سارکوزي براي مذاکره روي منازعه قفقاز عازم ماسکو شده است | آلمان و جهان | DW | 08.09.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

سارکوزي براي مذاکره روي منازعه قفقاز عازم ماسکو شده است

نيکولاس سارکوزي براي آنکه بر دمتري مدويديف روي تطبيق قرارداد آتش بس بين روسيه وگرجستان تاکيد صورت بگيرد، عازم ماسکو شد.

دراجلاس خاص سران اتحادیه اروپا یک مشی معتدل دربرابر ماسکو اتخاذ شد

دراجلاس خاص سران اتحادیه اروپا یک مشی معتدل دربرابر ماسکو اتخاذ شد

اين قرارداد، بيرون رفتن نيروهاي روسي را مواضعي پيش بيني مي کند که قبل ازآغازجنگ درهفتم ماه اگست دردست گرجستان بودند.

اما ماسکوحضور نيروهايش را دراين مناطق همچون نيروهاي صلح جهت حفظ امنيت مناطق جدا شده ابخاز واوسيتياي جنوبي ازگرجستان مي داند.

سارکوزي دراين ماموريتش، مي خواهد به مثابه رئيس شوراي اتحاديه اروپا درمورد اعزام ناظران اتحاديه اروپا به گرجستان نيز به توافقي برسد. دراين سفر با سارکوزي خوزه مانويل باروزو رئيس کمسيون اتحاديه و خاوير سولانا رئيس دپلوماسي آن اتحاديه نيزهمراه مي باشند.

در معضلهء گرجستان موقف اتحاديهء اروپا را در مقابل مسكو و تفليس ميتوان چنين توجيه كرد:

ابراز همبستگى ضعيف با گرجستان ، ايفاى نقش ميانجى گرانه ء بيطرف در بين هردو طرف متخاصم و اجتناب از تحريك روسيه، كه خود را بسيار قوى ميبيند۰

سارکوزی می خواهد بر مدویدیف تاکید کند که طرح شش فقزه صلح اتحادیه اروپا را درعمل پیاده بکند

سارکوزی می خواهد بر مدویدیف تاکید کند که طرح شش فقزه صلح اتحادیه اروپا را درعمل پیاده بکند

با در نظرداشت اين وضع، وزراى خارجهء اتحاديهء اروپا ايام مشكلى را در پيش رو دارند، مانند کسي ه كه روى طناب راه ميرود و هردم با خطر سقوط مواجه است، خصوصا" كه حفظ توازن بس مشكل باشد۰

در اتحاديهء اروپا نيز دو جناح وجود دارد:

يكى كشورهاى اروپاى شرقى همسان ممالك حوزهء بالتيك و پولند و عدهء ديگر ازين كشورها، كه طرفدار پيروى يك خط تند تا بسرحد قطع روابط با روسيه اند، و ديگر ى كشورهاى قوى و غربى اروپا و در رأس آنها فرانسه و آلمان كه واقعيت بين بوده و طرفدار ادامهء تماس و مذاكره با مسكو اند۰

اين اختلاف در داخل اتحاديهء اروپا، كار نيكولاس ساركوزى رييس جمهور فرانسه و رييس دورهء جارى شوراى اتحاديهء اروپا را بس مشكل ساخته است ۰ آنچه ساركوزى بحيث روندهء روى طناب ميخواهد در مسكو بدست آورد، رضايت كرملين در خروج قواى روسيه ازخاک اصلي گرجستان ميباشد۰ با رضايت اتحاديهء اروپا در باقى ماندن قواى نظامى روسيه در اوسيتياى جنوبى و ابخاز،اروپاييان در حل سياسى بحران گرجستان قدمى را فراسوى مسكو گذاشته اند.

با قبول حضور نظامى روسيه در ابخازيا و اوسيتياى جنوبى، كه غرب و از همه اولتر ايالات متحده امريکا آنرا جزء تماميت ارضى گرجستان ميدانند، اروپا ناتوانى خود را درمقابل روسيه ، كه از موقف بس قوى يى برخوردار ميباشد، نشان داد۰ البته براى غرب ناگوار است، ولى واقعيت تلخ همين است۰

روسیه سربازانش را درگرجستان همچون نیروهای صلح می داند که امنیت ابخاز واوسیتیای جنوبی را تامین می کنند

روسیه سربازانش را درگرجستان همچون نیروهای صلح می داند که امنیت ابخاز واوسیتیای جنوبی را تامین می کنند

اينكه در مجلس ديروز وزراي خارجهء اتحاديهء اروپا در اوينيان فرانسه پرسش تقصير اشتعال جنگ قفقاز مطرح گرديد، نشان دهندهء پيروى و لزومديد كشورهاى غربى و مقتدر اتحاديهء اروپا از يك خط سياسى معتدل در مقابل كرملين است،يعني برخلاف واشنگتن، كه بلا قيد وشرط از گرجستان جانبدارى مينمايد۰

اروپاييان از دراز مدت ضمن پرداخت كمك به گرجستان با مسكو از در سازش پيش مى آيند۰ اروپا قادر نيست، بنا به ملحوظات سياسى و اقتصادى و ستراتيژيكى روابط خود را با روسيه برهم زند۰

اگر هم روسيه در آينده معضله هاى به اصطلاح منجمد و مناقشه هاى خوابيده را همسان گرجستان در ديگر نقاط قفقاز نيز با توسل با زور نظامى حل كند، اتحاديهء اروپا عملاً كدام حركت متقابله را انجام داده نميتواند۰

با در نظرداشت اين وضع البته موضوع داخل شدن گرجستان و اوكرايين به اتحاديهء اروپا و ناتو بيشتر به تأخير مواجه شده است۰

مطالب مرتبط

آگهی