ساختمان واحد ويژهي پليس افتتاح شد | افغانستان | DW | 12.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ساختمان واحد ويژهي پليس افتتاح شد

ساختمان مرکز پليس نظم عامهي افغانستان امروز توسط وزير امور داخله، سفير آلمان و شارژدافر سفارت امارات متحدهي عربي در کابل، افتتاح گرديد.

حنیف اتمر، وزیرداخله افغانستان و هانس ویرنر لاوک، سفیرآلمان مقیم کابل

حنیف اتمر، وزیرداخله افغانستان و هانس ویرنر لاوک، سفیرآلمان مقیم کابل

اين مرکز که با هزينهي سه و نيم ميليون يورو از سوي آلمان و امارات متحدهي عربي به صورت مدرن و مجهز ساخته شده، مربوط واحد ويژهاي پليس است که مسووليت نظم عامه را در شهرهاي بزرگ افغانستان به عهده دارد.

حنيف اتمر، وزير داخلهي افغانستان گفت: "اين قرارگاه پليس امن و نظم عامهي ما خواهد بود. جايي که در آنجا قوماندانان، پلانگذاران، استراتژيستان و منصوبين مرکزي پليس امن و نظم عامهي ما حضور خواهند داشت".

اين واحد پليس حدود پنج هزار سرباز دارد و به گفتهي وزير امور داخله، تا سال آينده به بيش از ده هزار خواهد رسيد.

پليس نظم عامه، برعلاوهي اين که در تنفيذ قانون کمک ميکند، به گفتهي حنيف اتمر، از قابليتهاي رزمي "بينهايت بلند" برخوردار خواهد بود.

به گفتهي وزير امور داخله، در درازمدت اين واحد پليس به ژاندارمري تبديل ميشود.

Deutsche Polizei in Kabul

حنيف اتمر گفت: "پليس نظم عامهي ما در سال آينده به خير از لحاظ قابليتهاي خود به ژاندارمري افغانستان تبديل ميشود".

سفير آلمان در کابل با افتتاح اين پروژه گفت که کشورش در تقويت نهادهاي افغانستان به خصوص پليس، از سال 2002 به اين سو با دولت افغانستان همکاري داشته است.

هانس ويرنر لاوک، سفير آلمان در کابل، گفت: "سهم ما در اصلاحات پليس ملي در سال 2009 بالغ بر شصت ميليون دالر بوده که در راستاي پروژههاي زيربنايي، تجهيزات و آموزش پليس ملي افغانستان به مصرف رسيده است. تنها در سال گذشته، به تعداد سه هزار و چهارصد تن از منسوبان پليس ملي افغانستان، توسط کارشناسان نظامي آلمان آموزش ديده اند".

بيش از 1600 تن از منسوبان پليس نظم عامه، نيز توسط کارشناسان آلماني آموزش ديده اند.

Eine Soldatin der deutschen Feldjäger trainiert zusammen mit den deutschen Polizisten afghanische Kollegen

سفير آلمان با ابراز اين که ادامهي مخالفتها برخي مناطق کشور را با خطر مواجه کرده، زمان کنوني را مرحلهي سرنوشت ساز خواند.

هانس ويرنر لاوک گفت: "اين يک مرحلهي سرنوشتساز است که به آن وارد ميشويم. مهمتر از آن اين که ما به مساعي خويش جهت تامين امنيت براي مردم افغانستان ادامه ميدهيم. رييس جمهور و حکومت جديد بار سنگيني را براي ايجاد شرايط بهتر جهت عرضهي خدمات بهتر براي مردم، به دوش خواهند داشت".

تقويت نيروهاي داخلي افغانستان، يکي از پيشزمينههاي واگذاري مسووليت امنيتي به حکومت افغانستان دانسته ميشود.

Deutscher Polizist bei Polizeiausbildung in Afghanistan

همچنان، به گفتهي تحليلگران، تقويت پليس به حدي که توانايي تامين امنيت ساحات بازپس گرفته شده را داشته باشد، يکي از اولويتهاي عرصهي امنيتي ميباشد. زيرا مقامها گفته اند که راندن طالبان و تصرف مناطق تحت کنترول آنها، ممکن است، اما مشکل در حفظ امنيت و کنترول آن بعد از تصفيهي مناطق ميباشد.

در همين حال، هم دولت افغانستان و هم کشورهاي تمويل کننده به تقويت و افزايش نيروهاي داخلي تعهد کرده اند.

با اين وجود، مقامهاي نظامي ايالات متحدهي امريکا، سال روان ميلادي را همزمان با افزايش نظاميان امريکايي، سال خونين پيشبيني کرده اند.

وزير امور داخله ميگويد سال پيش رو، يک سال "پر مشکل" و سختي خواهد بود، اما طالبان مقابلهي مستقيم نخواهند کرد.

به گفتهي وزير داخله، شورشيان از هلمند در حال فرار هستند و به آن طرف مرز ميروند.

با اين وجود، حنيف اتمر ميافزايد که حملات تروريستي، بمبگذاريها و ماينگذاريها، بيشتر خواهد شد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی