سربازان کلاه آبي و سوء استفادۀ جنسي از کودکان | آلمان و جهان | DW | 29.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سربازان کلاه آبي و سوء استفادۀ جنسي از کودکان

نظر به مطالعات جديد سازمان " اطفال را حفاظت کنيد" در ميان سربازان صلح سازمان ملل متحد به نام "کلاه آبي ها" سوء استفادۀ جنسي از اطفال رواج دارد.

اظهار نگرانی شدید بان کی مون از گزارش در بارۀ استفادۀ جنسی از کودکان به وسیله سربازان صلح کلاه آبی

اظهار نگرانی شدید بان کی مون از گزارش در بارۀ استفادۀ جنسی از کودکان به وسیله سربازان صلح کلاه آبی

بان کي مون از اين اتهام اظهار ناراحتي کرده با تاکيد گفت که او در برابر چنين عملي "سياست مطلقا ً تحمل ناپذيري " را تعقيب مي نمايد.

بان کي مون سرمنشي سازمان ملل متحد در نظر داشت که در روز سه شنبه 27 ام مي در نيويارک، از سفر خود در مناطق آسيب زدۀ برما گذارش دهد. اما به جاي آن او مجبور شد که در مورد اتهامات سازمان بريتانوي "اطفال را حفظ کنيد" اظهار نظر کند. او گفت که وي در مورد اين اتهامات عميقا ً ناراحت شده است. با وجود آن اين گزارش داراي ارزش است و به سازمان ملل دليل واضح ارائه مي کند تا در بارۀ اين موضوع تحقيق کند. اساسا ً براي سازمان ملل متحد يک روش آشکار در اين زمينه وجود دارد. او علاوه کرد:

"من هميشه واضح ساخته ام که سياست من در مورد سوء استفاده از اطفال يک سياست مطلقا ً تحمل ناپذير است."

سربازان صلح کلاه آبی تحت حمایت سازمان ملل متحد متشکل از کشور های مختلف می باشد

سربازان صلح کلاه آبی تحت حمایت سازمان ملل متحد متشکل از کشور های مختلف می باشد

اين سياست مطلقا ً تحمل ناپذيري در سازمان ملل متحد با وسعت فعلي ماموريت هاي سربازان کلاه آبي ها به زحمت قابل عملي است. حدود 100 هزار سرباز را در مناطق غالبا ً دور افتاده به سختي مي توان زير نظارت قرار داد. با وجود آن سازمان ملل متحد خواستار آن است تا در بارۀ اين اتهامات تحقيق نمايد. براي خانم جن لوت سر منشي دوم که مسوول ماموريت هاي صلح سازمان ملل متحد است، وقوع چنين پيش آمد هاي تنها يک مسالۀ سازمان دهي نيست. او مي گويد:

"اين امر مربوط به مديريت نيست، بلکه در اين جا مسالۀ کيفيت رهبري مطرح است."

او علاوه نمود که مقررات و اساسات دسيپلين و نظم در ماموريت هاي صلح سازمان ملل متحد بسيار واضح تعيين شده است، اما عملي کردن دقيق و موثر آنها بسيار مهم است. خانم لوت به اين موضوع اشاره کرد که با وجود آنکه سربازان کلاه آبي از نظر نظامي به وسيلۀ سازمان ملل متحد هدايت مي شوند، اما قوماندان هاي مربوط به کشور هاي اين سربازان داراي حقوق و آزادي هاي وسيع هستند و نيز کاملا ً داراي تصورات اخلاقي مختلف مي باشند:

"اين فرهنگ ديگر (متفاوت آنها) همچنان بخشي از مشکل است."

براي سازمان ملل متحد مسالۀ سوء استفادۀ جنسي يک موضوع نو نيست؛ اين سازمان از سال به اين سو در تلاش دست يابي به راه حل هاي است؛ اما موفقيت اين تلاش ها، قسمي که اتهامات جديد نشان مي دهد، بسيار محدود بوده است. خانم جن لوت مي گويد که باوجود آنکه تعداد زيادي از واحد هاي نظامي به دليل رهبري بد از ميان برده شده اند، اما اين ها فقط يک آغاز کوچکي است:

یک سرباز صلح کلاه آبی هندی در لبنان

یک سرباز صلح کلاه آبی هندی در لبنان

"آنچه را که ما تاکنون انجام داده ايم، ناچيز تر از آن است که ما در پيش رو داريم."

به اين دليل از نظر خانم لوت مهم است که سازمان هاي ديگر مانند سازمان "اطفال را حفظ کنيد"، عملي کردن اصول و مقررات سازمان ملل متحد را مورد ارزيابي و آزمايش قرار دهند. او با تاکيد اظهار داشت:

"من و همچنان تمام واحد هاي من براي ماموريت هاي صلح، هيچ اعتراضي نداريم که نه تنها مورد بررسي و امتحان قرار گيريم، بلکه از ما بازجويي نيز به عمل آيد.

آگهی