سازمان ملل متحد: 2007 خونين ترين سال در افغانستان | افغانستان | DW | 11.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

سازمان ملل متحد: 2007 خونين ترين سال در افغانستان

افغانستان در سال 2007 بالا ترين ميزان خشونت را به وسيله شورشيان و تروريستان تجربه کرده است. اين موضوع را سازمان ملل متحد گزارش داده است. جنانکه بان کي مون دبیرکل سازمان ملل متحد بيان داشته است، در اثر حملات تروريستي بيشتر از 8000 هزار انسان جان شان را از دست داده اند.

شمار حملات انتحاری از 123 در سال 2006 به 160 در سال 2007 افزایش یافته است.

شمار حملات انتحاری از 123 در سال 2006 به 160 در سال 2007 افزایش یافته است.

در سال 2007 ماهانه به صورت اوسط 556 حمله به وقوع پيوسته است، در سال 2006 شمار اين حملات ماهانه 425 بوده است. شمار حملات انتحاري از 123 در سال 2006 به 160 در سال 2007 افزايش يافته اند.

به اين ترتيب خشونت در افغانستان بعد از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 به وسيله ايالات متحده امريکا به بالا ترين ميزان خود رسيده است. بنا بر اظهارات بان کي مون، باوجود آنکه گروه تروريستي در داخل افغانستان نيز مورد حمايت قرار مي گيرند، اما بسيار مهم در اين رابطه قرار گاه هاي شبکه تروريستي در خارج است.

حملات تروريستي قبل ا ز همه در جنوب و شرق کشور تمرکز يافته اند که اکثرا ً تاکتيک هاي تروريستي نوع عراق ؛ از قبيل جاسازي بمب ها در کنار جاده ها، حملات انتحاري و آدم ربايي ها از افراد خارجي مورد استفاده قرار مي گيرد،

بان کي مون توضيح داد که قهر و خشونت در جنوب کشور در منطقه اي نسبتا ً کوچک تمرکز يافته است. 70 % خشونت ها در 10 % از مناطق افغانستان رخ مي دهد که در آن 6% جمعيت مردم زندگي مي کنند.

به هر حال اين اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد تناقض آشکار با اظهارات سخنگوي وزارت داخله افغانستان د ارد که در نشست خبري روز دوشنبه از "بهبودي وضعيت امنيتي و کاهش قابل ملاحظه حملات تخريبي و انتحاري" در سال جاري سخن گفت.

آگهی