ستره محکمه افغانستان تصميم برکناري سپنتا توسط پارلمان را مخالف قانون اساسي خواند | مصاحبه ها | DW | 05.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

ستره محکمه افغانستان تصميم برکناري سپنتا توسط پارلمان را مخالف قانون اساسي خواند

مطابق به گزارش فرانس پرس دادگاه عالي – ستره محکمه – افغانستان برکناري رنگين دادفرسپنتا وزيرخارجه افغانستان را پس ازيک راي عدم اعتماد توسط پارلمان مخالف به قانون اساسي خواند.

نمایندگی ملل متحد درافغانستان هشدارداده بود که برکناری سپنتا می تواند تاثیرسوئی برثبات حکومت موجود وحکومتهای بعدی داشته باشد

نمایندگی ملل متحد درافغانستان هشدارداده بود که برکناری سپنتا می تواند تاثیرسوئی برثبات حکومت موجود وحکومتهای بعدی داشته باشد

بنابه اظهاريک سخنگوي حکومت به روزدوشنبه ، حکم هشت صفحه اي ستره محکمه به حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان ، به حکومت وپارلمان افغانستان ارسال شده است. کرزي به تاريخ دوازدهم ماه مي موفق گرديد تا مانع تصميم ولسي جرگه دايربر سلب صلاحيت ازسپنتا شده و موضوع را به دادگاه عالي افغانستان – ستره محکمه – ارجاع نمايد. امروزپارلمان افغانستان قرارگذاشته است تا حکم دادگاه عالي – ستره محکمه – را مورد غورقراردهد.

همچنان هيئت ملل متحد درافغانستان ازدادگاه عالي افغانستان – ستره محکمه – تقاضا نموده بود تا درمورد تصميم پارلمان تجديد نظرنمايد، درغيرآن ثبات حکومت موجود و حکومتهاي آينده افغانستان ازچنين تعاملي به مخاطره مي افتد. هيئت ملل متحد براي افغانستان استدلال نموده بود که پارلمان مي تواند راي عدم اعتماد را مطرح بسازد ، اما اين حق را ندارد تا يک وزيررا برکنارنمايد.

پارلمان افغانستان سپنتا وزيرخارجه افغانستان را متهم ساخته بود که به قدرکافي عليه اخراج اجباري مهاجران افغان ازايران اقدام نه ورزيده است. تهران درماه مارچ به اخراج دهها هزارمهاجرافغان واعزام آنها به کشورشان آغازنمود. درمجموع جمهوري اسلامي ايران درنظردارد حدود يک مليون افغان مهاجري را که بدون اسناد معتبرمي باشند، ازايران اخراج بکند. پارلمان افغانستان درسيطره جنگسالاراني قراردارد که به طورروزافزوني عليه کرزي وحکومت وي مخالفت مي کند.

قبلاً اکبراکبر ، وزيرامورمهاجران افغانستان توسط پارلمان سلب صلاحيت شده بود. کرزي اين تصميم پارلمان راقبول کرده است.

آگهی