ستراتژي جديد اوباما براي افغانستان چه تازگيهايي دارد | افغانستان | DW | 28.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ستراتژي جديد اوباما براي افغانستان چه تازگيهايي دارد

انتظار مي رود که مسئله مرکزي درتجديد نظر براستراتژي افغانستان توسط اوباما توظيف تدريجي 30000 سربازاضافي امريکايي براي امنيت مراکزپرجمعيت وآموزش دادن به نيروهاي امنيتي افغانستان باشد.

اوباما برای افزایش سربازان درافغانستان ازحمایت گیتس و کلینتون برخوردار است

اوباما برای افزایش سربازان درافغانستان ازحمایت گیتس و کلینتون برخوردار است

مقامات وزارت دفاع ايالات متحده امريکا اميدوار اند که اعضاي ناتو نيز تا 10000 سرباز بيشتر براي اين افزايش نيروها تهيه کنند. يعني همانطوري که توسط جنرال ستنلي مک کريستل فرمانده نيروهاي امريکايي وناتو درافغانستان تقاضا شده است، شمار سربازاضافي براي افغانستان را به 40000 نفربرسانند.

درحال حاضر 68000 سرباز امريکايي و 42000 سرباز نيروهاي بين المللي درافغانستان حضور دارند.

ستراتژي ضد شورشگري وستراتژي خارج شدن

مقامات پنتاگون انتظار دارند که اين ستراتژي جديد اوباما روي عمليات ضد شورشگري استوار بوده ، ازمراکزپرجمعيت ، مناطق زراعتي وراههاي نقلياتي حفاظت کند.

همراه با اين ستراتژي يک ستراتژي ضد ترور نيزتوام باشد که توسط جو بايدن معاون رياست جمهوري امريکا پيشنهاد مي شود. هدف آن اين است که با هواپيما هاي بدون سرنشين وعمليات ويژه درمناطقي که جمعيت مردم دورازهم وبصورت متفرق وجود دارند، عليه جنگجويان طالب والقاعده جنگيده شود.

اولويت اساسي براي اوباما عبارت خواهد بود از تسريع آموزش دادن به نيروهاي امنيتي افغانستان تا درنهايت بتوانند مسووليت را ازنيروهاي امريکايي وناتو بردوش خود متقبل شوند. مطابق به اين طرح تا سال 2012 شمار نيروهاي نظامي وافسران پليس افغانستان به 400000 نفررسانده شود. يعني دوچند نيروهاي موجود شود.

انتقال مسووليتهاي امنيتي به نيروهاي افغاني سرازسال اينده درآن ولايتهاي افغانستان صورت خواهد گرفت که از وضع امنيتي بهتري برخوردار اند. ازجمله مي توان ولايت هرات را نام برد.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است که تا پنج سال آينده بايد نيروهاي افغانستان قادرگردند مسووليت امنيتي کشورشان را بردوش گيرند.

اما اينکه چه زماني نيروهاي امريکايي افغانستان را ترک خواهند گفت روشن نيست.

کاهش دادن عمليات نظامي درافغانستان ازنمونه عراق پيروي خواهد کرد. يعني هنگامي که نيروهاي امنيتي افغانستان خود امنيت را دردست گرفتند، نيروهاي امريکايي ازمراکز شهرها بيرون مي روند.

ايالات متحده امريکا مي خواهد که شاهد درهم شکسته شدن ر هبران شورشي مستقر درپاکستان مانند ملا محمد عمر و شبکه تحت رهبري جلال الدين حقاني باشد. يک مقام امريکايي که فکرمي کند بين اين گروهها وبرخي ازعناصر استخبارات نظامي پاکستاني روابط وجود داشته باشد ، گفته است که پاکستان دراقدام عليه اين گروهها دچار ترديد است.

کاخ سفيد گفته است که نيروهاي امريکايي تا هشت نه سال ديگر ازافغانستان بيرون مي شوند. روبرت گيتس وزيردفاع ايالات متحده امريکا گفته است که واگذاري مسووليت امنيتي افغانستان به افغانها وابسته به اوضاع واقعي دراين کشور است.

مقامات امريکايي گفته است که اوباما مي خواهد دسترسي بيشتر به گروههايي داشته باشد که گرچه درکنار طالبان مي جنگند اما مي توان تشويق شوند که سلاحهاي شان را به زمين بگذارند ونقش بيشتري درحکومتداري محلي بگيرند.

افزايش سربازان امريکايي درافغانستان تا 30000 نفردرحاليکه نيروهاي ناتو مسووليت آموزش دادن به سربازان افغان را متقبل شوند، ازحمايت مشاوران عمده امنيت ملي ونظامي اوباما به شمول روبرت گيتس وزيردفاع اين کشور برخورداراست.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی