سربازان آلمانی برای عملیات در مالی آمادگی می گیرند | آلمان و جهان | DW | 22.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سربازان آلمانی برای عملیات در مالی آمادگی می گیرند

330 سرباز اردوی آلمان در کشور بحرانی مالی داخل عملیات خواهند شد. هماهنگ کردن آن ها در باماکو، پایتخت مالی نه، بلکه در گِلتو، شهر کوچک آلمان در پوستدام انجام می شود. این شهر مقر فرماندهی عملیات اردوی آلمان است.

مرکز عملیات اردوی آلمان در گِلتو

مرکز عملیات اردوی آلمان در گِلتو

کشور بحرانی مالی برای آنانی که در گِلتو، شهر کوچک آلمان در پوستدام، در عقب دو دروازه آهنی در مرکز فرماندهی عملیات اردوی آلمان کار می کنند، چندان دور نیست. در موارد جدی در آن جا حدود 40 سرباز در پشت کمپیوتر ها نشسته اند.

دیتمار بروکنر، فرمانده نظامی سرپرست کارهای روز در آن محل است که از آنجا تمام عملیات اردوی آلمان در سرتاسر جهان هدایت می شوند. او در زمان حاضر توجه خاصی به مالی دارد، چون حالا در آنجا ماموریت اردوی آلمان طرح ریزی می شود.

پارلمان آلمان در مجموع با عملیات 330 سرباز در کشور بحرانی مالی توافق کرده است که در میان آنها 80 مربی و 90 امداد گر صحی قرار دارند. بروکنر اولین کسی است که می داند، چه زمانی معینی هواپیما ها در مالی فرود می آیند و یا توافقات در قسمت جا به جا کردن سربازان عملی می شوند. او درباره تفاوت میان سربازانی که در منطقه بحرانی هستند و سربازانی که در این جا فعالیت می کنند، می گوید:

"آنانی که به طور مثال در خندق ها یا در خیمه های تر می نشینند، در مقایسه با ما در این جا تصویر دیگری از وضعیت دارند؛ این را باید همیشه در نظر داشت."

این فرمانده نظامی در 14 ساعت کار در روز باید در فکر این باشد که دقیقاً سربازانی زیاد و مواد به مالی برسند تا به این وسیله در ماه اپریل آموزش سربازان داخل خدمت در مالی آغاز شود. ینس کُنراد، رییس هماهنگ کننده عملیات در مالی باید همه کار ها در این رابطه را به سرعت انجام دهد.

تنها آموزش دهی سربازان که تا هنوز مشترکاً در عملیاتی شرکت نکرده اند، ماه ها طول می کشد. آنچه کنراد را به ویژه به زحمت می اندازد، راه های پیچیده در مورد برنامه در این مورد است. مثلاً این مساله که تا چه حدی سربازان داخل خدمت مالی که در آغاز از جانب 40 سرباز اردوی آلمان آموزش خواهند دید، مجهز خواهند شد؟ پرسش هایی از این نوع او را به اندازه ای مصروف می دارند که در عملیات کنونی انتقالات، وسایل و امکانات بیشتر برای آموزش سربازان مالی را گنجانیده است. او در این باره می گوید: "اگر من انتظار بکشم که چطور سربازان پیشرو مالی زمانی در آنجا منتظر می مانند و می بینند که آنها وسایل مورد نیاز شان را ندارند، در این صورت دوهفته برای تهیه آنها طول خواهد کشید که من برای آموزش در اختیار ندارم."

بعد از چهار ماه سربازان آلمانی در مالی عوض خواهند شد و در شهر گِلتو مساله انتخاب سربازان جدید از سر آغاز خواهد شد.

DW.COM

آگهی