سازمان ملل از تغییرات برگشت ناپذیر اقلیمی هشدار داد | آلمان و جهان | DW | 03.11.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سازمان ملل از تغییرات برگشت ناپذیر اقلیمی هشدار داد

نمایندگان حکومت ها و کارشناسان در کوپنهاگن گردهم آمدند تا گزارش نهایی را در باره اقلیم جهانی تصویب کنند. قرار است سیاستمداران براساس این گزارش تصمیم بگیرند تا از بدتر شدن وضعیت اقلیم جهانی جلوگیری شود.

سازمان ملل متحد در گزارش خود در آستانه کنفرانس اقلیم در پیرو، از تغییرات اجتناب ناپذیر اقلیمی هشدار داد. در این گزارش آمده است که تغییرات اجتناب ناپذیر "پیامدهای جدی، وسیع و اجتناب ناپذیر برای انسان ها و سیستم محیط زیست" دارد. اما هنوز هم برای کاهش پخش گاز مضره کاربن دای اکساید و بدترین پیامدهای آن دیر نشده است. این پیام گزارش شورای اقلیم بود که روز یک شنبه نشر شد.

اما این گزارش حاوی هیچ معلومات جدید اساسی نیست. نوع جمله بندی آن بر ضرورت مساله حفظ محیط زیست بیش از اندازه تاکید می کند. این گزارش در واقع اطلاعاتی راه جمع بندی می کند که در سه گزارش پیشین درج شده بود. مساله بر سر شواهد علمی در ارتباط با تغییرات اقلیم است و نیز پیامدهای چنین تغییرات و این که چه تدابیری باید علیه آن اتخاذ گردد.

Dürre in Honduras El Nino Archiv

خشکسالی در هندرواس بیداد می کند

نمایندگان حکومت های 100 کشور و دانشمندان مشهور در این نشست شرکت کرده بودند. وظیفه آنها این بود بود که یک گزارش همه جانبه را پیش کش کنند و مهتر از همه، "نتایج آن را برای تصمیم گیرندگان سیاسی" عرضه کنند. این گزارش همچنین باید اساس کار همه حکومت ها در کنفرانس اقلیم سازمان ملل متحد در پیرو قرار گیرد.

نیاز به عمل فوری

گزارش مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی جای شکی باقی نمی گذارد که زمین گرم تر می شود، عامل این گرمایش زمین انسان است و حالا پیامدها خطرناکی دارد و افزایش گرمای جهان احتمالاً اجتناب ناپزیر است.

این گزارش روشن می سازد که پخش گازهای مضره باید به سرعت کاهش یابد تا گرمای جهان پایین تر از دو درجه سانتی گراد باشد و به این وسیله از پیامدهای تغییرات اقلیمی مانند توفان های شدید، آبخیزی و افزایش شدید گرمایش موسمی، سیلاب ها و خشکسالی ها جلوگیری گردد.

افزون بر آن این سند به این موضوع نیز تاکید می کند که تغییر اقلیم شدیداً باعث درگرفتن منازعه می شود و مشکلات مهاجرت را تشدید می کند و به صورت منفی بر تولیدات مواد غذایی تاثیر می گذارد.

دقت در جمع بندی گزارش

پیش از آن که نتایج این گزارش نشر شود، باید نمایندگان حکومت ها دقیقاً هر سطر آن را می خواندند. هدف از این دقت رسماً چنین عنوان شد تا به این وسیله اطمینان حاصل شود که نتایج برای مسئولین تصمیم گیرنده قابل فهم باشد. اما در واقعیت نمایندگان حکومت ها سعی کردند تا بر انتخاب واژه های گزارش تاثیر بگذارند و به این وسیله موقعیت شان را در مذاکرات اقلیمی قوت بخشند.

نمایندگان کشور ها 2000 تبصره روی مفاد گزارش پیش از نشر آن نوشتند. بعضی اصرار داشتند که در گزارش باید اظهارات دقیق درباره کثرت توفان ها، گرمایش شدید موسمی، سیلاب ها و بالا رفتن متواتر سطح دریاها وجود داشته داشته باشد. در این ارتباط هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده امریکا تقاضا کردند که گزارش باید شدیداً تاکید کند که کشورهای ثروتمند از نتایج تغییرات اقلیمی بیش از حد در آینده متاثر خواهند شد.

Bildergalerie Australien weltgrößtes Netz Meeresschutzgebiete

بی توجهی بستر ابحار را نیز در معرض خطر قرار داده است

عربستان سعودی خواهان آن بود که گزارش به این موضوع نیز بپردازد که از سال 1998 به این سو، گرمایش زمین افزایش نسبتاً کمی داشته است. اما مشهور است که این کشور می خواهد پیامدهای تغییرات اقلیمی را کوچکتر جلوه دهد. این بزرگترین کشور تولیدکننده نفت در جهان می خواست در متن نهایی به تاثیرات "منفی" کاهش استفاده از مواد سوخت فوسیلی اشاره شود. عربستان سعودی نگران از دست دادن دستگاه ها و ثروت های خود است.

بسیار دیر نشده اما وقت زیاد هم نداریم

از دید سازمان های غیردولتی مانند گرین پیس، صندوق جهانی طبعیت و جرمن واچ، گزارش نشان می دهد که برای جلوگیری از تغییرات خطرناک اقلیمی هنوز هم خیلی دیر نشده است. اما آنها این را نیز می گویند که برای چنین کاری تا سال 2020 فرصت وجود دارد. تا آن زمان باید جهان در نحوه فکر خود در این مورد تغییر بیاورد، باید به انرژی های قابل تجدید و انرژی های با کیفیت روی آورد و قطع درختان جنگل ها را متوقف سازد تا به این وسیله پخش گازهای مضره محدود شود.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد اخطار داد: «اگر ما بازهم به همین شیوه ادامه دهیم، در این صورت امکانات محدود کردن افزایش درجه حرارات در دهه بعدی را از دست می دهیم».

حضور بان کی مون حین معرفی گزارش نشان می دهد تا چه حدی این موضوع برای سازمان ملل متحد اهمیت دارد. او پیش از آن در کنفرانس اقلیم در نیوریاک در ماه سپتمبر نیز بر فوری بودن توافقنامه محافظتی جدید برای اقلیم جهانی تاکید کرده بود.

Symbolbild Klimaschutz Wetterveränderung

تغییر منابع تولید انرژی یکی از راه حل هاست

مانویل پولگار فیدال، وزیر امور محیط زیست پیرو که میزبان کنفرانس محیط زیست در آغاز دسمبر است، می گوید که این گزارش یک راهنما برای این کنفرانس است. او گفت این نشان می دهد که «در سال های پیش رو باید مصممانه عمل کنیم».

کنفرانس اقلیم در پیرو باید راه را برای یک توافقنامه الزامی هموار سازد که در سال 2015 در پاریس به صورت نهایی در باره آن مذاکره می شود. این توافقنامه قرار است جانشین پروتوکل کیوتو شود. تنها گزارش مجمع بین المللی در امور تغییرات اقلیمی نشان می دهد که پیمودن این راه آسان نیست.

DW.COM