سخنراني وستروله زير خارجه آلمان در باره سياست خارجي کشور | آلمان و جهان | DW | 22.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

سخنراني وستروله زير خارجه آلمان در باره سياست خارجي کشور

گيدو وستروله پس از تقريباً يک سال در مقام وزارت خارجۀ آلمان بروز پنجشنبه در سخنراني خود در برلين پايتخت آلمان روي نقاط اساسي در سياست خارجي آلمان تماس گرفت.

وستروله همچنان از کاهش تسليحات هسته يي، وضع در افغانستان و معضلۀ اتمي ايران سخن گفت

وستروله همچنان از کاهش تسليحات هسته يي، وضع در افغانستان و معضلۀ اتمي ايران سخن گفت

يکي از جملاتي که گيدو وستروله دوست دارد تا به آن وسيله سياست خارجي خود را توضيح بدهد، چنين است: "ما کسي را درس نمي دهيم، اما نيازي به پنهان شدن نيز نداريم".

به باور او آلمان نقش مهمي در جهان دارد. وزير خارجۀ آلمان درين سخنراني اش بيشتر به دستاورد هاي اخير در سياست خارجي آلمان تماس گرفت، از جمله بدست آوردن يک کرسي غير دايمي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد. وستروله همچنان گفت: "من شديداً نگران اروپا هستم". منظور او ثبات سياست مالي اتحاديۀ اروپا بود، که با بحران در يونان آزمون بزرگ و دشواري را در سال روان ميلادي پشت سر گذاشت. وستروله افزود:

"يک يوروي قوي نمي تواند مقررات ضعيف را تحمل کند، و يک يوروي قوي بايد زمينۀ آنرا فراهم بسازد که فرصت طلبي سياسي نه، بلکه معيار هاي واقعي که در برابرهر يک از کشور ها قرار دارند، چه کشور بزرگ و چه کوچک، بر وضع موجود تصميم گيرنده باشند."

بقول وزير خارجۀ آلمان تا حال 22 بار عليه کسر بودجه در کشور هاي عضو اتحاديۀ اروپا شکايت حقوقي شده است، اما يکبار هم تعزيرات وضع نشده اند. وستروله نسبت به صدراعظم آلمان خواهان ايجاد يک ميکانيزم شديد تر براي وضع تعزيرات شد. وزير خارجۀ آلمان منافع اتحاديۀ اروپا را به عنوان يک واحد، مقدم تر و اساسي تر خوانده و سياست تلاش براي منافع هر عضو بصورت جداگانه را به ضرر اين اتحاديه خواند.

براي وستر وله اعتماد و پيش بين بودن خصيصه هاي مهمي براي يک سياست مستحکم و پايدار خارجي است، مثلاً در مذاکرات با ترکيه. وزير خارجۀ آلمان گفت:

"کسيکه امروز با عجله دروازه را به رخ ترکيه ببندد، يک شانس تاريخي را از دست ميدهد. براي من واضح است که در برخورد با ترکيه نيز قرارداد ها بايد حفظ شوند. ما بر سر حرف خود ايستادگي داريم و به عهد خود پابرجا مي مانيم. ازينرو ما با تمام نيرو تلاش مي کنيم که مذاکرات ما يکسان عادلانه و اميدبخش باشند و در يک بن بست باقي نمانند."

وستروله در سخنراني يک ساعته اش از دوستان امريکايي ياد آور شد و از روسيه به عنوان يک شريک استراتيژيک نام برد که بقول وي بدون آن ثبات و امنيت در اروپا وجود نخواهد داشت. وزير خارجۀ آلمان همچنان از کاهش تسليحات هسته يي، وضع در افغانستان و معضلۀ اتمي ايران سخن گفت.

ورکهويزر/ابراهيم خيل

ويراستار:مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی