سانچارکي :سياستهاي پاکستان آميخته بانيرنگ وفريب بوده است. | مصاحبه ها | DW | 04.01.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

سانچارکي :سياستهاي پاکستان آميخته بانيرنگ وفريب بوده است.

سيدآقا حسين فاضل سانچارکي رييس اتحاديه آزاد ژورناليستان افغانستان پيامدهاي سفرشوکت عزيزنخست وزيرپاکستان به کابل را براي بهترشدن اوضاع امنيتي اين کشورناچيزودورازانتظارخواند.

دولت افغانستان ادعاد دارند که جنگجویان طالب ازمرزپاکستان وارد افغانستان می شوند.

دولت افغانستان ادعاد دارند که جنگجویان طالب ازمرزپاکستان وارد افغانستان می شوند.

آقای سانچارکی طي گفت وشنودي با خبرنگارراديوصداي آلمان گفته است:"درمحافل سياسي وفرهنگي افغانستان خوشبيني زياد درمورد سفرشوکت عزيزوجود ندارد . زيرا بنابرتجارب مردم افغانستان حداقل طي دو دهه اي اخير ، سياست هاي پاکستان درقبال افغانستان آميخته با نيرنگ وفريب بوده است. به همين دليل سفر اينبارنخست وزير پاکستان به کابل نيز بيشتريک مانورسياسي تلقي مي گردد تا يک اقدام جدي اسلام آباد براي همکاري با کابل ."

سانچارکي درضمن با اشاره به تشنج ها وکشيدگي هاي ماهها وهفته هاي اخير ميان دوکشورهمسايه ، به اين نتيجه رسيده است که افغانستان وپاکستان ازهمکاري هاي واقعاً سازنده با يکديگرخيلي ها دوراند. به گفته او"بنابر برداشت واظهارات مقامات رسمي دولت افغانستان ريشه هاي دهشت افگني که درحال حاضرافغانستان را دچاربحران نموده است؛ درپاکستان قراردارد. بناءً خواست کابل قطع پشتيباني ازگروههاي مخالف دولت افغانستان است. اما پاکستان تا به حال برعکس ،حکومت حامد کرزي را مسوول ناامني ها دراين کشورمي داند."

سانچارکي معتقد است که درحالي که چنين فضاي عدم اعتماد ميان دوکشورهمسايه وجود دارد ؛ به مشکل مي توانند هم پيمان يکديگرگردند. درعين حال فاضل سانچارکي به اين نکته اشاره مي کندکه به باوروي دولت افغانستان فاقد سياست يکدست وديپلماسي فعال ومطابق به برنامه هاي خردمندانه ودقيق مي باشد. به همين دليل است که سانچارکي سياست هاي اسلام آباد درقبال افغانستان را موفقترتلقي مي کند.

براي شنيدن اين گفت وشنود دربخش صوتي اين صفحه مراجعه نماييد.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

آگهی