سخنان موجز روساي جمهورامريکا درپرتو سرمشقهاي بزرگ اسلاف | آلمان و جهان | DW | 19.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سخنان موجز روساي جمهورامريکا درپرتو سرمشقهاي بزرگ اسلاف

مراسم سوگند وفاداري براي رئيس جمهور آمريکا، فرصتي است جهت بيان سخنان موءجز و شعار هاي اميدوار کننده و دريچه را براي معرفي سياست مرکزي رژيم جديد، بازمي نمايد. اوباما رئيس نيز ازاين عنعنه پبروي مينمايد.

جهان انتظاردارد اوباما به روزسه شنبه تصویری ازسیاست حکومتش ارائه بکند

جهان انتظاردارد اوباما به روزسه شنبه تصویری ازسیاست حکومتش ارائه بکند

"به ياري خداوند" ، با اين واژهء تاريخي، جورج واشنگتن در 30 ام اپريل 1789 در نيويارک به حيث اولين رئيس جمهور آمريکا سوگند وفاداري ياد نمود و يک عنعنه را که دوصد سال قدامت دارد بنياد گذاشت. در اين ميان مراسم سوگند وفاداري رئيس جمهور جديد در ماه جنوري بر پا ميگردد. اکنون چون گذشته ها نيست که براي رسيدن اعضاي مجلس کانگرس به پايتخت ماه ها ضرورت باشد بلکه جمع شدن اعضاي کانگرس از همه مناطق اين کشور بزرگ ، بسيار ساده گرديده است. اکنون مراسم سوگند وفاداري ويژگي يک تشريفات عنعنوي را بخود گرفته است. در اين مراسم رئيس جمهور جديد قبل از ورود اش به کاخ سفيد تصويري ازحکومتش را ارائه مي دارد.

تدارک تمثالها ومهرها برای مراسم سوگند وفاداری اوباما درکاخ سفید

تدارک تمثالها ومهرها برای مراسم سوگند وفاداری اوباما درکاخ سفید

مراسم رسمي تحليف رئيس جمهور با نواختن شيپوري آغاز ميگردد و بعداً رئيس جمهور جديد در برابر قاضي القضات و گنگرس آمريکا سوگند وفاداري ياد مينمايد. دست اش را روي انجيل ميگذارد اگرچه در قانون اساسي پيشبيني نگرديده است. ولي عنعنه همين است که دست روي انجيل گذاشته ميشود و سوگند وفاداري ياد ميگردد. جورج بوش نيز همين کار را نموده وچنين گفته بود:

" من جورج والکربوش اظهارمي دارم "

بارک اوباما دست اش را روي انجيل خواهد گذاشت و سوگند ياد خواهد نمود، که ابراهام لينکولن، فردي که به آزاد ساختن برده ها و وحدت ملت آمريکا شهرت اش را دارد، روي آن دست اش را گذاشته بود.

تنها مراسم رسمي تحليف جورج واشنگتن در نيويارک و فلادلفيا صورت گرفت. بعد از او همه روساي جمهور که در بين شان استثناء وجود دارد، در واشنگتن دي سي يعني پايتخت ايالات متحده امريکا، مراسم سوگند وفاداري شان را پشت سر گذاشته اند.

سخنان جورج واشنگتن با به یاری خداوند آغاز گردید

سخنان جورج واشنگتن با " به یاری خداوند" آغاز گردید

سخنراني آغازين جورج واشنگتن، جفرسن و لينکولن ، در سخنراني روساي جمهور جديد که بعد از آنها به اين مقام رسيده اند دوباره بازتاب يافته است و در پهلوي آن هر رئيس جمهور جديد در پهلوي نقل قول که از آنها مينمايد، سعي مينمايند در سخنراني اش الفاظي را جا دهد که درخشش خاصي داشته باشند. مثلاً يکي از جملات مشهور کندي اين بود که :

" نپرس که کشورات برايت چه انجام داده ميتواند، بلکه تو براي کشور ات چه کرده ميتواني؟"

سخنان رئيس جمهور جديد تنها زرق و برق ظاهري ندارند بلکه انعکاس دهنده دورنماي سياست را که حکومت اش آنرا پياده مي کند، نيز مي باشد. مثلاً بيل کلينتون در سال 1997 اعلام يک سياست جديد در ساحه اجتماعي و آموزشي را نمود.

" بگذار خانه آمريکايي خود را درسده 21 بسازيم که در آن هر طفل جاي برايش در دور ميز داشته باشد و هيچ طفلي ازآن محروم نماند."

ريگن سياست قوي آمريکا را در برابر روسيه چنين اعلام نمود:

هریک ازاین روسای جمهور سلف اوباما وآنانی که دیگرزنده نیستند ازخود وجیزه هایی به یاد گار گذاشته اند

هریک ازاین روسای جمهور سلف اوباما وآنانی که دیگرزنده نیستند ازخود وجیزه هایی به یاد گار گذاشته اند

" مخالفين آزادي، مخالفين احتمالي ما، بايد اينرا بياد داشته باشند که آزادي از اولويت هاي ملت آمريکا است. ما براي آن مذاکره مينمايم، قرباني ميدهيم ولي هيچ گاه تسليم نميشويم."

ريگن يگانه رئيس جمهوري بود که به دليل سردي هوا از رسم گذشت که بعد از مراسم سوگند وفداري ، بايد در پينزيويلا براه ميافتاد، صرف نظر نمود. جيمي کارتر يگانه رئيس جمهوري بود که تمام فاصله را با پا پشت سرگذاشت و در دوره دوم رياست جمهوري جورج بوش تظاهرات شديد صورت گرفت. دراين ميان يک مظاهره چي چنين مي گفت :

"تعداد زيادي از آمريکايي ها با بوش همنوا نيستند و او براي شان يک مصيبت است."

براي تعداد زيادي از آمريکايي ها مراسم رسمي تحليف رئيس جمهور جديد يک خاطره خاصي است و تجربه است که براي آن از ماه ها بدين طرف پس انداز مينمايند و ميخواهند در جريان اين مراسم همه را به مصرف برسانند. در منطقه که مراسم صورت ميگيرد از چندين ماه قبل همه اطاق هاي هوتل ها به کرايه گرفته ميشوند و حتا خانه هاي شخصي اطاق هاي شب باش را به قيمت بسيار بلند حتي تا 20 هزار در شب کرايه ميدهند.

مراسم يک هفته تمام ادامه مي يابد و تا نيمه هاي شب همه جشن ميگيرند و پا کوبي مينمايند.

مطالب مرتبط

آگهی