سانچارکي: خشونت جزء فرهنگ حکومت داري درافغانستان مي باشد | مصاحبه ها | DW | 13.11.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

سانچارکي: خشونت جزء فرهنگ حکومت داري درافغانستان مي باشد

مقامات رسمي حکومت افغانستان ونيروهاي ناتو شکنجه نمودن زندانيان درافغانستان که در گزارش جديد سازمان عفوبين الملل به نشررسيده است، رد نموده اند. مسوولين وزارت داخله وعدليه افغانستان دراين رابطه حاضرنشدند تا درزمينه به راديوصداي آلمان توضيحات بيشتربدهند.

درنخستين واکنش سران حزب سبزها وليبرال های آلمان خواهان توضيحات بيشترازحکومت آلمان درزمينه گردیدند.

درنخستين واکنش سران حزب سبزها وليبرال های آلمان خواهان توضيحات بيشترازحکومت آلمان درزمينه گردیدند.

سعيد انصاري رييس مطبوعاتي رياست امنيت ملي دريک صحبت کوتاه تلفني با راديوصداي آلمان ،وضعيت زندانها ونظارت خانه هاي امنيت ملي را خوب وبرابربا معيارهاي قبول شده اي جهاني تعريف نمود.

انصاري همچنان ادعا نمود که سازمان حقوق بشروصليب سرخ افغانستان ازنظارت خانه هاي رياست امنيت ملي افغانستان به خوبي ياد کرده اند. اما آقاي انصاري نگفت که اين گزارش دقيقاً چه زماني ودرکجا به نشررسيده است.

اما اين پرسش مطرح مي گردد که چرا مقامات رسمي ازصحبت کردن با خبرنگاران دراين مورد سربازمي زنند. آقاي فاضل سانچارکي تحليگرمسايل افغانستان ورييس اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان به اين باوراست که " مقامات رسمي چون پاسخ قانع کننده براي اتهامات سازمان عفوبين الملل ندارند، ازصحبت با آنها خود داري مي ورزند."

سانچارکي درعين حال به اين باوراست که مسايل حقوق بشردرافغانستان دايماً قرباني علايق سياسيمي گردد.

سانچارکي مي گويد: بنابرتجارب که درافغانستان کسب کرده ام ، خشونت جزء فرهنگ حکومت داري درافغانستان مي باشد.

سانچارکي درضمن با اشاره به قانون اساسي افغانستان مي گويد : مقامات رسمي برخلاف احکام واضح درقانون اساسي هرگزحاضرنيستند تا درمورد کارکردهايشان به مردم ومطبوعات معلومات لازم ارائه نمايند.

درنخستين واکنش احزاب مخالف حکومت آلمان ، سران حزب سبزها وليبرال ها خواهان توضيحات بيشترحکومت درزمينه گرديده اند. آنها گفته اند حکومت بايد درزمينه دقيقاً درپارلمان بايد توضيح بدهد.

آگهی