1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

سازمان ملل: میلیون‌ها زن از حق مالکیت بر بدن شان محروم اند

۱۴۰۰ فروردین ۲۵, چهارشنبه

 صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در گزارش جدیدش انتقاد کرده است که صدها میلیون‌ زن و دختر در جهان حق مالکیت بر بدن خود را ندارند. افزون بر آن خشونت علیه زنان در جریان پاندمی کرونا به میزان زیادی افزایش یافته است.

https://p.dw.com/p/3rz7z
Symbolbild Weltbevölkerungsbericht Frauen
میلیون‌ها زن در سطح جهان از حق مالکیت بر بدن شان محروم اندعکس: AFP/Getty Images

براساس گزارش جدید «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» که به روز چهارشنبه نشر شده است، . این گزارش حاکی است که فقط ۵۵ درصد زنان که در ۵۷ کشور  فقیرتر مورد بررسی قرار گرفته اند، می‌توانند خود تصمیم بگیرند که با چه کسی رابطه جنسی داشته باشند، یا از امکانات پیش گیری از بارداری و تدابیر طبی برخوردار باشند.

براساس این گزارش، همه زنان دیگر از حق تصمیم گیری آزادانه در یکی و یا بیشتر این موارد محروم اند. ناتالیا کانم، رئیس «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» گفت که این مساله تکان دهنده است.

خانم کانم افزود: «مساله اساسی این است که صدها میلیون زن و دختر، مالک بدن شان نیستند. انسان‌های دیگر بر زندگی آنها، تسلط دارند.»

گزارش امساله سازمان ملل متحد، قبل از همه بر دو مساله حق تعیین سرنوشت در مورد بدن و سلامت جسمی دختران و زنان تمرکز یافته است.

گزارش یادشده نشان می دهد که از آغاز پاندمی کرونا، زنان و دختران بیشتر از قبل، با خشونت های جنسیتی و عمل‌کردهای زیان آور در این ارتباط؛ مانند ازدواج‌های زودهنگام، مورد تهدید قرار می گیرند.

نویسندگان گزارش، از افزایش اسفناک ختنه دستگاه تناسلی زنان نیز سخن گفته اند. برمبنای تخمین های «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، در جریان پاندمی کرونا، ممکن است تا دو میلیون مورد بیشتر ختنه دختران صورت گرفته باشد. براساس این گزارش، ممکن است تا سال ۲۰۳۰، این رسم و رواج نامطلوب، به میزان یک سوم آن کاهش یابد.

نقش تعلیم و تربیت در حق تعین سرنوشت زنان

نویسندگان گزارش، میان تعیین سرنوشت جنسیتی و سطح تعلیم و تربیت زنان، رابطه نزدیکی می بینند. زنان کمترتحصیل کرده نسبت به مردان یا شریک های زندگی شان، اغلب خشونت های جنسی را در مقایسه با زنانی که کم و بیش با مردان شان در میزان تحصیلی برابر قرار دارند، تجربه می کنند.

در این گزارش آمده است که «بسیاری از دختران و زنان نمی‌دانند که این حق را دارند که طبق اراده شان از عمل جنسی خودداری کنند یا شرکای زندگی شان نمی‌توانند آن‌ها را مجبور به عمل جنسی کنند، در صورت که به آن میل نداشته باشند.»

رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار اقدام جدی در راستای برابری جنسیتی شده  است.

ust/ww (/dpa, afp, UNFPA-na/hm