سازمان عفو بين المللي اسراييل و حماس را متهم به جنايات جنگي کرد | آلمان و جهان | DW | 24.02.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سازمان عفو بين المللي اسراييل و حماس را متهم به جنايات جنگي کرد

سازمان عفو بين المللي به روز دو شنبه (23 ام فبروري) در گزارش جديدش، اسراييل و سازمان راديکال فلسطيني حماس را متهم به جنايات جنگي در جنگ هاي اخير در نوار غزه کرده است.

سازمان عفو بين المللي خواستار تحريم بين المللي سلاح علیه اسراییل و حماس شد

سازمان عفو بين المللي خواستار تحريم بين المللي سلاح علیه اسراییل و حماس شد

سازمان عفو بين المللي براساس تحقيقات از سازمان ملل متحد خواستار تحريم بين المللي سلاح عليه جوانب مورد منازعه شد.مارک ريگيف سخنگوي حکومت اسراييل اظهار داشت که تحقيقات سازمان حقوق بشر درست نيست:

"گزارش امنيستي داراي اشتباهات اساسي بوده و برا اساس روش هاي مسأله دار قرار دارد. اولاً اين گزارش متکي به اظهارت حماس ميباشد.اين معلومات توأم با مشکلات ميباشد. بسياري مردم معتبر بودن آن را زير سوال مي برند. دوم آنکه اين گزارش پيچيدگي وضعيت جنگ را در نظر نمي گيرد. اين جنگ بود و حماس مردم را بطور ظالمانه مورد سوء استفاده قرار داد و از آنها و به صورت دلبخواه منحيث سپر استفاده نمود."

امنيستي اين اتهامات را رد مي کند.دوناتيلا روفيرا رئيس مسئول تحقيقات اظهار داشت که ما آلۀ دست حماس قرار نگرفته ايم:

"اين يک عکس العمل مضحک وپوچ است.اين گزارش پر از دلايل، تصاوير و ارقام ميباشد. ما خود ما تحقيق نموده ايم. هر کسيکه اين گزارش را خوانده است، ميتواند به بيند که اين نتيجۀ يک تحيقات معتبر ميباشد."

به گفتۀ روفيرا در جريان ادامۀ حملات سه هفته اي نظامي اسراييل،مسلماً مردم ملکي در نوار غزه منحيث سپرانساني مورد سوء استفاده قرار گرفته اند،البته از جانب اسراييل.

"عساکر اسراييلي که آنها مردم ملکي فلسطيني را با اسلحه مجبور ساختند تا در ساختمانها مواد منجره را جستجو نموده، در خانه هاي بروند که درآنجا شبه نظاميان مسلح قرار داشتند و يا در ساختمانهاي بمانند که در آن ها مواضع اسراييلي ايجاد گرديده بود.ما هيچ نشانۀ از چنين برخوردي از جانب فلسطيني دريافت نکرده ايم."

به گفتۀ گروه امنيستي که در آن متخصص سلاح هم شامل ميباشد، تعداد بيشماري از بقاياي راکتها و بمبهاي اسراييلي کشف گرديده است.قسماً در مکاتب،شفاخانه ها و منازل. روفيرا اظهار داشت که اسراييل از سلاح هاي زيادي کار گرفته است که اهداف آن ها کاملاً غير دقيق بوده است:

"اين سلاح ها براي ميدان جنگ ساخته شده اند، نه براي مناطق مسکوني، و نه در هيچ جاي جهان، بخصوص نه منطقۀ مانند نوار غزه که مردم خيلي نزديک هم زندگي مينمايند."

روفيرا در مورد حماس گفت: "مردم ملکي اسراييل را به اين اندازه هدف قرار دادن، نه تنها قابل پذيرش نيست، نه تنها تخلف در برابر حقوق بين المللي است، بلکه اين جنايات جنگي نيز است و حماس بايد اين را قبول کند.