سانچارکی : قانون توسط مجریان قانون نقض می شود | مصاحبه ها | DW | 05.07.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

سانچارکی : قانون توسط مجریان قانون نقض می شود

"آقای میرهزاریکی ازکسانی است که دروب سایت (صفحه انترنیتی ) کابل پرس یک سلسله مضامین ومقالات تند وانتقادی علیه بعضی ازاراکین حکومت به نشرمی رساند که همواره مورد خشم وغضب وناراحتی دولتمردان افغانستان بوده است که سرانجام روزگذشته حوالی ساعت 10-11 بجه پیش ازظهرتوسط نیروهای امنیتی ، دستگیرگردیده است وتاکنون ازسرنوشتش اطلاعی دردست نیست."

فضا برای رسانه ها مساعد ومثبت نیست. هروز مشکلات ودردسرها زیاد شده می روند.

"فضا برای رسانه ها مساعد ومثبت نیست. هروز مشکلات ودردسرها زیاد شده می روند."

گفتگوباقای فاضل سانچارکی رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان درمورد بازداشت کامران میرهزار ودیگرژورنالیستان بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی افغانستان:

دویچه ویله : آقای فاضل؛ اخیرآ چندین ژورنالیست ازسوی دولت افغانستان بازداشت شده است. گفته می شود که کامران میرهزارمسوول صفحه انترنیتی " کابل پرس" هم بازداشت شده است. بفرمایید که علت بازداشت شان چه بوده و چرابازداشت شده است؟

فاضل سانچارکی : همان قسمی که می دانید دولت افغانستان زیاد یک نگاه پرازتحمل نسبت به رسانه های که ازکارکرد حکومت انتقاد می کنند ومطالب انتقادی می نویسند، ندارد. آقای میرهزاریکی ازکسانی است که دروب سایت (صفحه انترنیتی ) کابل پرس یک سلسله مضامین ومقالات تند وانتقادی علیه بعضی ازاراکین حکومت به نشرمی رساند که همواره مورد خشم وغضب وناراحتی دولتمردان افغانستان بوده است که سرانجام روزگذشته حوالی ساعت 10-11 بجه پیش ازظهرتوسط نیروهای امنیتی ، دستگیرگردیده است وتاکنون ازسرنوشتش اطلاعی دردست نیست.

متاسفانه مسوولان امنیتی با همه تلاشهای که ازسوی ما صورت گرفت ، پاسخ نمی دهند وخود را مصروف نشان می دهند وبه تلفن های ما جواب نمی دهند. حتا اعلام هم نکردند که آقای میرهزار را دستگیرکرده اند یا نه واگردستگیرکرده اند دلیل وعلت آن چیست. درواقع دریک وضعیت مبهم قرارگرفته است. همان قسمی که می دانید فضا برای رسانه ها مساعد ومثبت نیست. هروز مشکلات ودردسرها زیاد شده می روند.

دویچه ویله : آقای فاضل؛ چند روز پیش هم شما اعتراض داشتید واطلاعیه ای بخاطرآزادی آقای آصف ننگ وبرخی ازگزارشگران اقتدارملی صادرکردید. ازسرنوشت آنها چه خبراست؟

فاضل : ببینید ؛ یکی ازمشکلات بسیارجدی که وجود دارد اینست که قانون توسط مجریان قانون ونهادهای که باید خودشان پاسدارقانون واجرای عدالت درجامعه باشند،نقض می شود وافراد بدون این که یک ورقه وبرگه ازلوی سارنوالی یا ازمحاکم عدلی وقضایی داشته باشند ازسرخیابان وکوچه وبازار دستگیرمی شوند؛ بدون این که دستوربازداشت ودستگیری شان ازطرف مقامات صالحه صادرشده باشد. این درواقع نقض قانون است.

همانطوری که شما اشاره کردید؛ چند روز پیش آصف ننگ سخنگوی ریاست عمومی اداره امور ودرالانشای شورای وزیران با 5-6 تن ازهمکارانش دستگیرشدند که علت دستگیری شان هنوزدقیقاً روشن نیست. اگرواقعاً علت دستگیری آقای ننگ چاپ یک مقاله درمجله جرگه های امن منطقوی باشد این واقعاً خلاف قانون است. بخاطری که مابرای رسیدگی به این نوع تخطی ها یک کمیسیون بررسی شکایات داریم که باید ازآن طریق به این موضوع رسیدگی شود . اگرکدام مسایل امنیتی وجود داشته باشد لازم است که مسوولین امنیتی موضوع را برای افکارعمومی واضح بسازند که چرا دستگیرکرده اند.

دویچه ویله : همانطوری که شما هم فرمودید، دراین اواخرعرصه برای کارروزنامه نگاران وقلم بدستان تنگ شده است. درکناراین که شما اعلامیه پخش کردید چه کاری عملی وجدیی که بتواند واقعاً ازحقوق روزنامه نگاران دفاع نماید ، انجام دادید؟

فاضل : ما عملاً درتماس وارتباط با نهادهای مسوول دولتی ؛ جامعه بین المللی ونهادهای رسانه یی درکشورهستیم. امروزهم ما یک اجتماع درمحل کارآقای میرهزار داریم که دراین اجتماع تمام رسانه ها وژورنالیستان گردهم می آیند ویک کمیته دفاع ازآزادی ژورنالیستان دستگیرشده تشکیل داده ایم . دراین کمیته هم تعدادی ازمسوولین رسانه ها حضوردارند. تلاشها وکوششهای خود را برای آزادی آنها وهمچنان برای دفاع ازحقوق ژورنالیستان و برای گوشزد کردن مسوولیتها ومکلفیتهای نهادهای دولتی نسبت به تعهداتی که دربرابرقانون رسانه ها وقوانین نافذه کشورنسبت به تضمین آزادی بیان دارند، ما تلاشهای خود را ادامه خواهیم داد.

دویچه ویله : یک جهان تشکرازشما.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی