ساخت تانک هاي جديد بخاطرحفظ جان سربازان آلماني درافغانستان | آلمان و جهان | DW | 16.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ساخت تانک هاي جديد بخاطرحفظ جان سربازان آلماني درافغانستان

تجهيزات نظامي پرهزينه است: حکومت آلمان درسال آينده بيش از سه ميليارد يورو را در قسمت ساخت تانک هاي ايمن در برابر ماين از نوع "پوما" سرمايه گذاري مي کند.

default

تانک هاي قديمي ديگر بدرد بخور نيستند و بايد تانک هاي جديد جانشين آنها شوند. اين ماموريت بزرگي براي صنعت تجهيزات نظامي است. اين نوع تانک ها حفاظت مطلوبي را به خصوص در مبازره عليه شورشيان در افغانستان تضمين مي کند.

حفاظت سربازان آلمان دليلي است که اختصاص دادن پول را براي تجهيزات نظامي در زمان بحران پولي نيز موجه مي سازد. زيرا بالاخره پارلمان آلمان سربازان کشور را جهت عمليات نظامي به خارج اعزام مي کند و به اين دليل مسوول آن است تا سربازان آلماني با تانک هاي کهنه در افغانستان داخل عمليات نشوند. يورگن کوپلين سياستمدار حزب ليبرال ها در امور بودجه وعده داده است:

"ما همه چيز را، آري همه چيز را انجام خواهيم داد تا سربازان ما که در خارج هستند، اين احساس را داشته باشند که پارلمان کشور شان از آنها حمايت مي کند و آنها بهترين وسايل را به دست مي آورند که در اختيار ما قرار دارند."

Panzer No-Flash Noflash

اين عمليات نظامي جديد در خارج که ارتش آلمان در آن حالا سهيم است، اين طرز فکر را تقويت کرده است. اين امر باعث خوشحالي صنعت نظامي آلمان و نيز کارل تئودور سو گوتنبرگ، وزير د فاع آلمان مي شود. اگرچه اودرسال جاري پول هنگفت در نظر گرفته شده را به دست نخواهد آورد: تنظيم کنندکان بودجه از احزاب ايتلافي کشور در دقايق آخر مبلغ 450 ميليارد يورو را از هزينه ي نظامي حذف کرده اند. اما امر اين دليلي نيست که وزير دفاع را دست پاچه کند. او در اين باره اظهار داشت:

"ما مي خواهيم امسال بيش از 31 ميليارد يورو را براي ارتش آلمان مصرف کنم. اين يک مبلغ زياد و اما همزمان سرمايه گذاري خوب است."

از اين مبلغ يک بخش مهم آن در قسمت تامين تدارکات، دستيابي به وسايل، قرار داد ها با شرکت هاي تجهيزات نظامي و نيز براي معاش سربازان اختصاص داده مي شود. اتحاديه ارتش آلمان مي گويد که در بودجه براي امور دفاعي، "امکان حرکت کمي" وجود دارد.

سوال اين است که ماليه دهندگان چه قدر پول را بايد براي عمليات نظامي ارتش آلمان در خارج بپردازند؟

در طرح بودجه ي امور نظامي، مصارف مجموعي براي همه عمليات از لبنان گرفته تا افريقا ذکر نشده است. بر اساس تخمين هاي کارشناسان، بيش از 1،1ميليارد يورو تنها براي سال 2010 نياز است. اين تا حدي يک مبلغ هنگفتي است که حکومت آلمان ترجيح مي دهد فقط در باره ي اجزاي جداگانه ي آن صحبت کند که اين مبلغ از آنها ترکيب مي يابد.

ورکهویزر/ مبلغ

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی