سان سو شي رهبرمخالفان حکومت برما باز زنداني شد | آلمان و جهان | DW | 14.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سان سو شي رهبرمخالفان حکومت برما باز زنداني شد

آونگ سان سو شى ، رهبرنيروهاي مخالف حکومت برما برنده جايزه صلح نوبل ، با وجود وضع صحى خرابش ، امروز بزندان مخوف "اينسين" در شهر رنگون پايتخت كشور سوق داده شد. علت اين امر ملاقات وي با يک امريکايي درخانه اش مي باشد.

سان سو شی که 63 سال دارد، درهمین ماه موعد حبس درمنزلش پایان می یافت ومی توانست درانتخابات شرکت کند

سان سو شی که 63 سال دارد، درهمین ماه موعد حبس درمنزلش پایان می یافت ومی توانست درانتخابات شرکت کند

عليه آونگ سان سوشي، به اتهام تخطى از مقررات حبس درخانه اقامهء دعواى شده است۰ قرار است محاكمهء رهبر ۶۳ ساله حزب مخالف حکومت برما در ماه جون برگزار شود۰ انتظار ميرود، سانسوشى، كه از چند سال به اينسو در خانه اش نظربند ميباشد، براى ۵ سال زندانى شود۰

"الت ايشيان" فعال حقوق بشر سازمان جلاء وطن برمايى، ديبى ساتهارد، در بنكاك پايتخت كشور همسايه تايلند يا ميانمر گفت، نظاميان با همه وسايل در تلاش اند، سانسو شى را از انتخابات اعلان شده براى سال آينده دور نگهدارند:

"براى بسا زندانيان، زندانى بودن در زندان جزيره ى "اينسين" بمنزله حكم مرگ ميباشد ۰اين معلوم است است، که بسياري از زندانيان در حال زندانى بودن مرده اند۰ قرار دادن آوونگ سان سو شى، كه ۱۳ سال تمام را بدون دليل در خانه در حبس سپرى کرده است، در همچو يك زندان پر از خطر، غير قابل قبول ميباشد۰ وقت آن فرارسيده است، كه كشورهاى سازمان حوزه جنوب شرق آسيا، جمهوريت مردم چين و متباقى جامعه بين المللى دست اندر كار شوند۰

علت اقامه دعوا عليه سانسوشى، رويداد هفته گذشته است، كه گويا يك امريكايى از طريق آب ايستاده اينيا بطرف خانه سانسوشى شنا کرده و دو روز را در آنجا سپرى كرده است۰ سپس قواى امنيتى او را حين برگشت در ميان آبها پيدا كرده اند۰ وكيل مدافع سانسوشى اما ادعا ميكند، امريكايى بدون دعوت سانسوشى آمده و سانسوشى ازين مهمان ناخوانده تقاضا کرده است که خانه اش را ترک بگويد.

تاونگ تون، سخنگوى حكومت جلاء وطن برما ميگويد:

" از داستان اين امريكايى بسيارتعجب مي کنم ، كه گويا آب بازى كنان به خانهء سانسوشى رفته است و آنهم در زمانيكه فشار بين المللى روى حكومت نظامى برما براي آزاد شدن سانسوشى ادامه دارد۰ در27 ام همين ماه موعد حبس درخانه سانسوشى پايان مي يافت۰ نخست رژيم تقاضانامه وكيل دفاع سانسوشى را نپذيرفت و حالا اين داستان عجيب و غريب به وجود آمده است"۰

برند مش باروسکا/ ملک

ویراستار: رسول رحیم

آگهی