد:

"آنها می دانند که بالاخره امنیت ايشان وابسته به سیستم سلاح و یا ارتش نیست، بلکه بیش از همه وابسته به آن است تا بخشي از اتحاد جهانی باشند. بدین لحاظ آنها به هر قدرت مهم بین المللی، یک بخش مسئولیت را بخاطر امنیت شان واگذار مي كنند. ازاین رو نماينده موزيم معروف پاريس و قرار گاه نیروی دریایی فرانسه به اینجا می آیند، بدین لحاظ دانشگاه جورج تاون در قطر می باشد. آنها می خواهند حتی الامکان دوستان زیادی داشته باشند و طبعاً باید اين ها دوستان قدرتمندی باشند. این یک راهبرد عاقلانه است. آنها آگاهانه خویش را بخشي از ساختار های سیاسي جهانی و اقتصادی می سازند."

ابوظبي پايتخت پر تجمل صحرايي امارات متحد عربي

ابوظبي پايتخت پر تجمل صحرايي امارات متحد عربي

برخلاف ایران از تقویت حضور نظامی غرب در خلیج احساس تهدید می كند. ایمیلی هوکایم در اين باره مي گويد:

"کشورهای عربی خلیج می خواهند امنیت منطقوی را بین المللی بسازند. ایران برخلاف خواستار خروج سربازان بیگانه از منطقه است؛ زیرا در آن صورت ایران مي تواند در منطقه تفوق داشته باشد. کشورهای خلیج طبعاً حق آنرا دارند تا تصمیم بگیرند‌ با چه کسی هم پیمان گردند. ایران حق آنرا دارد تا اين وعده را دریافت نماید که مورد حمله قرار نمی گیرد. اینکه چگونه همه اين (خواسته) را با هم يك جا كرد، وابسته به عوامل زيادي است، وابسته به خارج منطقه نيز."

سرکوزی، رييس جمهور فرانسه ضمن بازدیدش از ابوظبی، مي خواهد فروش هواپيما هاي جنگی ”رافايل” فرانسوي را نيز تبلیغ نمايد؛ امارات عربی چند سال قبل 60 فروند هواپيما هاي جنگی نوع میراژ و 400 تانک را فرمایش دادند. همچنان سرکوزی می خواهد شرکت های هسته اي فرانسوی نيز راه پا بيابند، اگر امارات متحدۀ عربی در سالهای آینده خواستار استفادۀ صلح آمیز انرژی اتمی باشند. در رابطه با معنا و هدف ازدیاد فعاليت هاي فرانسه در خلیج از سفیر فرانسه سوال شد، او با خونسردي اظهار داشت: ”ما می خواهیم در جایی حضور داشته باشیم که باید حضور داشته باشیم". از نظر او این منطقه روز به روز مهمتر می گردد. امارات در نظر ندارد تا فرانسه را منحیث جانشین آیندۀ ایالات متحدۀ امریکا در نظر گيرند، بلکه به عنوان یک مکمل قابل ارج.

كوهنتاپ/ انوشويراستار: مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی