ستايش وابراز شک وترديد درمورد بيانيه تاريخي اوباما درقاهره | آلمان و جهان | DW | 05.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ستايش وابراز شک وترديد درمورد بيانيه تاريخي اوباما درقاهره

بارک اوباما رييس جمهور ايالات متحده ي امريکا به روز پنجشنبه چهارم ماه روان ميلادي در قاهره ، به آغاز نوي با جهان اسلام تأکيد نمود ،واکنش جوانب اسراييلي وفلسطييني در قبال سخنرانيي وي متفاوت از هم بود.

حتا سازمان حماس نیز سخنرانی اوباما را بسیارمحترمانه خوانده وگفته است مطمئناً ازسخنان سایر روسای جمهوری امریکا فرق دارد

حتا سازمان حماس نیز سخنرانی اوباما را بسیارمحترمانه خوانده وگفته است مطمئناً ازسخنان سایر روسای جمهوری امریکا فرق دارد

بنابر يک اعلاميه رسمي حکومت اسراييل در بيت المقدس که به روز پنجشنبه بعد از چاشت منتشرشد گفته شده است: سخنراني رئيس جمهور ايالات متحده امريکا مهم بوده است، مي توان اميدوار بود که به عصر نوي ازآشتي بين جهان عرب واسلام و اسرائيل منتج شود.

قبلاً نخست وزير اسراييل بينامين نيتانياهو با همکاران نزديکش ساعتها روي اين موضوع به بحث ومشورت پرداختند تا پيامدهاي سياسي سخنراني قاهره را مورد غور قرار دهند. اعضاي کابينه سي عضوي او ارزيابيهاي مختلفي ازاين سخنراني بيرون داده اند.

"افي شاي برافرمن "از حزب کارگر ووزير کابينه ي نيتانياهو سخنرانيي رييس جمهور اوباما را تمجيد نموده افزود:ايجاد دوکشور براي مردم هردو کشور راه حل است ،موضوعي که اسراييل خودرا در زمينه مسوول ميداند.

دربرابر او دانيل هيرش کويتس ، وزير علوم از حزب ماوراي دست راستي "خانه ي يهودي"، خوشبيني اندکي نشان داده وگفته است :روابط با امريکا برمبناي دوستي ميباشد نه بر مبناي تسليم پذيري.

" سلمان شافول"، کارشناس امور سياست خارجي اسراييل از حزب ليکود، برخورد محتاطانه ي در اين زمينه داشته و گفته است :

"هيچ يک از حکومت هاي اسراييل، بر مبناي سخنرانيي هاي سياستمداران امريکايي اتخاذ تصميم نکرده است بلکه بر مبناي اينکه چه مهم است، چه کمترمهم است ، چه خوب است وچه خوب نيست تصميم گرفته است .موضوعات سخنراني اوباما چيز نوي نداشتند، او گفته هاي قبلي اش را تکرار کرد".

حناح مخالف از حزب " کديمه" که برخورد نيتانياهو يعني مخالفت ويرا در برابر راه حل تشکيل دو دولت مورد انتقاد قرار داده بود ،پس از سخنراني اوباما برموضع خود تاکيد کرد . به قول "سي ايف بايم" از حزب کديمه و عضو پارلمان اسراييل " رييس حکومت اسراييل نميخواهد بپذيرد که طرح تشکيل دو دولت تضميني است براي بقاي اسراييل به مثابه يک دولت يهودي" .

بالمقابل محمود عباس رييس جمهور فلسطينيان با تمجيد از سخنراني اوباما گفته است که : سخنراني اوباما " يک گام مهم " براي آغاز جديد است. اين مطلب را سخنگوي عباس اظهار داشته است.

صايب عريقات که ازسالها بدين رياست هيئت مذاکرات فلسطين را بردوش دارد گفته است :

"سخنراني رييس جمهور اوباما زمينه را براي راه حل دو دولت آماده مي سازد. اکنون اميدوارم که اوباما درماههاي آينده يک برنامه دقيق بايک چهارچوب زماني ، وسازوکارهاي نظارت براي راه حل تشکيل دو دولت ارائه کند .تا به يک طريقه واقع بينانه سياسي عملي گردد."

فلسطينيها در ساحل غربي اشغال شده در نوارغزه دربرابر بيانيه اوباما چنين واکنش نشان داده اند. يک فلسطيني مي گويد:

" اوباما مي تواند براي رسيدن به يک نتيجه مشخص ، براسرائيل فشار بياورد تا شرايط براي مذاکرات صلح را بهتر سازد ".

يکي ديگر در مورد ابراز داشت.

"اميدوارم اوباما کمک کند که محاصره عليه مردم فلسطين برطرف شود. من همچنان اميدوارم که براسراييل فشارآورده شود تا غزه را دوباره آباد سازد".

اما سازمان حماس در برابر سخنراني روز پنجشنبه اوباما با ترديد وشک نگريسته ؛ به قول" بارهوم" سخنگوي اين سازمان :سخنرانيي رييس جمهور امريکا بسيار محترمانه بود ومطمئناً ازسخنراني سايرروساي جمهور امريکا فرق داشت .

به گزارش رسانه هاي عربي ؛همچنان قرار است جيمي کارتر رييس جمهور پيشين ايالات متحده ي امريکا که از سال 1977 تا 1981 سي ونهمين رييس جمهور آن کشور بود، در دوهفته آينده به نواحي نوار غزه،به منظور رسانيدن پيام اوباما به حماس، سفر مي کند.

کليمنس فيرينکوته/ ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی