زنان جهان کمترحق سقط دادن جنين را دارند | مجله حقوق بشر | DW | 23.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

زنان جهان کمترحق سقط دادن جنين را دارند

صاحب طفل شدن ويا آن را سقط دادن سوالي است که مي تواند به طور سرنوشت سازي زندگي زنان را تغيير بدهد. دربسياري کشورهاي جهان زنان دراين مورد کمترحق انتخاب آزاد دارند.

زنان با جدیت می خواهند خود بتوانند درمورد حفظ ویا قطع حمل تصمیم گرفته بتوانند

زنان با جدیت می خواهند خود بتوانند درمورد حفظ ویا قطع حمل تصمیم گرفته بتوانند

آيا اين که برخلاف خواستش حمل گرفته است؟ و آيا ميتواند از پرورش طفل در بطن خويش صرف نظر نمايد و چنين حملي را که برايش بدون شک زمينه هاي تحقير وتوهين شدن را مهيا ميسازد در همان آغاز سقط دهد؟

حمل گرفتن نا خواسته يک زن بدون شک در تماميي جهات زندگي وي اثر گذار خواهد بود يعني از زندگي روزمره وراوبط وي با ديگران تا انتخاب شغل و برنامه هاي زندگي آينده اش.

خطرات صحي بجاي تصميم گيري آزاد

آزادي تصميم گيري در سقط جنين در اکثر کشور ها براي زنان امريست حرام و در اکثر کشور هاي روبه انکشاف سقط جنين کاملأ ممنوع است.

با وجودامکان بروز خطرات شديد براي زنان ، ايشان مجبور اند جنين را در شکم خويش پرورش دهند که پيامد آنهم سالانه مرگ دست کم 70 هزار زن در سرتاسر جهان ميباشد.آخرين آمار " گوت ماخرانستيتوت " در نيويارک نشان مي دهد که هشت مليون زن در در سرتاسر جهان از اختلاطات اين چنين حمل ها در تمام زندگي شان رنج ميبرند.

در کشورهاي صنعتي نيز حق سقط جنين با آنکه ميتواند با استفاده از وسايل بهداشتي با بهترين وجه عملي گردد، متفاوت است. سقط جنين در بسيار از اين کشورها مجاز نيست.

چنانکه جنگهاي عقيدتي بين طرفداران سقط جنين ومخالفين آن در ايالات متحده ي امريکا کار را بدآنجا رسانيد که چند ماه پيش حتي داکتري که عمليات سقط جنين را انجام مي داد، به قتل رسيد.

حتي دراروپاي آزاد انديش نيز هستند کشورهايي که سقط جنين را قطعأ ممنوع ميشمارند . ايرلند، پرتگال وهمچنان مالتا ازجمله اين کشورها اند.

در برابر آن در کشور چين زنان مجبور به سقط جنين ساخته ميشوند ، زيرا در چين هيچ خانواده ي حق داشتن بيش از يک فرزند را ندارد.

داشتن حق توليد مثل صحي

جامعه جهاني در کنفرانس بين المللي ملل متحد درمورد جمعيت وانکشاف منعقده قاهره درسال 1994 يک فيصله نامه سرنوشت ساز را به تصويب رساند وآن اينکه : هرفرد حق دارد که توليد مثل مطابق به موازين صحي کند.کشورهاي شرکت کننده اين نکته را ناشي ازقرار داد اجتماعي دانسته وجزء حقوق اساسي بشر به رسميت شناختند .بنا براين همه " بايد حق تصميم آزاد در مورد اين را داشته باشند که کي وچند باربار ور شود".

سقط جنين بايد توسط انسان حرفه اي ودرشرايط صحي صورت گيرد

درجمله اين فيصله ها حق" زنان ومردان براي آنکه درمورد يک برنامه تشکيل خانواده موثر وقابل پرداخت معلومات داشته باشند" نيزشامل مي باشد. ولو اينکه قطع حمل به مثابه " يک شيوه برنامه ريزي براي تشکيل خانواده " مطرح نباشد. چنين چيزي توسط ملل متحد پذيرفته شده است. درفيصله نامه قاهره گفته مي شود: وقتي که سقط جنين لازم باشد، بايد " توسط يک دست ماهر وتحت شرايط صحي صورت گيرد".

