1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
Symbolbild Asylsuchende in der EU
ملل متحد از تاثیرات روزافزون تغییرات اقلیم برمهاجرت ها هشدار داد عکس: Getty Images/AFP/A. Messinis

هشدار سازمان ملل از تاثیرات تغییر اقلیم بر روند مهاجرت

۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه

کمسیاریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در کنفرانس اقلیم در گلاسگو، از جامعه جهانی خواستار کمک‌های بیشتر به کشور هایی شد که به‌خصوص از تغییر اقلیم متأثر شده اند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF/a-59745918

فلیپو گراندی، کمسیار امور مهاجرت سازمان ملل متحد به روز یک‌شنبه در آغاز دومین هفته کنفرانس گفت که اکثریت پناهجویان در سرتاسر جهان، از این کشور ها اند و یا به کشور های پناه می جویند که خود از تغییر اقلیم رنج می برند.

در نشست کنونی اقلیم در  گلاسگو، پیامد های اقلیمی مانند سیلاب ها در مرکز توجه قرار دارند. گراندی افزود که خشکسالی ها و تشکیل صحرا ها، بنیاد های زندگی را نابود می کنند، به منازعه ها دامن می‌زنند و مردم را مجبور به فرار می کنند.

کمسیار امور مهاجرت سازمان ملل متحد بر ضرورت حمایت های مالی بیشتر از جانب کشور های ثروتمند و اراده سیاسی آنها تأکید کرد.

مرتبط: کمک بشردوستانه ۱۴۴ میلیون دالری امریکا به افغانستان

براساس اظهارات اندریو هارپر، مسئول امور اقلیم در کمسیاریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، ۹۰ درصد مهاجران تحت ماموریت سازمان ملل متحد و نیز ۷۰ درصد همه بیجاشدگان داخلی، از کشور هایی می‌آیند که به میزان زیادی در برابر تغییرات اقلیمی مجهز نمی‌باشند و هر سال فاجعه‌های طبیعی، میلیون‌ها انسان دیگر را مجبور به ترک زادگاه های شان می کند.

هارپر افزود که تغییرات اقلیمی وضعیت آن کشورهای را وخیم می‌کند که به مهاجران جا داده اند. او به عنوان نمونه از خشکسالی که به خصوص در افغانستان و موزامبیک نام برد. در افغانستان این چالش ۳،۵ میلیون مهاجر را متأثر کرده و موزامبیک، کشوری است که از گردباد رنج می برد و ۷۳۰ هزار انسان در اثر ناآرامی ها در این کشور آواره شده‌اند.

بیشتر بخوانید: گرسنگی افغان‌ها را مجبور به فروش دختران شان برای ازدواج می‌کند

براساس گزارش کمسیاریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در ساحل صحرا حد اوسط درجه حرارت یک و نیم برابر سریع‌تر از حد اوسط در سطح جهانی افزایش می‌یابد که پیامد های آن، منازعه روز افزون بر سر منابع در منطقه ای است که گروه‌های مسلح با سوءاستفاده از ساختار های ضعیف دولتی، فقر و تنش‌های قومی برای اهداف شان بهره برداری می کنند.

براساس گزارش کمسیاریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، در سطح جهان، ۸۲،۴ میلیون انسان به دلیل تعقیب و آزار، منازعه ها، خشونت ها، تخطی های از حقوق بشر و یا ناآرامی، فرار کرده اند.

این نهاد سازمان ملل متحد، در تازه ترین گزارش خود، در  این ارتباط، به تغییر اقلیم به عنوان یک عامل مهم اشاره کرده است.

hm-aj/KNA

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

Afghanistan | Bäckerei in Kabul spendet Brot

ملل متحد: ۲۵ میلیون نفر در افغانستان در فقر زندگی می‌کنند

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله

مطالب بیشتر از دویچه وله

برگشت به صفحه اصلی