ساختمان جدید ریاست مخابرات ولایت بلخ برای بخش تخنیک | افغانستان | DW | 24.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ساختمان جدید ریاست مخابرات ولایت بلخ برای بخش تخنیک

ساختمان جديد بخش اداري تخنيکي رياست مخابرات ولايت بلخ به بهره برداري سپرده شد. اين ساختمان که در کارته آرياناي شهرمزارشريف موقعيت دارد، داراي 18 اتاق براي بخش هاي مختلف بود و دريک طبقه به شکل پخته واساسي اعمار شده است.

default

زيربناي اين ساختمان جديد 4800 مترمربع مي باشد وکار ساخت آن درسال 1385 آغازودرپايان سال 1387 تکميل واخيراً توسط انجينراميرزي سنگين، وزيرمخابرات رسماً به بهره برداري سپرده شد. کارساخت واعمارآن توسط يک شرکت خصوصي سا ختماني افغاني بنام شرکت جبارپيمان انجام شده است.

درکل اعماراين ساختمان 56 ميليون افغاني هزينه برداشته است که اين پول از بوديجه انکشافي وزارت مخابرات پرداخت شده است.

حميدالله رحمانيار،سرپرست رياست مخابرات ولايت بلخ، درمورد اهميت ونيازمندي رياست مخابرات به اين تعميرگفت:" دراين تعميردستگاه سويچ 5000 لين( خط تلفن) که از شبکه لين دارديجيتل مي باشد نصب گرديده واز همين دستگاه کارته آريانا، کارته صلح واطراف آن تحت پوشش تلفنهاي ديجيتل سيم دار قرارمي گيرد."

قرارا ست رياست مخابرات بلخ يک بخش کمپيوتر وتکنولوژي معلوماتي را نيز درساختمان جديد اداري تخنيکي خويش ايجاد نمايد.

رحمانياربه دويچه وله (صداي آلمان ) گفت:" منتظررسيدن وسايل وتجهيزات "آي، تي" هستيم که از کابل عنقريب خواهد رسيد وما اين بخش را دراين ساختمان جديد ايجاد مي نماييم."

رياست مخابرات بلخ دربرابر يک دوره شش ماهه ي آموزش کمپيوترفقط مبلغ دوهزار افغاني فيس اخذ مي نمايد .

سرپرست مخابرات ولايت بلخ ازاعمارساختمان هاي جديد توسط وزارت مخابرات درجوزجان،

سمنگان، سرپل و فارياب نيز خبرداد. اوگفت:تعميرمربوط مخابرات در ولايت سمنگان زيرساخت قرار دارد وتعميرجوزجان تکميل وعنقريب به بهره برداري سپرده مي شود.

براساس گفته مقامات وزارت مخابرات کارشبکه فيبرنوري که افغانستان را از راه زمين با کشورهاي همسايه واز آن طريق به جهان وصل وارتباط مي دهد نيز درشمال تکميل گرديده وعنقريب افتتاح مي شود.

نبی اثیر

ویراستار: یاسر

آگهی