سالروزتروربي نظيربوتونخست وزيرفقيد پاکستان | آلمان و جهان | DW | 27.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سالروزتروربي نظيربوتونخست وزيرفقيد پاکستان

امروز در اولين سالگرد بي نظير بوتو رهبر حزب مردم علاوه بر آصف زرداري رئيس جمهور پاکستان و مقامات عالي رتبه پاکستان ده ھا هزار نفر به زادگاه وي نزديکي لارکانه در مرقد وي حضور يافتند و مشغول دعاي مغفرت هستند

default

طبق اطلاعات رسيده کاروان زيادي از حاميان و عاشقان بي نظير بوتوا ز نقاط مختلف کشور بسوي مرقد ايشان در حال حرکت هستند. نخست وزير پاکستان در يک سخنراني گفته است که راه و هدف بي نظير بوتو ادامه خواهد داشت۔ با توجه با ينکه وضعيت امنيتي در پاکستان بسيار وخيم هست مراسم بي نظير بوتو در شديد ترين تدابير امنيتي برگزار مي شود۔و به همين خاطر آصف زرداري رئيس جمهور پاکستان سخنراني خود را درمراسم ياد بود سالروزترور بي نظير بوتو لغو کرد و اعلام شده است که آصف زرداري فقط در نطق تلفني پيغام خود را به سوگواران مي رساند۔بي نظيربوتو در همين روز 27 ستامبر 2007 ميلادي در جريان تبليغات انتخاباتي در جمع هزاران دوستاداران و حاميان خود در شهر راولپندي در اثر تير انداز ي و در يک انفجاري کشته شد ولي عليرغم گذشت يک سال تمام هنوز ھم چگونگي کشته شدن بي نظير بوتو و عوامل پشت صحنه اين ترور مشخص نشده است۔و به همين دليل امروز در روز سالگرد بي نظير بوتواين موضوع محور گفتگوي جوامع علمي و سياسي و رسانه ھاي پاکستان شده است.

Gedenkveranstaltungen für Benazir Bhutto

يک سال قبل پس از اين ترور و فشارھاي شديد سياسي ژنرال پرويز مشرف مجبور به کناره گيري شدو همسر بي نظير بوتو آصف زرداري به سمت رياست جمهوري منسوب گرديد.

در آن زمان رهبران حزب مردم تحقيقات ترور بي نظير بوتو از سوي دولت را رد کردند و در نتيجه دولت پرويز مشرف مجبور شد که از بازجويان خارجي استفاده کند و به گروه تحقيقاتي اسکاتليند يارد دعوت به عمل آمد، ولي اين تحقيقات هم بجاي نرسيد و در نهايت رهبران حز ب مردم پس از بدست گرفتن قدرت توسط تصويب قطعنامه اي در مجلس ملي از سامان ملل درخواست کردند که براي تحقيق چگونگي ترور بي نظير بوتو کميسيوني را تشکيل دهد که طبق اطلاعات رسيده سازمان ملل امروز اعلام کرده است که در صدد است کميسيوني براي بررسي اين ترور تشکيل دھد. در پاکستان اميد زيادي به تحقيقات سازمان ملل وابسته است ۔

Gedenkveranstaltungen für Benazir Bhutto

شرکت هزاران نفر در سالگرد بي نظير بوتو نشانگر محبوبيت شديد ايشان در قلب مردم است ۔بي نظير بوتو در پاکستان نماينده اي طبقه فقير و محروم پاکستان محسوب مي شد که عليرغم شديد ترين تهديدھاي امنيتي به پاکستان بر گشت و تصيم گرفت که تبعيد خود را پايان بدھد و همراه به همين مردم راه سياسي خود را ادامه بدھد.فداکاري خانواده بوتو در راه مبارزه سياسي محبوبيتي و احساساتي را نسبت به اين خانواده در مردم ايجاد کرده است که بنظر مي رسد هيچ وقت ا ز بين نخواهد رفت ۔

گرچه دولت فعلي حزب مردم بدليل همين وابستگي مردم به خانواده بوتو به پيروزي رسيده است ولي اوضاع فعلي نشان مي دھد که مردم از کارکرد و کيفيت عمل سياستمداران دولت حزب مردم غافل نيستند و منتظر هستند بيبينند که دولت فعلي آصف زرداري تا چه حد موفق به حل مشکلات اقتصادي و امنيتي کشور است. از طرفي مراسم سالگرد بي نظير بوتو در سايه تنش شديد ميان هند و پاکستا ن بر گزار مي شود که در نتيجه حملات اخير تروريستي در ممبيي بوجود آمده است و در آستانه جنگ ميان دو قدرت هسته اي در منطقه قرار داده است. تحليل گران معتقدند که دولت حزب مردم پاکستان وقت زيادي براي کنترول بحرانھاي اقتصادي و امنيتي و سياسي ندارد و پس از گذشت يک سال مردم انتظار دارند که اکنون وقت آن رسيده است که پيشرفت دولت در حکومت داري بايد محسوس باشد و احساسات مردم نسبت به بي نظير بوتو اگر باعث پيروزي حزب مردم در انتخابات پارلماني شده بود، لازم نيست که اين احساسات نسبت به حمايت دولت در صورت عدم پيشرفت در زمينه اقتصادي و امنيتي باقي بماند.

مطالب مرتبط

آگهی