براي اينکه اين برنامه تاسال 2015 به اجرا درآمده بتواند، سالانه کشورهاي صنعتي بايد7.5 مليارد يورو براي روشنگري و وقايه دراختيار کشورهاي کشورهاي رو به انکشاف قرار دهند.

دهها هزار زن درکشورهای غربی به خیابانها می ریزند تا بتوانند حق سقط جنین را که درمورد زندگی آنها تاثیرانکار ناپذیر دارد به دست آورند

دهها هزار زن درکشورهای غربی به خیابانها می ریزند تا بتوانند حق سقط جنین را که درمورد زندگی آنها تاثیرانکار ناپذیر دارد به دست آورند

فيصله نامه قاهره هنوز به اهدافش نرسيده است

ثريا احمد عبيد مدير صندوق جمعيت جهاني ملل متحد چندي پيش دربرلين گفته است که تا اکنون هنوز اهداف فيصله هاي قاهره برآورده نشده است .

ايالات متحده ي امريکا در زمان جورج دبليو بوش از پرداخت اکثر برنامه هاي خانواده خودداري نمود زيرا تصاميم قاهره مناسب به تصور بنياد گرايانه مسيحي آنان از دنيا نبود. بنابرين ايالات متحده از تماميي پروژهاي انکشافي که درآن روشنگري ووقايه دراين زمينه مطرح بود، پايش را بيرون کشيد.

افزون براين حکومت هاي ديگر نيز تا هنوز برمواضع سختگيرانه شان باقي ماندند. در سالهاي اخير کشور هاي پولند، نيکاراگوا و السلوادورنيز قوانين سقط جنين را در کشور هاي خويش شديد تر نمودند.

زنان خواهان حق تصميم گيري بيشتر هستند

با وجود اينهم تلاش هايي براي حق تصميم گيري خود زنان بصورت جدي ادامه دارند در ميان زنان بصورت جدي ادامه دارد .

در ملاوي ، کشور جنوب افريقا اکنون يکي از معتبر ترين اتحاديه هاي زنان اين کشور " زنان درقانون در افريقاي جنوبي" وارد عمل شده است واز دولت خواهان لغو قانون هفت سال زندان در اين ارتباط اند، قانونيکه به وسيله ي آن زنان را در صورت سقط جنين مجازات مي کنند.

در مکسيکو نيز دولت قوانيني را در گام نخست مطرح نموده است که براساس آن سقط جنين ديگر در جمله اعمال جنايي شناخته نميشود ولي دادگاه عالي اين کشور اين پيشنهاد را تا حال رد نموده است.

همچنان سه زن ديگر در برابر قوانين شديد کشور ايرلند در ارتباط سقط جنين ، به دادگاه اروپايي حقوق بشر شاکي شده اند که قرار است به تاريخ نهم دسمبر همين امسال در مورد تصمصم گرفته شود.

سقط جنين کم شده است

صرف نظر از اينکه در کجا و چگونه تصميم سياسي در اين زمينه گرفته ميشود، سقط جنين هميشه صورت خواهد گرفت.

اما بنابر گزارش وگمانه زني هاي بين المللي آمار سقط جنين در ميانه ي 14 سال اخير چهار مليون نفر کاهش يافته است.سال 2003 حدود 40 ميلون زن ناخواسته حمل گرفته اند وهمچنان تصميم بر سقط آن.

در کشور هاي صنعتي نيز با وجود روشنگري هاي لازم ودسترسي بهتر به امکانات جلوگيري از حمل هنوز هم اين مشکل وجود دارد و به قول يکي از مشاورين مجرب خانواده در آلمان ، تا زمانيکه نزديکي جنسي وجود دارد، امکان آن ميرود که حمل گرفتن از کنترول فرد بيرون گرديده واشتباهااتي سبب حمل گيري گردد.

الريک ماست کيرشنينگ/ ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی