1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله
Infomigrants | Griechenland Moria Flüchtlingslager
عکس: Infomigrants

تقاضای تجدید نظر در سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا

۱۳۹۹ اسفند ۲۸, پنجشنبه

پنج سال پیش از امروز اتحادیه اروپا قرارداد مهاجرت را با ترکیه به امضاء رسانید. اکنون هشت سازمان مدافع پناهجویان این قرارداد را ناکام خوانده و از اتحادیه اروپا خواهان تجدید نظر در این زمینه شده اند.

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-56917482

 هشت سازمان خیریه و مدافع پناهجویان مشترکاً ضمن یک نامه سرگشاده از اتحادیه اروپا خواسته اند تا در سیاست پناهندگی خود تجدید نظر نماید.

این سازمان ها به مناسبت پنج سالگی پیمان مهاجرت میان اتحادیه اروپا و ترکیه گفته اند که اتحادیه اروپا با این پیمان درهای خود را به روی انسان هایی مسدود کرده است که نیازمند حمایت اند. آنها تأکید کرده اند که این پیمان به شکل کنونی نباید تمدید گردد.

 به گفته این سازمان ها، در مفاد این توافقنامه در مورد اخراج پناهجویان و یا هم مرحله انتقال اعتنایی به وضعیت پناهجویان نگردیده و در بخش هایی از آن قوانین اتحادیه اروپا نقض شده است. 

این سازمان ها با انتقاد از وضعیت وخیم اردوگاه های پناهجویان، عقب زدن آنها در مرزهای بیرونی این اتحادیه و روند خیلی بطی رسیدگی به دوسیه های پناهجویان گفته اند که این وضعیت از پیامدهای همین پیمان می باشد.

امنیت پناهجویان تأمین نمی گردد

به گفته سازمان های مدافع حقوق بشر، به ویژه وضعیت پناهجویان در اردوگاه های پناهجویان در یونان به شدت وخیم می باشد: «این پناهجویان در خیمه ها و یا کانتینرهای سرد شب های خود را سپری می کنند و دسترسی آنان به آب و برق خیلی محدود می باشد

رافایل شیلهاف، کارشناس امور مهاجرین در سازمان خیریه آکسفام گفت: «به ویژه زنان به شدت از این وضعیت متأثر بوده و گفته اند که امنیت ندارند و با خشونت، آزار و سرقت مواجه اند.«   به گفته شیلهاف، اتحادیه اروپا به این ترتیب مسیر رسیدن پناهجویان به امنیت را مسدود کرده است.

این سازمان های خیریه در نامه سرگشاده خود تأکید کرده اند که هیچکسی نباید به این دلیل که درخواست پناهندگی می دهد، بازداشت گردد. پناهجویان باید با حفظ کرامت بشری شان تحت شرایط مناسب زندگی کنند. این سازمان ها تأکید کرده اند که اتحادیه اروپا نمی تواند «نقض حقوق بشر» را با ایجاد یک مرحله گذار توجیه کند، مرحله ای که در آن قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا به صورت کامل رعایت نمی گردد.

  سازمان های مذکور تقاضا کرده اند پناهجویانی که وارد خاک اتحادیه اروپا می شوند و درخواست پناهندگی ارائه می کنند باید بدون هیچ استثنایی از محافظتی که در قوانین اروپایی و ملی درج شده است، مستفید گردند.

نیاز به کنترول شدید می رود

این سازمان ها همچنان از اتحادیه اروپا خواسته اند که برای پناهجویان دسترسی به وکیل مدافع را مهیا نمایند. علاوه بر این، توظیف ناظران مستقل در این ارتباط از دیر زمانی نیاز می رود و باید توظیف این ناظران عملی گردد. این سازمان ها گفته اند: «ناظران مستقل، به شمول اعضای پارلمان و اعضای سازمان های مستقل باید امکانات کنترول اردوگاه های پناهجویان را دریافت نمایند

درخواست دیگر این سازمان ها این است که اتحادیه اروپا باید ساختارهایی را برای کنترول و اداراتی را برای رسیدگی به شکایات پناهجویان ایجاد نماید.

این نامه سرگشاده از جمله توسط سازمان های کاریتاس اروپا، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و آکسفام به امضاء رسیده است. 

قرارداد مهاجرت اتحادیه اروپا با ترکیه به تاریخ ۱۸ ماه مارچ ۲۰۱۶ به امضاء رسید. براساس این توافقنامه، ترکیه تعهد نمود که پناهجویان وارد شده به جزایر یونان را در صورتی که محافظت دریافت نکنند، پس تحویل بگیرد و علیه قاچاق انسان نیز مبارزه کند.

در برابر، اتحادیه اروپا تعهد نمود که مذاکرات برای لغو مکلفیت ویزا برای شهروندان ترکیه و گفتگو در مورد گسترش بخشیدن زون گمرکی را سرعت می بخشد. افزون بر این اتحادیه اروپا به ترکیه تعهد نمود که با پرداخت شش میلیارد یورو، برنامه های حمایت از پناهجویان سوریه در ترکیه را تمویل می کند.

Nf/af (kna, afp, dpa)

عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

آرشیف: اطفال در معادن زغال سنگ افغانستان مصروف کار اند

فقر و تنگدستی؛ کودکانی که در معادن زغال سنگ کار می‌کنند

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی