ساختمان جدید برای دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل | افغانستان | DW | 23.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ساختمان جدید برای دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل

دانشگاه کابل که يکي از بنيادهاي مهم فرهنگي افغانستان محسوب مي شود، درجريان جنگ هاي داخلي گذشته بيشترين آسيب را متحمل شده بود، اکنون اين نهاد بزرگ آموزشي افغانستان مورد توجه سازمانها وکشورکمک کننده خارجي و مورد توجه خود دولت افغانستان قرارگرفته است کهچندين پروژه بازسازي ونوسازي را سبب شده است.

پس ازسقوط طالبان چندین دانشگاه تازه تاسیس ویا بازسازی شده اندکه ازآن جمله می توان به دانشگاه بامیان اشاره کرد.

پس ازسقوط طالبان چندین دانشگاه تازه تاسیس ویا بازسازی شده اندکه ازآن جمله می توان به دانشگاه بامیان اشاره کرد.

اعمار تعميرجديد دانشکده ي هنرهاي زيباي دانشگاه کابل که موسوم به «علامه اقبال لاهوري» مي باشد يکي از اين پروژه هاي نوسازي است.دراين خصوص اززبان آقاي حميدالله شهراني مسوول مطبوعاتي وزارت تحصيلات عالي به صداي آلمان گفت: «تعمير دانشکده هنرهاي زيبا از کمک بلاعوض پاکستان که هزينه ي آن تقريبا 350ميليون کلدارپاکستاني مي شود، ساخته مي شود».

پروژه ي دانشکده اي هنرهاي زيباي علامه اقبال لاهوري که اکنون تحت کارمي باشد درچهارطبقه وچهارساختمان اعمار مي گردد و داراي اتاق هاي درسي، سالن کنفرانس، کتابخانه، اديتوريم وانتظارگاه مي باشد.

به گفته ي آقاي شهراني اين پروژه ازسال 1385خورشيدي آغازگرديده است که درسال 1387خورشيدي يعني به مدت دوسال به پايه اکمال خواهد رسيد.

پروژه دانشکده ي هنرهاي زيباي علامه اقبال لاهوري که توسط يک شرکت ساختماني پاکستاني به نام حجوري اعمارمي گردد، تمامي کارمندان فني وحرفه يي اين پروژه پاکستاني ها مي باشند.

دراين پروژه به شمول کارگران عادي(افراد روزمزد) فقط يکتن انجنير مشاور، يکتن تکنيسين آزمايشگاه ويکي دونفر ديگر مترجم افغانستاني مي باشند.

پروژه نامبرده که توسط مهندسان پاکستاني طراحي شده است؛ کارهاي اساسي اش درحال تمام شدن است . اين پروژه ازنگاه مهندسي با يک مشکل مواجه بوده است زيرا ساختمانها براساس آب وهواي پاکستان (بدون درنظرگيري بيشترنورآفتاب ووسايل گرم کننده) درحال ساخت اند.

گفتني است درخصوص اين نقيصه بعداز انکشاف اندک توسط مقام ها ي دانشگاه کابل وانجنير مشاورافغانستاني اش براي مسوولان پاکستاني اين پروژه خاطر نشان شده است.

دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه کابل در سال 1361خورشيدي به طورمستقل عرض وجود کرد که قبل از آن درچوکات دانشکده زبان وادبيات دانشگاه کابل حيثيت يک بخش(ديپارتمنت) را داشت. اکنون اين دانشکده داراي پنج ديپارتمنت که شامل ديپارتمنت هاي نقاشي، گرافيک، مجسمه سازي، تياتروسينما وموسيقي مي باشد؛ است.

آقاي عبدالصمد فضل زاد مدير تدريسي اين دانشکده درخصوص فارغان امسال دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه کابل مي گويد:«امسال؛ سال 1386ما به تعدادي 68نفرازپنج ديپارتمنت خود فارغ داشتيم».

به گفته اي فضل زاد؛ دانشکده ي هنرهاي زيباي کابل،چند دهه فعاليت هاي اکادميک داشته، سال هاي زيادي براي شگوفايي هنرافغانستان تپيده وهنرمندان مستعدي را تقديم جامعه ي افغانستاني کرده است.

آگهی