سارنوالي: معاملات گسترده بر سر آرای مردم جریان دارد | افغانستان | DW | 23.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

سارنوالي: معاملات گسترده بر سر آرای مردم جریان دارد

در حالي که انتظار مي رود روز چهار شنبه نتايج نهايي انتخابات پارلماني افغانستان اعلام شود، لوي سارنوال افغانستان مي گويد سرنوشت نمايندگان پارلمان آينده در دبي و سراي شهزاده تعيين مي شود.

لوی سارنوال افغانستان می گوید سرنوشت نمایندگان پارلمان در سرای شاهزاده تعیین می شود

لوی سارنوال افغانستان می گوید سرنوشت نمایندگان پارلمان در سرای شاهزاده تعیین می شود

محمد اسحاق الکو، لوي سارنوال افغانستان روز سه شنبه که به پارلمان خواسته شده بود، گفت معاملات گسترده اي بر سر آراي مردم جريان دارد. الکو افزود: "تصميم بر سر سرنوشت نمايندگاني که به پارلمان مي آيند در دبي و سراي شهزاده گرفته مي شود. من اسناد دارم. از براي خدا در اين حالت هم مرا نمي گذارند که در اين مورد تصميم بگيرم".

هرچند محمد اسحق الکو در اين رابطه جزييات بيشتري ارايه نکرد، اما دبي مرکز معاملات مالي و سراي شهزاده در شهر کابل مرکز مبادله پول نقد مي باشد.

الکو از کميسيون مستقل انتخابات شديدا انتقاد کرد و گفت که تا کنون اجازه نظارت از فعاليت هاي اين کميسيون را نداده است. لوي سارنوال افغانستان روز همچنان گفت که وظايف دو تن از اعضاي کميسيون انتخابات را به حالت تعليق در آورده است. کميسيون انتخابات در اين مورد اظهار بي خبري کرده است.

کميسيون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روز چهارشنبه نتايج نهايي انتخابات اعلام مي شود.

تهديد به جهاد

نامزداني که در انتخابات پيروز نشده اند، به شدت به نتايج انتخابات اعتراض دارند. احمدخان سمنگاني، از فرماندهان جنرال دوستم و يکي از نامزداني که اخيرا به دليل تقلب تمام آرايش باطل اعلام شد، تهديد کرده در صورتي که کميسيون رسيدگي شکايت هاي انتخاباتي از تصميم خود منصرف نشود، در برابر دولت اعلام جهاد کرد.

بیش از یک میلیون رای باطل اعلام شده است

بیش از یک میلیون رای باطل اعلام شده است

رييس جمهور حامد کرزي روز سه شنبه گفت که به شکايت هاي نامزدان به صورت قانوني رسيدگي مي شود. کرزي گفت:"کانديداهايي که توسط کميسيون شکايات دور (حذف) شده، آن ها اگر شکايت دارند راي دموکراسي اين نيست که در انتخابات کامياب نشد به طرف جنگ برود؛ اين خود خواهي است، خودخواهي براي کاميابي خود. وطن را به آتش زدن عمل غيرملي است. خشونت و مبارزه مسلحانه عليه مردم خود عمل غيرملي است".

فرمايشات حلقات حکومتي به کميسيون انتخابات

اخيرا اسنادي توسط نمايندگان پارلمان به رسانه ها ارايه شد که گويا عضو کابينه به آن ها دستور مي دهد که کدام نامزد کامياب و کدام يک ديگر ناکام شود.

احمد وحيد طاهري، نماينده ولايت هرات در پارلمان مي گويد مقام هاي کميسيون انتخابات با حلقات خاصي در داخل حکومت ارتباط دارند: "گروپي که در کميسيون انتخابات و شکايات انتخاباتي جاگزين شده، با يک حلقه معين در درون حکومت ارتباطات خاص دارند".

کميسيون انتخات بيش از يک ميليون راي را باطل اعلام کرده و گفته است پس از باطل شدن آراي بيش از صد مرکز ديگر احتمال دارد شماري از نامزدان برنده نيز بازنده اعلام شوند.

حسين سيرت، کابل ويراستار: عارف فرهمند

آگهی